امنیت شغلی چیست؟ اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای کارمندان

امنیت شغلی چیست

امنیت شغلی لازمه‌ زندگی شاد

در دنیای امروزه و پیشرفت همه جانبه‌ی سازمان‌ها و صنایع و وابستگی سازمان‌ها و کارمندانشان به همدیگر و رابطه‌ی ناگسستنی آنها به وفور مشاهده می‌ شود و تغییر و تحول زیادی در آنها رخ می دهد. اینکه کارمندان سازمان ها احساس کنند با این تغییر و تحولات شغل خود را از دست نمی دهند و دارای شغل ثابتی هستند و می توانند در آینده به این شغل خود ادامه دهند، یکی از نیازهایی است که هر کارمند باید از آن اطمینان خاطر داشته و امنیت شغلی او تامین باشد. نیاز به امنیت شغلی پس از تامین احتیاجات فیزیولوژیکی و جسمی احتیاجی ست که باید تامین شود و نباید احساس شود که عواملی وجود دارند که این امنیت را تهدید می کنند.

تعریف امنیت شغلی چیست؟

نیاز افراد به داشتن شغل در جوامع امروزی و داشتن پایه، مهم تر از همه امنیت شغلی، مقام و منزلت اجتماعی از جمله نیازهایی است که هر فردی از داشتن آن احساس خوشایند و رضایت بخشی دارد و افراد در سازمانها جهت انجام امورات آن سازمان به کار گرفته می شوند. نیازی که سازمانها و کارمندان را به هم وابسته می کند. گاهی اوقات شرایطی به وجود می آید که در سازمان نیاز به ایجاد تغییر و تحول میباشد.

افراد جای خود را به افراد دیگری داده و بعضی از آنها جایگاه بالاتری گرفته و بعضی نیز جایگاه فعلی خود را ازدست داده و به جایگاه پایین تری انتقال داده شوند و یا اینکه در سازمان تعدیل می شوند. امنیت شغلی عبارت است از احساس امنیتی که افراد نسبت به جایگاه خود دارند و مطمئن هستند که آن را از دست نمی دهند و به جایگاه پایین تری انتقال نمی یابند. این احساس امنیت جنبه ذهنی و روانی دارد و بسیار به برداشت فرد از جایگاه خود در سازمان وابسته است. یا به عبارتی امنیت شغلی احساس امنیت نسبی از حالت یا خطری است که تامین نیازهای فرد را محقق می سازد. که گاه ممکن است خطری وجود نداشته باشد و فرد احساس خطر کند و یا اینکه تهدید یا خطری وجود داشته باشد و فرد احساس خطری نکند.

تعریف امنیت شغلی چیست؟

عوامل موثر بر امنیت شغلی چیست؟

عوامل موثر بر امنیت شغلی در چهار دسته ی کلی که شامل عوامل فردی، سازمانی، محیطی و شغلی دسته بندی می شود. و هر کدام از آنها دارای شاخصه های مشخصی می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم.

عوامل فردی: عوامل تاثیر گذار در این زمینه شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل، درآمد، وضعیت استخدام و سابقه ی کار می باشد.

عوامل سازمانی: از جمله تاثیر گذار ترین عواملی که می توان در این زمینه برشمرد عبارتند از فرهنگ سازمانی، رضایت از درآمد، آموزش نیروی انسانی که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

1-    رضایت از درآمد: با توجه به هزینه های روزانه، هر فرد در اجتماع باید شغلی با منزلت اجتماعی خوب داشته باشد و حقوق فرد پاسخگوی نیازهای او بوده و با عادلانه بودن دستمزد او در سازمان بتواند این امر را برآورده کرده و تامین هزینه ها برای او امکان پذیر باشد. از لحاظ روانی دارای آرامش خاطر باشد. نیاز سازمان به تخصص و مهارت کارمند امری ست که می تواند در این آرامش خاطر تاثیر فراوانی داشته باشد.

حتما بخوانید: یک مدیر موفق در موقعیت‌های بحرانی چه واکنشی دارد؟

2-    آموزش شغلی: از جمله عواملی که در افزایش کارایی سازمان  تاثیر بسزایی دارد داشتن کارمندان ماهر می باشد که این نیز مستلزم آموزش شغلی ست که از طرف سازمان به کارمندان داده می شود. تربیت افراد کارآمد در چنین سازمان هایی باعث افزایش بهره وری سازمان از کارمندان و همچنین ایجاد امنیت شغلی برای کارمندان می شود. افزایش توانایی کارکنان در سایه‌ی به روز کردن اطلاعات آنها و انطباق آن با نیازهای روز اتفاق می افتد. آموزش ها باعث می شود که افراد هم در درون سازمان و هم در بیرون از آن احساس امنیت و تثبیت شغلی داشته باشند. متناسب بودن آموزش ها و نیاز های روز بازار امری ست که باید به آن توجه ویژه ای شود در غیر این صورت کارکنان دارای مهارت کافی نبوده و از بازدهی بالایی برخوردار نخواهند بود. و نیاز شغلی بازار را به خوبی برطرف نخواهند کرد و از لحاظ تضمین شغل در آینده دچار نقصان خواهند شد.

