درخت CTQ چیست و چگونه می توان آن را طراحی کرد؟

زمانی که یک محصول و یا سرویس جدید خود را ارتقا می‌دهید، کیفیت اهمیت بسیاری پیدا می کند. نه به  دلیل این که مشتریان خود را راضی نگه داریم بلکه […]

درخت CTQ چیست و چگونه می توان آن را طراحی کرد؟ ادامه مطلب