مالیات مستقیم

در اینجا شما مطالب مربوط به “مالیات مستقیم” در وب سایت فینتو را مشاهده می کنید. در صورت نیاز میتوانید سوالات خود را در پایین مقالات مطرح کنید.

بخشنامه تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی

محمد تقی پاکدامن، معاون درآمد‌های مالیاتی، در مورد تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی، بخشنامه ای ابلاغ نمود. فینتو: فینتو یک

بخشنامه تخفیف مالیاتی در صورت تغییر سال مالی ادامه مطلب

پیمایش به بالا