3-    فرهنگ سازمانی: برداشتی که کارکنان از فرهنگ سازمان دارند همسو با رضایت شغلی آنهاست بدین صورت که، اگر نیازهای فرد و سازمان در یک راستا باشد احساس رضایت کارمندان به بالاترین حد ممکن خواهد رسید و در غیر این صورت احساس نارضایتی بین کارمندان افزایش پیدا خواهد کرد.

عوامل شغلی: مهمترین عوامل شغلی تاثیر گذار در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه‌ی شغلی، پیشرفت شغلی و غنای شغلی

عوامل محیطی: در این زمینه نیز می توان موارد زیادی را برشمرد که به مهمترین آنها در ادامه اشاره شده است. عواملی همچون تحول در مدیریت سازمان های دولتی، تحول در ساختار سازمانی، واگذاری اختیار و تمرکز زدایی و فعالیت های میان بخشی از جمله مواردی هستند که امنیت شغلی کارمندان را تحت تاثیر قرار می دهند..

راهکارهای موثر بر امنیت شغلی

توانمند سازی تخصصی: تقویت توان تخصصی مستمر افراد در سازمان، یکی از مولفه های امنیت شغلی می باشد که حاصل آن انجام با کیفیت کار است که منفعت دوطرفه بین سازمان و کارمند را موجب می شود.

توانمند سازی در عمل: داشتن توان تخصصی بالا کافی نیست و باید آن را به کار گرفت به این معنی که کارمندان باید علاوه بر داشتن تخصص، به صورت عملی نیز آموزش ببینند.

توانمند سازی در تجربه: تجربه فرایندی است که به مرور زمان و با تکرار و تمرین حاصل می شود و باعث می شود از دوباره کاری ها، اشتباهات بزرگ، اتلاف انرژی و سایر هزینه ها جلوگیری کند. بنابراین توانمند سازی افراد در انتقال تجربه ها و تدوین آن ها باعث افزایش امنیت شغلی می شود.

راهکارهای موثر بر امنیت شغلی

تقویت رضایت شغلی: این فرایند نیز در طول زمان و تحت تاثیر عوامل زیادی شکل می گیرد که خود می تواند موجب امنیت شغلی گردد.

توانمند سازی رفتاری: افزایش قابلیت انعطاف پذیری کارکنان باعث می شود که در برخورد با مشکلات و ناملایمتی ها و تعدیلات توانمند شده و بتوانند نیاز سایر سازمان ها را برآورده کرده و جذب کارکنان توسط بازار کار گردند و همچنین امنیت شغلی خود را تضمین بخشند.

توانمند سازی ارتباطی: یکی از مواردی که در تجربه آموزی اهمیت بسزایی دارد تبادل تجربه ها بین افراد می باشد که خود نیز نیازمند داشتن تخصص است. و تبادل تجربه ها در داخل و خارج سازمان به تقویت تجربه و تخصص افراد کمک شایانی می کند.

توانمند سازی در تفکر: آنچه که باعث می شود ارزش های فلسفی و اجتماعی و پیوستگی مسائل مادی و معنوی را بشناسیم تفکر است که زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. سازمانی که بتواند زمینه تفکر کارکنان را فراهم آورد می تواند ایده های جدیدی را پیاده سازی کند که توسط کارمندان متفکر آن تولید شده اند.

تقویت وجدان کاری: امروزه نیاز سازمان ها به افرادی که دارای وجدان در کار و تجلی آن در عمل هستند بیشتر و بیشتر شده است که این خود نیز باعث می شود افراد بتوانند در سازمان های مختلف احساس رضایت شغلی داشته و هیچ عواملی امنیت آنها را تهدید نکند.

امنیت شغلی درون سازمانی: به این معناست که سازمان وابسته به تخصص کارکنان از لحاظ کار کیفی، تعهد و نظام کاری باشد. نه اینکه کارکنان وابسته به سازمان باشند. اگر کارکنان به خوبی پرورش یافته باشند سازمان نیاز خود به کارکنان را خواهد داشت حتی اگر به صورت موقت به استخدام سازمان درآمده باشند.

امنیت شغلی برون سازمانی: اگر سازمان در زمینه های مهارت ها، وجدان کار و تفکر و پرورش آنها به درستی عمل کرده باشد علاوه بر اینکه کارمندان در انجام کارهای سازمان به خوبی انجام وظیفه می کنند. تخصص و مهارت این کارکنان در بیرون سازمان برای بازار کار نیز مفید و لازم می باشد و اندوخته های آنها در جاهای دیگر مورد استفاده و مفید واقع می شود.

