حسابرسی بیمه چیست؟ حسابرسی بیمه چگونه انجام می شود؟

حسابرسی بیمه چیست؟ حسابرسی بیمه چگونه انجام می شود؟

حسابرسی بیمه چیست؟ بررسی بیمه ای من جمله پروسه های اداری موجود در اداره تامین اجتماعی است که برای بازشناسی کارگران و تمهید حق و حقوق بیمه ای آنها صورت می گیرد. در این نوع حسابرسی که به حسابرسی تامین اجتماعی هم معروف است مخارج مربوط به کار تشخیص داده می شود. در حقیقت در این گونه حسابرسی کلیه هزینه هایی که برای کارگران در نظر گرفته شده است با حق بیمه آنها ارزیابی و اخذ می شود. در این صورت در این حسابرسی درآمدهای موسسه یا کارگاه ها مدنظر واقع نمی شود بلکه تنها مخارج مربوط به کار تشخیص داده شده و اسناد و مدارک مربوط به آن مورد ارزیابی واقع می شود. این نوع حسابرسی در زندگی کارکنان، گارگران و …می تواند نقش بسزایی داشته باشد ، به علت اینکه حق بیمه برای آنان به منظور برخورداری انسان از خدمات تامین اجتماعی بوده و برای زندگانی و تندرستی بیمه شده ها و اعضای خانواده آنها موثر می باشد.

 

 هدف از حسابرسی بیمه چیست؟

این نوع حسابرسی با دو هدف عمده صورت می گیرد که عبارتند از:

 • کارفرما حق بیمه پرسنل را رعایت کند.

به منظور اینکه بنیاد تامین اجتماعی مطلع شود که صاحب کار حق بیمه پرسنل را رعایت کرده یا خیر ، بایستی مدارک مرتبط به حقوق نظیر فهرست بیمه و مالیات حقوق پرسنل را وارسی کند.

صاحب کار وظیفه دارد کلیه مدارک مورد نظر را در دسترس شخص رسیدگی کننده قرار دهد.

با تطبیق هر آنچه که صاحب کار ارائه می دهد با ضوابط و مقررات مربوطه شخص رسیدگی کننده برپایی حق و حقوق پرسنل را تنظیم می کند.

در حقیقت این حسابرسی به علت اعتماد از پرداخت حق بیمه مخارج انجام شده به وسیله کارگاه صورت می گیرد.

حتما بخوانید: بیمه کارفرما ، تهیه و ارسال لیست بیمه توسط کارفرمایان

 • صاحب کار در عقد قرارداد و پرداخت حقوق، قانونی عمل کند.

هدف از حسابرسی بیمه این است که صاحب کار بایستی عقد قرارداد و پرداخت حقوق را به صورت قانونی اعمال نماید. مطابق ضوابط تامین اجتماعی حقوق ادا شده به اشخاص غیر از بیمه شدگان موسسه هم، دربرگیرنده بیمه تامین اجتماعی است و صاحب کاران بایستی هنگام پرداخت حقوق این اشخاص این مسئله را مدنظر قرار دهند.

بدین جهت شخص رسیدگی کننده جهت مهار این مسئله و آگاهی از صحت یا نادرست بودن آن قرارداد ها، صورتحساب کارمزدی، فاکتور های حاوی کارمزد و پرداخت کارمزد ها را ارزیابی می کنند.

مجموعه رسیدگی کننده جهت حسابرسی بیمه حدودا کلیه اسناد مالی موسسه یا کارگاه را از تاییدیه مالیاتی و اوراق بازشناسی و قطعی مالیاتی گرفته تا فاکتور های مالی و دفاتر قانونی ارزیابی می کنند.

حسابرسی بیمه چه کاربردی دارد؟

 کاربرد حسابرسی بیمه

کاربرد حسابرسی بیمه چیست؟ بیمه همانند یک ضامن میان موسسه بیمه کننده و بیمه شده به حساب می آید که در صورت ایجاد هر نوع پیشامد ناخودآگاه و غیر عمدی مخارج ایجاد شده به بیمه دهنده به وسیله موسسه بیمه کننده پرداخت می شود. معمولا حق بیمه به صورت سالانه بوده که به وسیله موسسات بیمه ای اخذ می شود. با ملاحظه به دشواری کار  در حال حاضر و سختی هایی که وجود دارد بیمه همانند یکی فاکتور های عمده در زمان قرارداد کاری به شمار می آید.

