جرایم بیمه تامین اجتماعی چیست؟

جرایم بیمه تامین اجتماعی

برخی اوقات جرایم بیمه تامین اجتماعی دامنگیر اکثر کسب  و کارها می شود. ولی با انجام بعضی اقدامات ساده می توان از این جرایم پیشگیری کرد یا میزان آنها را کاهش داد. همچنین اگر مانند هر سازمان دیگری در سازمان تامین اجتماعی اقدامی مخالف قوانین و مقررات انجام گیرد، جریمه به آن اختصاص داده می شود. در نتیجه کارفرما بایستی کل قوانین مرتبط با کارکنان خود را به جریان بیندازد. بنابراین طبق قوانین تامین اجتماعی ضامن ادامه دار بودن ارائه خدمات بیمه به متقاضیان یا نیروی کار پرداخت به موقع هزینه بیمه در یکی از شعبه های تامین اجتماعی است. عدم توجه به پرداخت حق بیمه باعث می شود که این سازمان بار مالی سنگینی را به دوش بکشد و کارفرما جرایمی را متحمل شود. کارفرمایان تمام کارگاه ها که مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند باید صورت مزد، حق بیمه بیکاری، حق بیمه و حقوق تمام بیمه شدگان مربوط به هر ماه را تا روز آخر آن ماه و با ایجاد هر  نوع تغییراتی به موسسه تامین اجتماعی پرداخت کنند وگرنه شامل جریمه نقدی می شوند.

انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

اگر کارفرمایان از ارسال حقوق بیمه شدگان و صورت مزد خودداری کنند یا طبق موافقت خود با سازمان تامین اجتماعی در مورد ارسال حقوق یا صورت مزد عمل نکنند با انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی مواجه شده و باید آنها را پرداخت کنند.

جریمه به علت عدم ارسال لیست بیمه کارکنان

هر کارفرما باید مطلع باشد که لیست بیمه کارکنان خود را تا مهلت قانونی ارسال کند. حال اگر کارفرما لیست بیمه کارکنان را در مهلت قانونی ارسال نکند یا به شکلی از آن خودداری کند باید جریمه سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. بنابراین ده درصد به پرداخت حق بیمه بیکاری و کل حق بیمه اضافه می شود که کارفرما ملزم به پرداخت آن می باشد. همچنین در ماه هایی که ارسال لیست کارکنان از مهلت قانونی خود خارج است جریمه حاصل از تاخیر لیست کارکنان حدود ده درصد از حق بیمه کل کم می شود.

جریمه به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه

جریمه به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه

یکی دیگر از موارد جریمه کردن کارفرما این است که در پرداخت حق بیمه کارکنان تاخیر می کند. حال با تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنان خود هر ماه دو درصد به مبلغ قابل پرداخت بیمه بیکاری و کل حق بیمه اضافه شده و سازمان تامین اجتماعی مقدار محاسبه شده را طلب می کند. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی ارسال لیست بیمه کارکنان به صندوق اجرایی شعب را یک یا چند ماه به تاخیر بیندازد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود و این موضوع در بازرسی ها مطرح خواهد شد. در نتیجه عدم پرداخت حق بیمه باعث می شود که جریمه پرداختی در طول یک ماه ۲ درصد و همچنین در طول یک سال ۲۴ درصد افزایش یابد. حال کارفرما اگر نتواند حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کند با ارسال لیست بیمه ی آنها به صندوق شعبه های این سازمان قبل از تاریخ مهلت باعث می شود که از جریمه ده درصدی عدم ارسال فارغ شود. درنتیجه اگر کارفرما بخواهد از جریمه های درصدی به دور باشد باید قبل از مهلت مورد نظر حق بیمه کارکنان را پرداخت کند.