مطلب پیشنهادی: روش هاي افزايش رضايت شغلي كارمندان

مزایای امنیت شغلی

اگر افراد امنیت شغلی داشته باشند و یا از شغل خود احساس رضایت داشته باشند دارای مزایای بسیاری است که، در ادامه این مطلب به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد:

1-    افزایش بهره وری: این امر در حالتی رخ می دهد که کارکنان از ایمن بودن شغل خود در آینده اطمینان خاطر داشته باشند. بنابراین وظایف محوله را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند چرا که از کمبود زمان و یا موارد دیگری که باعث کاهش کارایی آنها می شود رنج نمی برند و حداکثر تلاش خود را جهت رسیدن به اهداف حرفه ای خود به کار می گیرند که این خود نیز باعث پیشرفت سازمان در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده می گردد.

2-    بهبود مهارت ها: ارتقای شغلی و رسیدن به مهارت و جایگاه بهتر، از جمله مواردی میباشد که کارمندان را به بهبود مهارت سوق میدهد. افزایش مهارت به این دلیل که ماندگاری در یک موقعیت شغلی را برای مدتی طولانی به ارمغان می آورد دلیلی ست که کارمندان را به سمت بهبود مهارت ها و افزایش یادگیری سوق می دهد. که این نیز برای یک سازمان در جهت رسیدن به اهداف امری ضروری ست.

چگونگی ایجاد امنیت شغلی

احساس امنیت شغلی مسئله ای است که در کارمندان باید تقویت شود و برای تقویت آن می توان گامهایی را برداشت که مهمترین آنها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

1-    قدردانی: در نظر گرفتن هدایا و حقوق مناسب نسبت به جایگاه شغلی که فرد در آن فعالیت می‌کند و افزایش حقوق نسبت به توانایی ها و شایستگی های افراد نه تنها باعث می شود که کارکنان احساس امنیت شغلی داشته باشند بلکه در پایداری و نگه داشت آنها در راستای پیشبرد اهداف سازمان کمک شایانی خواهد نمود.

2-    محیط کاری شاد: ایجاد یک محیط شاد و دوستانه به هر روشی که قابل اجرا در سازمان باشد مانند هدیه دادن به مناسبت های مختلف، جشن گرفتن، جهت تقویت و حفظ روحیه ی کارمندان کمک شایانی به محیط کاری شاد و موثر می نماید.

3-    ارتباط موثر : برقراری یک فضای کاری امن و دوستانه و برقراری ارتباط موثر در بین کارمندان پایه ی بالاتر و پایه های پایین تر بسیار موثر بوده و احساس رضایت را در کارمندان تقویت می بخشد و باعث پیشرفت فردی و گروهی در راستای اهداف سازمان خواهد شد.

4-    افزایش استاندارد های کیفی کار: در برخورد با زیردستان خود هوشمندانه عمل کنید. واگذاری پروژه ها و آزادی عمل بدون اینکه احساس کند کارها و اعمالشان زیر ذره بین است کمک می کند که کارمندان به توانایی های خود اعتماد داشته و جهت تقویت و به کارگیری آنها هرچه بیشتر تلاش کرده و کیفیت کار خود را بالا ببرند.

5-    صداقت: اهمیت به کارمندان و دغدغه ی آنها در جهات مختلف و ارائه ی راه حل های گوناگون در جهت برطرف سازی آنها از اصول حرفه ای رفتار در محیط کار می باشد. که صداقت در این امر موجب اطمینان خاطر افراد و به کارگیری توانایی آنها خواهد شد.

6-    شناخت علایق: در صورتی که می خواهید کارمندتان در تیم شما باقی بماند و از حداکثر توان او بهره مند شوید باید به علایق او اهمیت داده و آنها را بشناسید و همچنین برای زندگی کارمندان در خارج از محیط اداری اهمیت قائل شوید.

7-    اهداف: اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت را به صورت جدولی در آورده و به کارمندان خود در شرکت ارائه دهید تا آنها چشم انداز روشنی از آینده ی شرکت و نیاز سازمان به افراد برای آینده روشن باشد و کارمندان شما احساس امنیت شغلی داشته باشند

نشانه های عدم امنیت شغلی

1-    کم شدن مزایا به طور ناگهانی

2-    کاهش حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو

3-    کاهش هزینه در سازمان و تمرکز زیاد بر هزینه ها

4-    کاهش ارتباطات و برگزاری جلسات محرمانه به صورت غیر طبیعی

بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین

مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین می‌شود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.

با نرم‌افزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی می‌توانید با نرم‌افزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرم‌افزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «امنیت شغلی چیست؟ اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای کارمندان»

  1. عدم امنیت شغلی در کشور ایران بیشتر وقتها بخاطر مدیریت ضعیف هست ، انتظارات زیاد کارفرمایان ومدیران ، دهن بین بودن بعضی مدیران وگوش دادن به زیر اب زنی ، عدم جلوگیری از سوء استفاده کاری در محیط از دلایل عدم امنیت شغلی در ایران هست کارخانهای که مدام دنبال نیرو می گردن در حالی که نیرو هست مشکل از مدیریت وسوء استفاده کاری رو دارن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا