مالیات کارت بازرگانی چقدر است؟ آموزش استعلام و محاسبه

تمامی کسانی که به شغل صادرات و واردات مشغول هستند لازم است که کارت بازرگانی داشته باشند و موضوع مالیات همیشه برای افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند جای نگرانی […]

مالیات کارت بازرگانی چقدر است؟ آموزش استعلام و محاسبه ادامه مطلب