قانون جدید مالیاتی 1401

طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به فراهم شدن سامانه‌ها و زیر‌ساخت‌های مربوطه، به صورت تدریجی اجرایی می‌شوند. موضوع مطرح شده به تازگی […]

قانون جدید مالیاتی 1401 ادامه مطلب