این نوع حسابرسی همانند یک ارزیابی جامع جهت بررسی حساب های هزینه ای موسسات متنوع است که نمایانگر حق مخارج بیمه ادا شده به وسیله موسسات است. به عبارت دیگر حسابرسی بیمه جهت اعتماد و اطمینان از پرداخت بیمه های موسسات در مسیر کار است.

 

 حسابرسی بیمه چگونه انجام می شود؟

شعبه های متنوع بنیاد تامین اجتماعی حق نظارت دوره ای از دفاتر قانونی موسسات حقیقی و حقوقی را برعهده دارد. ولی حسابرسی بیمه چگونه انجام می شود؟ و شیوه حسابرسی تامین اجتماعی به چه نحوی است؟

در مجموع مراحل زیر بایستی سپری شود تا نظارت به این نوع حسابرسی در یک موسسه صورت گردد:

 • در آغاز اعمال این حسابرسی از شعبه ای که پرونده موسسه در آن مورد ارزیابی واقع شده است صادر می گردد.
 • اسناد مرتبط به این نوع حسابرسی به شرکت های حسابرسی تامین اجتماعی فرستاده می شود و یا این شرکت ها اسناد مرتبط را از بنیاد تامین اجتماعی تقاضا می کنند.
 • همواره پیش از آغاز پروسه حسابرسی بیمه ، فرم های ویژه به موسسه مدنظر صادر می شود تا داده های مرتبط به دفاتر قانونی و تاییدیه های مالیاتی در آن درج گردد.
 • موسسه، فرم های اخذ شده را کامل نموده و به شعبه مرتبط و یا شرکت حسابرسی تامین اجتماعی می فرستد.
 • شرکت های حسابرسی بعد از ارزیابی اسناد ، دستاورد ها را در فرم های ویژه وارد و به بخشی که پرونده بازخواستی موسسه در آن بررسی می شود، ارسال می کنند.
 • در پایان شعبه بعد از اخذ گزارش مقدار بدهی این نوع حسابرسی موسسه را ارزیابی و گزارش می کند.

نکات عمده در خصوص حسابرسی بیمه

نکات عمده در خصوص حسابرسی بیمه

خدمات حسابرسی بیمه جز لاینفک بنیاد تامین اجتماعی است. ولی نکات این نوع حسابرسی چیست؟ میزان نکات در این خصوص زیاد است که در این مبحث به برخی از آنها می پردازیم:

 • بررسی اولیه از کارگاه

تفسیر اولیه‌ از کارگاه دارای اهمیت ویژه ای است چرا که نخستین فهرست ارسالی بیمه پرسنل بایستی از هر طرف با تفسیر بازرس هم خوانی داشته باشد. یادآوری شمار دقیق پرسنل با اسم و مشخصات ، تاریخ آغاز فعالیت، شغل و مقدار حقوق و مزایای قانونی آنها در این فهرست ضروری است.

 • از نکات عمده در خصوص حسابرسی بیمه می توان این مورد را نام برد که با وجود الکترونیکی شدن، بیانیه نظارت در گزارش دستی صورت می گیرد که احتمال ایجاد خطا در این بیانیه وجود دارد. پس به منظور اینکه از درستی بیانیه مطمئن شوید می توانید چند روز پس از بررسی به شعب بیمه رجوع کرده و تقاضای اخذ بیانیه بازرسی به شیوه پرینت شده را داشته باشید.

بیانیه حسابرسی مدرک رسمی و موثق جهت عرضه به ماخذ متنوع مانند بنیادکار یا شورای حل اختلاف است. زمانی که مشکلی میان نیروی کار و صاحب کار پیش بیاید بیانیه نظارت بیمه اساس تصمیم گیری ماخذ خواهد بود.

