اینتا کد مالیاتی

سازمان‌ مالیات در راستای هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی، برای طبقه بندی فعالیت‌های شغلی مودیان کد گذاری دقیقی را آغاز کرده اند که این کد مالیاتی، اینتا نام دارد. به منظور […]

اینتا کد مالیاتی ادامه مطلب