نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

محاسبه حقوق

بدیهی است که یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عواملی که سبب می‌شود تا افراد به سمت کار سوق پیدا کنند و شغلی را برای خود انتخاب نمایند، درآمدی است که به ازای کارکرد خود دریافت می‌کنند. از این رو موضوع نحوه محاسبه‌ حقوق و دستمزد، فرمول‌های محاسبه‌ی حقوق و دستمزد و به طور کلی آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد چه برای کارمندان و چه برای کارفرمایان، امری است مهم و البته ضروری. این امر ما را بر آن داشت تا در این مقاله آموزش کاملی از نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار را برایتان شرح دهیم تا در وقت نیاز، مشکل خود را حل نمایید. با ما همراه باشید.

محاسبه حقوق ماهیانه در ایران

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار در جمهوری اسلامی ایران می بایست بنا بر مفاد قانونی کشور و زیر نظر شورای عالی کار به طور دقیق و منضبط صورت گیرد. در اینجا درصدد محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار هستیم تا بیشتر با قوانین و مقررات حاکم بر امور حسابداری و حسابرسی کل کشور آشنا گردیم.

چالش محاسبه حقوق در روزهای سال

یکی از نکات چالش برانگیزی که در مورد نحوه محاسبه دستمزد ماهیانه بر اساس قانون کار وجود دارد و ممکن است ذهن هر کسی را درگیر نماید، این مسئله است که شش ماه اول سال 30 روزه و شش ماه دوم سال 31 روزه هستد. برای برطرف نمودن این معضل بر حسب مفاد قانون جمهوری اسلامی ایران، ماه شمسی 30 روزه است و لذا در قانون کار نیز می بایست حقوق ماهیانه و مزایای وابسته به آن بر مبنای 30 روز محاسبه گردد. اما برای شش ماهه اول سال که 31 روزه هستند، پرداخت حقوق کارگران و مزایای وابسته به آن در طول بازه زمانی یک ماهه در چنین شرایطی باید حقوق خالص تقسیم بر 30 شود و عدد به دست آمده ضرب در عدد 31 می شود تا حتی یک روز اضافه هم در این ماه  ها نسبت به شش ماهه دوم سال لحاظ گردد و در حق کسی اجحاف نگردد.

جالب توجه است که در ماه اسفند که 29 روزه است، روال کار به همین شکل است. یعنی عدد به دست آمده بر 30 تقسیم و در 29 ضرب می گردد تا نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران به شکل دقیق و منضبط خود صورت پذیرد.  پس به طور کلی حقوق بر مبنای ماه 30 روزه و پرداخت آن برای رعایت انصاف و در چارچوب عدالت جمهوری اسلامی ایران بر حسب تعداد دقیق روزهای ماه (29، 30 یا 31) صورت می گیرد. پس در نهایت می‌توان گفت که حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار بر مبنای ماه شمسی (30 روزه) به کلیه موسسات و شرکت های مختلف اعلام می گردد. ولی در هنگام پرداخت بر حسب تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر با توجه به فرمول بالا که ذکر کردیم، حقوق ماهیانه محاسبه و به حساب کارکنان واریز می گردد.

محاسبه اضافه کار

محاسبه حقوق و دستمزد بر حسب ساعت کاری

بر اساس مفاد قانون کار، ساعت کاری هر کارگر و کارمندی در ایران به ازای هر روز، 7 ساعت و 20 دقیقه برآورد می گردد. بر حسب این ساعت کاری هر کارگر یا کارمندی می بایست در طول بازه زمانی یک ماهه در شرکت به مدت 7.33 ساعت کار کند که در مجموع  یک ماه عدد 220 ساعت کاری را پر می‌نماید. با کم کردن ساعات کاری جمعه و نصف روز پنج شنبه و سایر روزهای تعطیل، کارکرد خالص هر فردی را می‌توان بر حسب قانون کار مورد محاسبه قرار داد. به عنوان مثال ممکن است یک کارگری در طور یک ماه 180 ساعت در ماه کار کرده باشد و کل حقوق ماه را دریافت نموده باشد، به واقع قسمتی از حقوق دریافتی او شامل ساعات کاری می باشد که وی هیچ گونه فعالیتی در شرکت نداشته است. بر حسب قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم به عنوان استراحت در نظر گرفته می شود که در این روز تعطیل هم حقوق پرداخت می شود. پس برای محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان شرکت بر حسب قانون کار با فرمول زیر مواجه هستیم:

