بیمه کارفرما چیست؟ بررسی مزایا و معایب بیمه کارفرمایان

بیمه کارفرما چیست؟ بررسی مزایا و معایب بیمه کارفرمایان
سازمان تامین اجتماعی که هدف آن ایجاد رفاه برای کارگران، کارمندان، مزد بگیران و کارفرمایان است، با بیمه همگانی به مردم خدمت می کند و تعهداتی را در قبال بیمه شدگان دارد.
در هر سازمانی کارفرما به اجبار باید کارمندان و کارگران سازمان خود را در زمان فعالیتشان، بیمه کند و در صورت عدم پرداخت این حق کارگر توسط کارفرما و یا پرداخت دیر هنگام آن، وی مشمول پرداخت هزینه و جریمه نقدی می شود. از طرفی خود کارفرما نیز برای استفاده از خدمات سازمان تامین اجتماعی، می تواند با این سازمان قراردادی امضا کند تا بتواند از خدمات سازمان تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی بهره مند شود. در ادامه توضیحات جامع درباره حقوق کارفرما و اصول آن و عقد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی، را با هم مرور خواهیم کرد و مزایا و معایب این بیمه را بر خواهیم شمرد.

مطلب مرتبط: آموزش تصویری تهیه و ارسال لیست بیمه اینترنتی کارکنان و کارفرما

بیمه کارفرما چیست؟

برای شرح این کلمه، ابتدا باید تعاریف مختلف سازمان تامین را بیان کنیم. در این سازمان سه پایه اصلی وجود دارد، پایه اول که بیمه گر است، سازمان تامین اجتماعی می باشد و پایه دوم بیمه شده می باشد که عبارت است از کارگر و کارفرما.
پایه سوم این سازمان، تعهدات و وظایف سازمان تامین اجتماعی است و این موارد شامل تامین حمایت از کارگر و کارفرما است و به عبارتی خدمات این سازمان را شامل می شود، که عبارتند از تعهدات مالی و پزشکی و حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و دیگر وظایف سازمان تامین اجتماعی. طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است برای کارگران و کارمندانی که در سازمان تحت مدیریت او کار می کنند، حق بیمه پرداخت کند که میزان آن 30 درصد حقوق کارکنان است، از این میزان 7 درصد سهم کارگر است و 23 درصد مابقی سهم کارفرما می باشد، در صورت عدم پرداخت این میزان توسط کارفرما، وی جریمه می شود. امروزه قوانین محکمی برای پرداخت حقوق کارمندی و کارگری وجود دارد.
اما این موارد مسائلی بود که درباره‌ی حقوق کارگران و کارمندان گفته شد، وقتی که کارفرمایان به دوران بازنشستگی می رسند، نیازمند حقوقی هستند و این حق برای کارفرمایان نیز بسیار اساسی است. از این رو سازمان تامین اجتماعی قوانینی را برای استفاده کارفرمایان از خدمات سازمان در نظر گرفته است.

تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی

خدمات این سازمان بر طبق سازمان بین‌المللی کار و تامین اجتماعی تعیین شده است. در کشورهای دیگر نیز سازمان تامین اجتماعی موظف به انجام تعهداتی می‌باشد. خدمات و تعهدات این سازمان در برابر کارمندان و کارگران و کارفرمایان تحت پوشش، در ادامه ذکر شده است:

 • پرداخت حقوق بازنشستگی
 • پرداخت حقوق از کار افتادگی
 • پرداخت حقوق بازماندگان
 • پرداخت حقوق بیکاری
 • جبران دستمزد روزهای بیماری
 • جبران دستمزد روزهای بارداری
 • پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
 • پرداخت کمک هزینه ازدواج
 • پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

بیمه کارفرمایان

شرایط سنی کارفرما

حداکثر سن کارفرما برای این حق، 55 سال و حداقل سن آن 18 سال است. کارفرما طبق انعقاد قراردادی با سازمان تامین اجتماعی می تواند تحت پوشش این سازمان قرار گیرد. اگر در زمان انعقاد قرارداد سن کارفرما بیش از 55 سال باشد، در صورتی که سابقه کار تامین اجتماعی داشته باشد، می توان این سابقه را به سن کارفرما افزود.

حق بیمه کارفرما به چه میزان می باشد؟

قوانین و حقوق کارفرما در سازمان تامین اجتماعی با کارگران حدوداً یکسان است و تنها در چند مورد تفاوت دارد؛ میزان نرخ بیمه کارفرما همچون کارگران 27 درصد است و این حق نباید کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از حداکثر دستمزد کارمندان و کارگران آن سازمان باشد.

تنها تفاوتی که وجود دارد این است که کارفرما بیمه بیکاری ندارد و این مورد فقط مشمول کارگران و کارمندان است.

حق بیمه کارفرما به چه میزان می باشد؟

نرخ بیمه برای کارفرمایان به چه صورت محاسبه می شود؟

محاسبه این نرخ برای کارفرمایان به دو صورت است و طبق سابقه کار محاسبه می شود. مورد اول برای زمانی است که سابقه کار بیشتر از 10 سال باشد؛ در این حالت این نرخ طبق میانگین دستمزد کارفرما در سال آخر کاری او حساب می شود و طبق این رقم به کارفرما حق بیمه پرداخت می شود. مورد دوم حالتی است که سابقه کار کارفرما کمتر از 10 سال باشد، در این صورت طبق میانگین حداقل و حداکثر پرداخت دستمزد کارفرما محاسبه می شود. اگر کارفرما دستمزد نامعلوم و مقطوعی داشته باشد، میزان بیمه وی نباید بیشتر از حداکثر و حداقل میزان دستمزدش باشد.