نحوه مشاهده انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایان جهت اطلاع از میزان جریمه ها و بدهی های خود می توانند به پورتال انواع جرایم بیمه تامین اجتماعی مراجعه کنند و از جزئیات دقیق آن آگاه شوند. همچنین این بیمه خدماتی در اختیار کارکنان و کارفرمایان قرار داده است که با ثبت نام متقاضیان در پورتال های تامین اجتماعی از خدمات آن بهره مند می شوند. بنابراین کارفرمایان به غیر از مشاهده جرایم بیمه تامین اجتماعی می توانند  جهت مشاهده میزان بدهی، آگاهی از مشکلات موجود در پرونده کارفرما و عدم رد شدن بیمه، گزارش شرایط ابلاغ احکام به صورت آماری، نشان دادن بدهی های تعیین شده کارگاه، اخطاریه در صورت عدم ارسال لیست بیمه کارکنان و موارد مشابه را به پورتال جرایم بیمه تامین اجتماعی رجوع کنند.

شرایط لازم جهت بخشش جرایم بیمه تامین اجتماعی

همانگونه که جریمه کارفرمایان در دستور بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد از طرفی دیگر برخی مواقع بخشش جرایم بیمه تامین اجتماعی از این قاعده مستثنی نیست. همچنین این سازمان بعضی از کارفرمایان را به دلیل سوابق گذشته و همچنین خوش حسابی کارگاه ها در ارسال و پرداخت حق بیمه تعیین کرده و جرایم را به آنها می بخشد. همچنین طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی با هدف تشویق کارفرما جهت پرداخت قرض های عقب افتاده سنواتی بابت بیمه کارکنان و حق بیمه تعلق به آنها می گیرد و جریمه بیمه به کارفرما بخشیده می شود. البته اگر کارفرما بدهی های عقب افتاده قبل از صدور احکام اجرایی جریمه را پرداخت کند ۴۰درصد جریمه به وی بخشیده می شود. از دیگر استثناهای پرداخت حق بیمه این است که اگر کارفرما به علت عدم پرداخت یا در پرداخت بیمه تاخیر کند و جریمه شامل می شود. اما اگر کارفرما بیمه بیکاری و اصل حق بیمه را قبل از صادر شدن برگ لازم الاجرا تمام و کمال پرداخت کند ۳۰ درصد از میزان جریمه وی کاهش می یابد.

جرایم بیمه تامین اجتماعی

چند نکته در مورد جرایم بیمه تامین اجتماعی

کارفرمایی که پنج نفر کارگر دارد و ‌کارگاه از پرداخت حق بیمه معاف است حداکثر تا روز آخر دو ماه بعد مهلت دارد که لیست حق بیمه را ارسال کند.

ماه های پرداخت حق بیمه و یا ارسال آنها طبق ماه های شمسی محاسبه می شود حال اگر کارفرما از تبعه یک کشور خارجی باشد و حقوق کارکنان را طبق ماه میلادی بپردازد باید پرداخت حقوق را از ماه میلادی به ماه شمسی تغییر دهد.

اگر روز آخر مهلت قانونی با تعطیلی ادارات یا تعطیل رسمی مغایرت داشته باشد‌. روز تعطیل حذف شده و روز بعد از تعطیلی به عنوان روز آخر مهلت پرداخت حق بیمه محسوب می شود.

مهلت ثبت نام درخواست بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان

بخشودگی های جرایم بیمه تامین اجتماعی شامل حال کارفرمایانی می شوند که در سال گذشته به خاطر مشکلات مالی نتوانسته اند حق بیمه ی خود را پرداخت کنند. بنابراین با درخواست تقسیط از بخشودگی های جرایم سود می برند. بنابراین هدف از انجام طرح بخشودگی مرتبط به جرایم کارگاه ها، حمایت از کارگاه های بحران زده می باشد. همچنین طبق بخشنامه بخشودگی مربوط به جرایم کارفرمایان، آن گروه از کارفرمایان کارگاه های مشغول به فعالیت در زمینه های صنعتی، تولیدی، خدماتی، معدنی و اصناف اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی یا غیر دولتی که یک سال از مدت تقسیط در رابطه با حفظ یا زیاد شدن اشتغال نیروی انسانی موجود در کارگاه و همچنین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه در مرحله تقسیط اقدام کنند. شامل مزایای حاصل از بخشودگی های جرایم بیمه می شوند.

مطلب پیشنهادی: تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان و کارفرما- قوانین سال 1400

کدام دسته از کارفرمایان شامل بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی می شوند؟

هدف طرح گفته شده تشویق کارفرمایان کارگاه ها و تولیدی های مختلف در جهت ارتقا و رشد سطح اشتغال کارگاه ها است. شیوه اجرایی این طرح به گونه ای است که کارفرمایانی که بدهی زیادی در زمینه شغلی خود بالا آورده اند باز هم در شرایط خاصی شامل بخشودگی ناشی از جرایم بیمه ای شوند. این باعث می شود که تعدیل نیروی انسانی به خاطر داشتن بدهی در کارگاه آن ها وجود نداشته باشد یا تعدیل نیرویی که انجام داده اند سریعا جایگزین کرده و نیروی جدیدی را مشغول به کار کنند. در نهایت سطح اشتغال کارکنان موجود در کارگاه را تا زمان پرداخت کل اقساط نگه دارند. البته کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و منحله، در حال تصفیه، کارگران ساختمانی، رانندگان و کارگاه هایی که بدهی آن ها تنها جریمه است مشمول این بخش نامه نمی شوند. بنابراین کارفرمایان مشمول با مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی می توانند درخواست خود را به صورت غیر حضوری ثبت کنند. البته ملاک فعال بودن شرایط کارگاه هنگام ثبت درخواست، ارسال لیست بیمه کارکنان در ماه قبلی، حفظ سطح اشتغال، پرداخت حق بیمه به طور کامل و افزایش تعداد کارکنان بیمه شده در کارگاه است.

میزان بهره مندی از بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی بر حسب پرداخت اصل بدهی

اگر کارفرما به صورت یکجا اصل بدهی خود را پرداخت کند و یا پرداخت آن را طی اقساط ۱۲ ماهه به پایان برساند. شامل بخشودگی صد در صد و کامل می شود. حال اگر در اقساط ۱۸ ماهه اصل بدهی را پرداخت کند ۸۵ درصد از جریمه بیمه شامل طرح بخشودگی خواهد شد. همین طور اقساط دو ساله ۷۵ درصد جریمه، اقساط ۳۰ ماه ۶۰ درصد و اقساط ۳۶ ماهه نصف جریمه را پرداخت می کند. همچنین با قسط بندی کردن بدهی همراه اعمال بخشودگی ناشی از جرایم، صیانت از سطح اشتغال، ارسال و سپس پرداخت حق بیمه ماهانه و افزایش کارکنان کارگاه ضروری است. وگرنه قسط هایی که باقی می ماند با احتساب جرایم مربوطه پرداخت و از طریق پیامک یا صندوق شخصی کارفرما در سامانه خدمات به منظور اطلاع او ارسال خواهد شد.

روش های پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی

برای پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی روش های زیادی وجود دارد که به شرح زیر می باشد.

روش های پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی

دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی

روش های مختلفی جهت پرداخت حق بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. اما دریافت قبض یا فیش تنها به دو روش امکان پذیر است.

 • کارفرما به صورت حضور به کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کند.
 • کارفرما به پورتال سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و با دریافت برگه بیمه آن را پرداخت میکند.

روش پرداخت غیرحضوری جرایم بیمه تامین اجتماعی

 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق وب سایت
 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق اینترنت بانک
 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه های ATM یا خودپرداز
 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن بانک
 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق دستگاه های O.S یا کارتخوان
 • پرداخت جرایم بیمه تامین اجتماعی از طریق اپلیکیشن مربوط به این سازمان یا موبایل

البته هنگام پرداخت این جرایم از طریق روش های بالا به شناسه قبض نیاز است. حال اگر کارفرما می خواهد از طریق اینترنت  پرداخت جرایم بیمه کارکنان خود را انجام دهد باید ارسال اینترنتی لیست بیمه را مطالعه کند.

انواع بیمه تامین اجتماعی

بیمه اجباری

مطابق قانون اداره کار، کارفرمایان موظفند کارکنان خود تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

بیمه تامین اجتماعی خویش فرما

بیمه خویش فرما برای اشخاصی است که می خواهند خود را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار  دهند. البته بیمه بیکاری شامل  بیمه خویش فرما نمی شود بلکه مشمول بیمه کارفرمایان و بیمه تامین اجتماعی اختیاری است.

بیمه اختیاری

متقاضیان زمانی مشمول بیمه اختیاری می شوند که تحت پوشش بیمه های دیگر نباشند. بنابراین با در نظر گرفتن بیمه اختیاری برای خود، حق آن را پرداخت می کنند‌. حال اگر به موقع بیمه را پرداخت کنند با ابطال آن روبرو می شوند. همچنین زمانی بیمه اختیاری قابل اجرا است که متقاضی برای یک بار و در طول یک ماه بیمه را پرداخت کرده باشد. البته زنان بالای ۴۵ سال و مردان بالای ۵۵ سال شامل این بیمه نمی شوند.

بیمه کارفرمایان

به غیر از کارگران و کارمندان، کارفرمایان نیز می توانند حقوق بازنشستگی داشته باشند. در نتیجه سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان قوانین زیر را وضع کرده است.

حتما بخوانید: آموزش چگونگی تهیه و ارسال لیست بیمه کارمندان

بیمه بازنشستگی

حق پرداخت بیمه ۱۲ درصد است و خدمات بازنشستگی را به تنهایی ارائه می دهد.

بازنشستگی و فوت

حق پرداخت بیمه ۱۴ درصد است و به متقاضی خدمات خود را ارائه می دهد. سپس بعد از فوتی متقاضی خدمات به خانواده وی منتقل می شود.

بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی

حق پرداخت بیمه ۱۸ درصد است که شامل خدمات بازنشستگی متقاضی، بازنشستگی اعضای خانواده بعد از فوت وی و از کار افتادگی متقاضی می باشد.

بیمه بیکاری

نوعی بیمه اجباری است که شامل کارگران و کارمندان تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی از طریق کارفرما می باشد. البته این بیمه وقتی کاربرد دارد که شخص بیکار شده و سابقه بیمه ای دارد و این بیکاری غیر عمد باشد.

بیمه تکمیلی

بیمه تکمیل درمان با توجه به طرح انتخابی و مقدار هزینه قابل پرداخت جهت حق بیمه به متقاضیان مزیت هایی می بخشد. برای نمونه بیمه تکمیلی هزینه های مربوط به بیمارستان، دندانپزشکی، آزمایشات و عمل لیزیک چشم را متحمل می شود.

تهیه لیست بیمه و مالیات با فینتو

فینتو یک سیستم آنلاین برای محاسبه حقوق و دستمزد می باشد. با این سیستم شما به سادگی قادر خواهید بود تا حقوق و دستمزد کارکنان خود را با صرف کمترین زمان و پرداخت کمترین تعرفه ها،محاسبه کنید و فیش حقوقی چاپ کنید. همچنین در سیستم حقوق و دستمزد فینتو می توانید دیسکت بیمه، مالیات و بانک را به سادگی در یافت کنید. منتظر چی هستید! ثبت نام کنید و لذت ببرید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

7 در مورد “جرایم بیمه تامین اجتماعی چیست؟”

 1. سلام . خسته نباشید
  چطور می تونم لیست بیمه تامین اجتماعی رو تهیه کنم؟
  در واقع تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی به چه صورت هست؟

 2. عبدالله وحدت نژاد

  با سلام
  آیا جرایم مربوط به لیست مازاد پیمانکار به تامین اجتماعی به شرطی که اصل پول اقساط ۱۲ ماهه شود، شامل بخشودگی صد درصدی میشود؟

 3. عبدالحسین رمضانی

  باسلام
  آیا تغییر در حکم حقوق و افزایش یک مزایا در حقوق شامل جرائم بیمه می شود و از ابتدای سال مورد محاسبه است

 4. مسعود جریبیان

  باسلام
  اگرحق بیمه برای شخصی که حضورندارد پرداخت شود ودرزمان برقراری مستمری تامین اجتماعی متوجه عدم حضورفردگردد وسابقه راحذف نمایند آیا جریمه ای مشمول کارفرمامیگرددیاخیر ممنونم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا