قبل از اعتراض مالیاتی چه مراحلی را باید طی کنیم؟

گاهی اوقات مودیان لازم می دانند تا اقدام به ثبت اعتراض مالیاتی کنند. برای پیگیری یک اعتراض مالیاتی باید مراحلی را طبق اصول مشخصی طی کرد.

قبل از اعتراض مالیاتی چه مراحلی را باید طی کنیم؟ ادامه مطلب