شاخص کلیدی عملکرد (KPI) و نقش آن در کسب و کار

شاخص کلیدی عملکرد (KPI)، مقادیری قابل اندازه گیری است که نشان می­ دهد یک شرکت چقدر به طور موثر، در دستیابی به اهداف کلیدی کسب و کار موفق بوده است. […]

شاخص کلیدی عملکرد (KPI) و نقش آن در کسب و کار ادامه مطلب