در مالیات بر عملکرد سال 1400 به چه نکاتی باید توجه نمود؟

معاون وزیر اقتصادی کشور، داوود منظور، خبر از نحوه دریافت مالیات بر عملکرد سال 1400 برای مشاغل خرد و کسب و کار ها داد. از مفادی که در این ابلاغیه …

در مالیات بر عملکرد سال 1400 به چه نکاتی باید توجه نمود؟ ادامه مطلب