حق سنوات چیست؟ حق سنوات 1403 و تفاوت آن با پایه سنوات

حق سنوات از جمله مزایایی است که پرداخت آن توسط کارفرما اجباری است و تقریبا به تمام کارگران تعلق میگیرد اما بسیاری از افراد از شرایط، نحوه محاسبه و پرداخت […]

حق سنوات چیست؟ حق سنوات 1403 و تفاوت آن با پایه سنوات ادامه مطلب