نام کارفرما نیز در لیست نام پرسنل قرار می گیرد و زمان ارسال نام کل مجموعه به سازمان تامین اجتماعی، در یک زمان است و آخرین مهلت ثبت آن، روز آخر ماه بعدی است. در صورتی که کارگاه کمتر از 5 نفر جمعیت داشته باشد، ثبت این حق، تا 2 ماه بعد از انجام خدمت، مهلت دارد.

یک تفاوت بسیار مهم کارفرما با سایر کارکنان، اجباری نبودن حق بیمه وی است و در صورت عدم پرداخت آن، کارفرما شامل جریمه نمی شود، در واقع این حق به صورت اختیاری و توسط خود کارفرما پرداخت می شود. این پرداخت توسط کارفرما تا 3 ماه مهلت دارد.

مراحل انجام قرارداد توسط کارفرما با اداره‌ی تامین اجتماعی

اولین مرحله، عقد قرارداد در شعبه های مختلف تامین اجتماعی است. سپس سازمان تامین اجتماعی شرایط کارفرما را بررسی می کند و در صورتی که شرایط او طبق قوانین باشد و مشکلی نداشته باشد، او را تایید می نماید. سپس کارفرما باید آزمایشاتی شامل معاینات پزشکی انجام دهد. در انتها قرارداد بسته می شود و لیست حق بیمه تنظیم می گردد. از تاریخ شروع قرارداد، حق بیمه کارفرما و کارمندان محاسبه می شود. تاریخ پرداخت این حق کارفرما 3 ماه است، در صورتی که کارفرما 3 ماه متوالی از این پرداخت جلوگیری کند، بیمه کارفرما معوق می شود و مجدداً وی باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند.

ارسال لیست بیمه کارفرما به چه صورت است؟

این لیست به همراه لیست کارگران و سایر اعضای شرکت تنظیم می شود. ارسال این لیست به صورت اینترنتی و دستی انجام می شود. در این مرحله، کارفرما باید لیست اسامی کارفرما و کارمندان را با جزئیات لازمه به سامانه تامین اجتماعی ارسال کند.

گفتنی است کار کردن با سامانه تامین اجتماعی راحت نیست و برای ارسال این می‌توانید از نرم افزار فینتو برای ارسال لیست بیمه خود استفاده کنید.

حتما بخوانید : بیمه کارفرما ، تهیه و ارسال لیست بیمه توسط کارفرمایان

بیمه‌ی مشاغل آزاد یا بیمه کارفرمایان؟

بسیاری از کارفرمایان سوال می کنند که به صورت آزاد خود را بیمه کنند و یا از حقوق کارفرمایان استفاده کنند، حق بیمه آزاد 26 درصد حقوق و دستمزد توافق شده است در حالیکه برای کارفرمایان این نرخ به میزان 27 درصد است. سازمان تامین اجتماعی این حق را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. در صورتی که کارفرما هستید، استفاده از حق کارفرمایی که سازمان تامین اجتماعی تعیین کرده است، بهتر می باشد.

معرفی فینتو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر یکسری از مشکلات نتونید به محل کار برید یا برای مثال خارج از ساعت کاری باید گزارشی رو آماده کنید تا برای مدیرتون که داخل جلسه است ارسال کنید.
و یا اینکه به دلیل نوسانات برق برای سیستم داخل شرکتتون مشکل پیش اومده و تقریبا همه اطلاعاتتون از بین رفته.
همه این اتفاقات و صدها مسائل دیگه باعث شدن تا کم کم نرم افزار های سنتی و یا به اصطلاح local جای خودشون رو به سیستم های ابری بدن که از لحاظ امنیت و دسترسی به مراتب قوی تر هستند.
ما در فینتو با بهره گیری از آخرین دانش روز فناوری اطلاعات تونستیم یک نرم افزار حقوق و دستمزد ابری بسیار قوی طراحی و عرضه کنیم تا شما دوستان بتونید به راحتی از هرکجا و با هر دستگاهی کارهاتون رو انجام بدید.

بررسی مزایا و معایب بیمه کارفرمایان

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

6 در مورد “بیمه کارفرما چیست؟ بررسی مزایا و معایب بیمه کارفرمایان”

 1. خیلی عالی و توضیح کامل داده شده.
  اما اینکه حقوق ثابت مشمول میشود یا در قانون مزایا دیگری برای کارفرما در نظر گرفته شده یا خیر بسیار عالیتر می شد
  با سپاس

  1. وحید کریم پور

   سلام.من حدود۱سال به بازنشستگی دارم هم کارفرما هستم وهم کارمند اگر این یک سال آخر را بخواهم از بیمه کارفرمایی لیست رد کنم مشکلی برای بازنشستگی پیش نمیاد سن من۵۲ سال است

 2. سلام
  بنده شنیدم که حق بیمه کارفرما در یکسری شرایط شامل معافیت میشه
  کسی میدونه شرایطش چی هست؟

 3. بازنشستگی کارفرما به چه صورتی هست
  مثلآ من ۲۴سال بیمه اجباری وسخت وزیان اوردارم والان بیمه کارفرمایی رد میشه برام در ۲۵سال سابقه+خرید سختی کار میتونم بازنشست بشم یا خیرممنون میشم راهنمایی کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا