ماده 272 قانون مالیات های مستقیم – تفسیر + اطلاعیه جدید

اخیرا سازمان امور مالیاتی اطلاعیه ای در خصوص نحوه اجرای ماده 272 قانون مالیات مستقیم منتشر کرد که توجه مودیان مالیاتی را به خود جمع کرد. در این مقاله قصد […]

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم – تفسیر + اطلاعیه جدید ادامه مطلب