بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط مالیات 1402تمدید شد!

مهلت بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تمدید شد! سازمان امور مالیاتی در بخشنامه قبلی خود مهلت بخشودگی و تقسیط مالیات را تا پایان شهریور 1402 اعلام کرذه بود، اما […]

بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط مالیات 1402تمدید شد! ادامه مطلب