تعریف، نقش و جایگاه گیمیفیکیشن در کسب و کار

همه چیز در مورد گیمیفیکیش گیمیفیکیشن واژه ی جدیدی در کسب و کارها نیست. شاید نام آن تا قدری برای کسب و کارها ناشناخته باشد اما در عمل بیشتر کسب …

تعریف، نقش و جایگاه گیمیفیکیشن در کسب و کار ادامه مطلب