عیدی 1403 اعلام شد! آخرین اخبار + نحوه محاسبه

هر سال دقیقا همین روزها صحبت از عیدی پایان سال است. کارمندان، کارگران و مستمری بگیران منتظر خبر اعلام میزان عیدی یا پاداش آخر سال خود از سمت هیئت دولت […]

عیدی 1403 اعلام شد! آخرین اخبار + نحوه محاسبه ادامه مطلب