معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97 از جانب رئیس کل سازمان مالیاتی صادر شده است.معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97 بر پایه سیاست حمایتی دولت می باشد.

استعلام سوابق بیمه

آموزش نحوه ی استعلام سوابق بیمه

در این متن به کاربرد استعلام سوابق بیمه خواهیم پرداخت.سپس طریق ثبت نام در سامانه بیمه برای دریافت استعلام سوابق بیمه را بیان خواهیم کرد.

بررسی انواع کسورات حقوق و مزایا

در این متن به عواملی که باعث کسورات حقوق و مزایا می گردد اشاره می کنیم و در هر مورد کسورات حقوق و مزایا و علت وقوع آن را توضیح می دهیم.

اسکرول به بالا