بررسی اقتصاد دیجیتال در روزهای کرونایی

این روزها که برای عموم مردم در سراسر جهان به سختی سپری می شود، دارای مزیت هایی نیز بوده که یکی از آنها می تواند رشد چشمگیر استفاده از خدمات […]

بررسی اقتصاد دیجیتال در روزهای کرونایی ادامه مطلب