مساعده چیست؟ – دانلود نمونه فرم درخواست مساعده

معنی مساعده چیست؟ لغت مساعده که به انگلیسی Advance میشود بخشی از حقوق پرسنل میباشد که معمولا قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارمندان به آن ها پرداخت […]

مساعده چیست؟ – دانلود نمونه فرم درخواست مساعده ادامه مطلب