 • تمام سعی خود را در جهت همکاری با بازرسان تامین اجتماعی داشته باشید و هر داده ای که می خواهند را به شیوه درست و دقیق به آنها ارائه دهید زیرا که در صورت همکاری نکردن امکان دارد افزون بر جریمه های سنگین ، کد کارگاهی شما را هم غیرفعال کنند.

از دیگر نکات عمده در خصوص  حسابرسی بیمه  دقت به گونه نوشتار کلمات است به صورتی که:

 • در نوشتن تشریح سند توجه کافی نمایید. از کلی گویی اجتناب نمایید و به مفهوم اصلی کلمات توجه کنید، این مسئله در بیمه دارای اهمیت ویژه ای است.
 • جهت ممانعت از هدر رفتن حقوق اشخاص ، توجه کافی را در خصوص عرضه مدارک حسابرسی بیمه داشته باشید، داده و اطلاعات را به شکل دسته بندی شده به ناظران تحویل دهید.

مطلب پیشنهادی: حسابرسی مالیاتی چیست؟ نکات مهم درباره حسابرسی مالیاتی

در حسابرسی بیمه اسناد چه دوره مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

در مجموع دوره ۱۰ ساله جهت حسابرسی بیمه مدنظر واقع شده است. با این وجود  دقت به ظرفیت و حجم پرونده ها و زمان زیاد جهت وارسی حساب های ۱۰ ساله ، تصمیم گرفته شده تا به استثنای موسسات  دولتی در بقیه موسسات فقط اسناد آخرین سال مالی مورد ارزیابی و معیار عمل واقع شوند. اگرچه  در دستورالعمل تاریخ ۵/۳/۱۳۹۷  با شماره ۲۴۴۰/۹۷/۱۰۰۰  چندین استثنا مدنظر واقع شده است.

 • در حالاتی که مسئله ادعای پیشینه یا حقوق به تقاضای افراد مطرح باشد.
 • تقاضا هایی که دلیل به رای های مراجع قضایی و موسسات در حال رفع اختلاف از طرف بخش های اجرایی عرضه می شود.
 • چنانچه ارائه اسناد و مدارک به بنیاد واصل شود که بیان کننده عدم اعمال قانون من جمله ماده ۳۸ و تبصره اکتسابی به آن یا فقدان ابراز حقیقی حقوق و دستمزد بیمه شدگان و تناقض آن با تاییدیه های مالیاتی باشد ، تقاضای بررسی از دفاتر با ارائه اسناد تنها با بازشناسی و تشخیص مدیر عامل بنیاد تامین اجتماعی بیرون از مدت زمان تعیین شده امکان پذیر است.

مطابق بند ج چنانچه حسابدار مالیاتی به صورت صحیحی صورت نگیرد یا اسناد مرتبط به حقوق بیمه شدگان به صورت مطلوبی ارائه نشود بنیاد می تواند همانند گذشته کلیه اسناد ده ساله گذشته را وارسی کند. به منظور اینکه با چنین مسائلی مواجه نشوید بایستی در اعمال امور مالیاتی و دفاتر قانونی خود توجه زیادی داشته باشید.

حسابرسی بیمه به وسیله چه بنیادی انجام می شود؟

حسابرسی بیمه از فرایند های اداری بنیاد تامین اجتماعی به حساب می آید، در این صورت در جواب به پرسش این نوع حسابرسی به وسیله چه بنیادی انجام می شود؟ بایستی عرض کرد شرکت حسابرسی تامین اجتماعی مسئول این ماموریت بوده و استخدام حسابرس بیمه هم در این شرکت انجام می گیرد.

شرکت حسابرسی تامین اجتماعی مربوط با بنیاد تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۷۲ بنیان گذار شده است. مسئولیت این شرکت عبارت است از:

 • رسیدگی به دفاتر قانونی بیمه و امور حسابرسی
 • اعمال امور حسابرسی داخلی بخش ها تحت نظر بنیاد تامین اجتماعی
 • عرضه سرویس مالی و مشاوره ای در حیطه حسابرسی مالیاتی، بیمه ای و غیره.
 • طرح ریزی سازمان اطلاعاتی مدیریت
 • اعمال پژوهشات در حیطه امور اقتصادی، مالی، رسیدگی به موسسات ، اعمال امور ابطال و تصفیه.

حسابرسی بیمه شامل چه مواردی است؟

حسابرسی بیمه شامل چه مواردی است؟

حسابرسی بیمه شامل موارد زیر است :

 • کلیه وجوهی که به هدف حق و حقوق و مزایای قانونی به پرسنل ، کارگاه ها، موسسات و… تعلق می گیرد.
 • وجوهی که به پیمانکاران ادا می شود افزون بر این برائت حسابی که از تامین اجتماعی اخذ نشده است.
 • هر نوع وجهی که به اشخاص حقوقی و حقیقی به اسم دستمزد پرداخت شود.

کلیه موارد ذکر شده جز عواملی هستند که بایستی بر روی آنها حسابرسی بیمه ای صورت گیرد و در نتیجه حق بیمه آنها ادا شود.

 

حسابرسی بیمه شامل چه مواردی نمی شود؟

بهتر است بدانید مواردی هم وجود دارد که شامل حسابرسی بیمه نمی شود و حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد.

حسابرسی دفاتر قانونی یکی از مسئولیت های متخصصان شرکت حسابرسی تامین اجتماعی بوده و به کارکنان شعب این بنیاد مرتبط نیست.

بعد از اعمال حسابرسی و مشخص نمودن مبلغ بدهی ، اگرچه صاحب کار مبلغ مورد نظر را پرداخت کند تمام بدهی های عقب افتاده او را در نظر نمی گیرند و شرایط بدهی صاحب کار به بنیاد تامین اجتماعی به صورت تسویه کامل می باشد.

در حال حاضر با تقاضای وزیر کار ، رفاه و تامین اجتماعی تقاضای ارزیابی صرفا یک سال پیش اسناد کارفرمایان به وسیله حسابرسان اداره تامین اجتماعی صورت گرفته  و اسناد ۱۰ سال پیش مورد وارسی قرار نمی گیرد. اگرچه این کار  به شیوه قانونی و یا دستور اداری نمی باشد. این کار در وهله اول به سود صاحب کاران بزرگ بوده و در حقیقت برای صاحبکاران و بنیاد تامین اجتماعی خیلی عادلانه است اما اغلب به دلیل عدم آگاهی ناظران و حسابرسان تامین اجتماعی ناخشنودی هایی به وجود می آید.

از دیگر مسائلی که در این حیطه وجود دارد این است که خیلی از صاحب کاران دفاتر قانونی ندارند و این گونه تصور می کنند که نبود این دفاتر به سود آنان است و در زمانی که حسابرسی بیمه صورت می گیرد آنها وجه کمتری را تحت عنوان حق بیمه پرداختی می پردازند. در حقیقت این پندار کاملا اشتباه است و حق بیمه پرداختی آنها به وسیله داده های مالیاتی که به واسطه استعلام از بنیاد امور مالیاتی کسب می شود، ارزیابی و اخذ می گردد.

موسسات بزرگ جهت اعمال امور خود احتیاج به یک حسابرس کاربلد  و ماهر دارند و با واگذاری امور خود به آنها مقدار درست و دقیق مبلغ بیمه تعیین شده و حق بیمه زیادتری از موارد قانونی نمی پردازند و از ایجاد جریمه های مالیاتی ممانعت می کنند و وجه حق بیمه را تا مقدار زیادی کاهش می دهند.

 

فینتو:
فینتو یک نرم افزار منابع انسانی و حسابداری است که می تواند علاوه بر محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان شما به صورت آنلاین، دیسکت بیمه و مالیات آنها را نیز تهیه کند.
با فینتو می توانید یک راه حل مناسب برای چندین شعبه و بی نهایت پرسنل داشته باشید آن هم با کمترین تعرفه و صرف کمترین زمان ممکن، چراکه با حداقل دانش حسابداری نیز می شود از آن استفاده نمود.ثبت نام کنید و لذت ببرید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «حسابرسی بیمه چیست؟ حسابرسی بیمه چگونه انجام می شود؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا