نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

محاسبه حقوق

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار در جمهوری اسلامی ایران می بایست بنا بر مفاد قانونی کشور و زیر نظر شورای عالی کار به طور دقیق و منضبط صورت گیرد. در اینجا درصدد محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار هستیم تا بیشتر با قوانین و مقررات حاکم بر امور حسابداری و حسابرسی کل کشور آشنا گردیم.

برطرف نمودن مشکل چالش برانگیز محاسبه حقوق روزهای سال

یکی از نکات چالش برانگیزی که در مورد نحوه محاسبه دستمزد ماهیانه بر اساس قانون کار وجود دارد و ممکن است ذهن هر کسی را درگیر نماید، این مسئله است که شش ماه اول سال 30 روزه و شش ماه دوم سال 31 روزه هستد. برای برطرف نمودن این معضل بر حسب مفاد قانون جمهوری اسلامی ایران ماه شمسی 30 روزه است و لذا در قانون کار نیز می بایست حقوق ماهیانه و مزایای وابسته به آن بر مبنای 30 روز محاسبه گردد. اما برای شش ماهه اول سال که 31 روزه هستند، پرداخت حقوق کارگران و مزایای وابسته به آن در طول بازه زمانی یک ماهه در چنین شرایطی باید حقوق خالص تقسیم بر 30 می شود و عدد به دست آمده ضرب در عدد 31 می شود تا حتی یک روز اضافه هم در این ماه  ها نسبت به شش ماهه دوم سال لحاظ گردد و حق کسی اجحاف نگردد.

ذکر این نکته نیز لازم می آید که در ماه اسفند که 29 روزه است، روال کار به همین شکل است . یعنی عدد به دست آمده بر 30 تقسیم و در 29 ضرب می گردد تا نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران به شکل دقیق و منضبط خود صورت پذیرد.  پس به طور کلی حقوق بر مبنای ماه 30 روزه و پرداخت آن برای رعایت انصاف و در چارچوب عدالت جمهوری اسلامی ایران بر حسب تعداد دقیق روزهای ماه (29، 30 و یا 31) صورت می گیرد. پس حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار بر مبنای ماه شمسی (30 روزه) به کلیه موسسات و شرکت های مختلف اعلام می گردد. ولی در هنگام پرداخت بر حسب تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر با توجه به فرمول بالا که ذکر کردیم، حقوق ماهیانه محاسبه و به حساب کارکنان واریز می گردد.

محاسبه اضافه کار

نحوه محاسبه حقوق بر حسب ساعت های کاری

بر اساس مفاد قانون کار ساعات کاری هر کارگر و کارمندی در ایران به ازای هر روزی 7 ساعت و 20 دقیقه برآورد می گردد. بر حسب این ساعت کاری هر کارگر  کارمندی می بایست در طول بازه زمانی یک ماهه در شرکت به مدت 7.33 ساعت کار کند که در مجموع  یک ماه عدد 220 ساعت حاصل می آید. با کم کردن ساعات کاری جمعه و نصف روز پنج شنبه و سایر روزهای تعطیل، کارکرد خالص هر فردی را می توان بر حسب قانون کار مورد محاسبه قرار داد. به عنوان مثال ممکن است یک کارگری در طور یک ماه 180 ساعت در ماه کار کرده باشد و کل حقوق ماه را دریافت نموده باشد، به واقع قسمتی از حقوق دریافتی او شامل ساعات کاری می باشد که وی هیچ گونه فعالیتی در شرکت نداشته است. بر حسب قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم به عنوان استراحت در نظر گرفته می شود که در این روز تعطیل هم حقوق پرداخت می شود. پس برای محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان شرکت بر حسب قانون کار با فرمول زیر مواجه هستیم:

۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷.۳۳ که  در نهایت همان عدد ۷ ساعت و بیست دقیقه  در طول روز حاصل می آید. با در نظر گرفتن ساعات کاری روز جمعه افزون بر این 6 روز کاری عدد 7 ساعت و بیست دقیقه به 7.33 ساعت بر حسب قانون کار حاصل می آید که این عدد ثابت روز کاری از نظر قانون کار را تشکیل می دهد. برای محاسبه حقوق این عدد ثابت را در 30 روز ضرب می کنیم که عدد 220 ساعت در ماه حاصل می آید که در این صورت برای محاسبه دستمزد ماهیانه فرد  بر اساس 30 روز یا 220 ساعت مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین با فرمول های زیر برای محاسبه دستمزد مواجه هستیم:

حقوق ثابت =حقوق روزانه  (7.33 ساعت بر حسب قانون کار)*روزهای کارکرد

هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه 7.33 ساعت بر حسب قانون کار )*۱.۴

سایر مزایا که بر حقوق ثابت کارگر افزوده می گردد، بنا بر تشخیص کارفرما می باشد.

جدول حقوق و دستمزد 99

ردیف عنوان مبلغ درصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه) ۶۱۱.۸۰۹ ۲۱
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه) ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۲۱
۳ نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار +۳۰.۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری ۹۹ قانون کار ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰
۶ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹) ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۷ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹) ۳.۶۷۰.۸۵۴ ۲۱
۸ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹) ۵.۵۰۶.۲۸۱ ۲۱
۹ مزد هر ساعت کار عادی ۸۳.۴۶۶ ۲۱
۱۰ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹ ۱۱۶.۸۵۳ ۲۱
۱۱ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹ ۲۹.۲۱۳ ۲۱
۱۲ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹ ۳۳.۳۸۷ ۲۱
۱۳ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹ ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲۱
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹ ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹ ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۲۱

فرمول محاسبه حقوق ماهیانه بر حسب قانون کار

بعد از معرفی پارامترهای اساسی که در مورد نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار و قوانین حاکم بر آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و همگی آن ها را با یکدیگر فرا گرفتیم، اینک مجال آن فرا رسیده است تا پارامترهای محاسبه حقوق بعد از تعیین به حساب کارکنان شرکت واریز گردد. برای تعیین و مشخص کردن عدد بدست آمده و حقوق خالص هر فرد در طول بازه زمانی یک ماهه بر حسب قانون کار بنا بر فرمول کلی زیر محاسبه حقوق کارگران صورت می گیرد.

حقوق ماهیانه = حقوق ثابت + اضافه کاری + حق اولاد + حق مسکن + …. حق اولاد به ازای هر فرزند (محدودیت دریافتی تا ۲ فرزند و در واقع ۳ برابر حقوق یک روز کاری در نظر گرفته می شود).

حق مسکن و حق کارگری دارای ارقام ثابت و مشخصی در طول دوره ماهیانه برای هر کارگری محسوب می شوند که در نحوه محاسبه حقوق آنان در طول یک ماه با حاصل جمع اعداد بدست آمده حقوق خالص هر فرد را تشکیل می دهند. این مبلغ هر ساله توسط قانون کار مشخص و اعلام می گردد؛ لذا کارفرمایان شرکت ها می بایست این اعداد را بر حسب سال فعالیت مورد سنجش قرار دهند چون هر سال عدد اعلام شده متفاوت است. بنابراین محاسبه حقوق کارکنان شرکت با توجه به تمامی پارامترهای مختلف از جمله اضافه کاری، ساعات کاری، نوبت کاری یا همان ساعات شیفت کاری به انضمام حقوق ثابت فرد به تفکیک مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد تا حقوق خالص بدست آید. البته به عنوان تأکید بر انجام محاسبه حقوق کارکنان شرکت به عنوان آشنایی استفاده از خدمات ناب فینتو یکی از شیوه های ساده  در پیشبرد محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان شرکت است که با بهره گیری از آن می توان راحت تر و سریع تر مراحل محاسبه حقوق را انجام داد.

فینتو:

فینتو یک سیستم آنلاین برای محاسبه حقوق و دستمزد می باشد.با این سیستم شما به سادگی قادر خواهید بود تا حقوق و دستمزد کارکنان خود را با صرف کمترین زمان و پرداخت کمترین تعرفه ها،محاسبه کنید و فیش حقوقی چاپ کنید. همچنین در سیستم حقوق و دستمزد فینتو می توانید دیسکت بیمه، مالیات و بانک را به سادگی در یافت کنید.منتظر چی هستید! ثبت نام کنید و لذت ببرید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا