افزایش حقوق کارمندان چگونه محاسبه می‌شود

افزایش حقوق کارمندان بر طبق مصوبه جدید مجلس در سال 1397 با فرمول جدید محاسبه می‌شود. میزان افزایش حقوق کارمندان در حدود 20 درصد است.

افزایش حقوق کارمندان چگونه محاسبه می‌شود ادامه مطلب