۴۴ ساعت تقسسیم بر ۶ روز کاری برابر است با ۷.۳۳ ساعت که  در نهایت همان عدد ۷ ساعت و بیست دقیقه  در طول روز حاصل می‌شود. با در نظر گرفتن ساعات کاری روز جمعه افزون بر این 6 روز کاری، عدد 7 ساعت و بیست دقیقه به 7.33 ساعت بر حسب قانون کار حاصل می آید که این عدد ثابت روز کاری از نظر قانون کار را تشکیل می دهد. برای محاسبه حقوق این عدد ثابت را در 30 روز ضرب می کنیم که عدد 220 ساعت در ماه بدست می آید که در این صورت برای محاسبه دستمزد ماهیانه فرد  بر اساس 30 روز یا 220 ساعت مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین با فرمول های زیر برای محاسبه دستمزد مواجه هستیم:

حقوق ثابت = حقوق روزانه  (7.33 ساعت بر حسب قانون کار)×روزهای کارکرد

هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه 7.33 ساعت بر حسب قانون کار )×۱.۴

سایر مزایا که بر حقوق ثابت کارگر افزوده می گردد، بنا بر تشخیص کارفرما اعمال می‌گردد.

جدول حقوق و دستمزد 1401

ردیف عنوان مبلغ درصد افزایش
۱ مزد 1401 قانون کار (روزانه) 1,393,250 57.4
۲ حقوق 1401 قانون کار (ماهانه) 41,797,491 57.4
۳ نرخ افزایش سایر سطوح مزدی 1401 قانون کار 171,722+38٪
۴ بن کارگری 1401 قانون کار 8,500,000 41.7
۵ حق مسکن 1401 قانون کار 6,500,000 41.4
۶ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد 1401) 4,179,749 57.4
۷ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد 1401) 8,359,498 57.4
۸ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد 1401) 12,539,247 57.4
۹ مزد هر ساعت کار عادی 190,075 57.4
۱۰ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری1401 266,105 57.4
۱۱ فوق العاده هر ساعت شب کاری 1401 66,526 57.4
۱۲ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری1401 557,300 57.4
۱۳ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب 1401 معادل ۱۵ درصد حقوق 1401 ۶.۲۶۹.۶۲۵ 57.4
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر 1401 معادل ۱۰ درصد حقوق 1401 ۴.۱۷۹.۷۵۰ 57.4
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب 1401 معادل ۲۲.۵ درصد حقوق 1401 ۹.۴۰۴.۴۳۷ 57.4

فرمول محاسبه حقوق ماهیانه بر حسب قانون کار

بعد از معرفی پارامتر‌های اساسی که در مورد نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار و قوانین حاکم بر آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و همگی آن ها را با یکدیگر آموختیم، اینک مجال آن فرا رسیده است تا پارامترهای محاسبه حقوق بعد از تعیین به حساب کارکنان شرکت واریز گردد. برای تعیین و مشخص کردن عدد بدست آمده و حقوق خالص هر فرد در طول بازه زمانی یک ماهه بر حسب قانون کار، بنا بر فرمول کلی زیر محاسبه حقوق کارگران صورت می گیرد:

حقوق ماهیانه = حقوق ثابت + اضافه کاری + حق اولاد (در واقع ۳ برابر حقوق یک روز کاری در نظر گرفته می شود) + حق مسکن + و غیره.

حق مسکن و حق کارگری دارای ارقام ثابت و مشخصی در طول دوره‌ی ماهیانه برای هر کارگری محسوب می شوند که در نحوه محاسبه حقوق آنان در طول یک ماه با حاصل جمع اعداد بدست آمده حقوق خالص هر فرد را تشکیل می دهند. این مبلغ هر ساله توسط قانون کار مشخص و اعلام می گردد؛ لذا کارفرمایان شرکت ها می بایست این اعداد را بر حسب سال فعالیت مورد سنجش قرار دهند؛ چرا که هر سال عدد اعلام شده متفاوت است. بنابراین محاسبه حقوق کارکنان شرکت با توجه به تمامی پارامترهای مختلف از جمله اضافه کاری، ساعات کاری، نوبت کاری یا همان ساعات شیفت کاری به انضمام حقوق ثابت فرد، به تفکیک مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد تا حقوق خالص بدست آید. البته به عنوان تأکید بر انجام محاسبه حقوق کارکنان شرکت به عنوان آشنایی استفاده از خدمات ناب فینتو یکی از شیوه های ساده  در پیشبرد محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان شرکت است که با بهره گیری از آن می توان راحت تر و سریع تر مراحل محاسبه حقوق را انجام داد.

فینتو:

فینتو یک سیستم آنلاین برای محاسبه حقوق و دستمزد می باشد.با این سیستم شما به سادگی قادر خواهید بود تا حقوق و دستمزد کارکنان خود را با صرف کمترین زمان و پرداخت کمترین تعرفه ها،محاسبه کنید و فیش حقوقی چاپ کنید. همچنین در سیستم حقوق و دستمزد فینتو می توانید دیسکت بیمه، مالیات و بانک را به سادگی در یافت کنید.منتظر چی هستید! ثبت نام کنید و لذت ببرید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا