اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

در جلسه 23 خرداد 1401 که با حضور روسای کمیسیون اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق اصناف کشور، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کل سازمان امور […]

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ادامه مطلب