نوبت کاری چیست؟ آموزش محاسبه و قوانین نوبت کاری 1403

نوبت کاری

نوبت کاری یا شیفت کاری در حقوق و دستمزد کارگران به دلیل شیوه محاسبه متفاوت و قوانین محاسباتی همیشه سوال برانگیز بوده است. در این مقاله از فینتو به صفر تا صد آموزش محاسبه نوبت کاری و هرنوبت کاری یا شیفت کاری در حقوق و دستمزد کارگران به دلیل شیوه محاسبه متفاوت و قوانین محاسباتی همیشه سوال برانگیز بوده است. در این مقاله از فینتو به صفر تا صد آموزش محاسبه نوبت کاری و هرآنچه لازم است درباره آن بدانید میپردازیم.

 

نوبت کاری چیست

نوبت کاری یا شیفت کاری به معنای کاری است که در ترکیب شیفت های صبح، عصر و شب اتفاق بیفتد. نوبت کاری یا شیفت کاری در بسیاری از مشاغل و همچنین قراردادهای پاره وقت وجود دارد و مطابق با قانون کار، نوبت کاری یا شیفت کاری به دلیل اینکه سخت تر از کار تمام وقت است، مستلزم پرداخت مبلغ جداگانه ای تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری است که در ادامه آموزش آن را باهم میخوانیم.

ماده 55 قانون کا  نیز نوبت کاری را اینگونه تعریف میکند:

“کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت‌ها آن در صبح یا عصر یا شب واقع میشود”

 

 

انواع نوبت کاری – انواع شیفت کاری

مطابق با ماده 56 قانون کار نوبت کاری به 4 دسته زیر طبقه بندی میشود:

  •   شیفت صبح و عصر
  •   شیفت صبح و شب
  •   شیفت عصر و شب
  •   شیفت صبح عصر و شب

 

مهم است بدانید که منظور از شیفت کاری صبح انجام کار در بازه زمانی 6 صبح تا 2 ظهر، شیفت کاری عصر بازه زمانی 14 تا 22 و شیفت شب 22 تا 6 صبح است.

نوبت کاری

 

 

جدول درصد نوبت کاری

در بالا توضیح دادیم که بازه زمانی هر یک از شیفت های صبح، ظهر و عصر کدام است و در ادامه باهم میخوانیم که مطابق با ماده 56 قانون کار، نحوه محاسبه نوبت کاری چگونه است.

 

نوبت کاری میزان فوق العاده نوبت کاری
نوبت کاری در شیفت صبح و عصر 10% مزد بیشتر مازاد بر مزد عادی به دلیل سختی کار
نوبت کاری در شبفت صبح و شب 22.5% مزد بیشتر مازاد بر مزد عادی به دلیل سختی کار
نوبت کاری در شیفت عصر و شب 22.5% مزد بیشتر مازاد بر مزد عادی به دلیل سختی کار
نوبت کاری در شیفت صبح و عصر و شب 15% مزد بیشتر مازاد بر مزد عادی به دلیل سختی کار

 

نوبت کاری 1403

حداقل نوبت کاری 1403 مطابق با جدول زیر است. توجه داشته باشید این مبلغ ها متناسب با حداقل حقوق 1403 هستند و به این معنا است که کارفرما موظف است حداقل مبالغ زیر را به کارگر پرداخت کند . اما برای کسانی که حداقل بگیر نیستند، مبلغ نوبت کاری متناسب با حقوق دریافتیشان و بر حسب درصدهایی که در جدول بالا گفته شد محاسبه میشود:

 

حداقل نوبت کاری 1403 برای افراد با کمتراز یک سال سابقه:

حداقل نوبت کاری 1403 برای افراد با کمتر از یک سال سابقه
عنوان
ماه 30 روزه (مبلغ به ریال)
ماه 31 روزه (مبلغ به ریال)
نوبت کاری صبح و عصر (10%)
7.166.184
7.405.054
نوبت کاری صبح عصر شب (15%)
10.749.276
11.107.585
نوبت کاری صبح و شب یا نوبت کاری عصر و شب (22.5%)
16.123.914
16.661.378

 

حداقل نوبت کاری 1403 برای افراد با بیش از یک سال سابقه:

حداقل نوبت کاری برای افراد با بیش از یک سال سابقه
نوبت کاری صبح و عصر(10%)
7.376.184
7.622.057
نوبت کاری صبح و عصر و شب (15%)
11.064.276
11.433.085
نوبت کاری صبح و شب یا   نوبت کاری عصر و شب
16.596.414
17.149.628

 

نوبت کاری و شب کاری

بسیاری از افراد نوبت کاری در شب را با شب کاری اشتباه میگیرند. پیش تر در آموزشی جداگانه به توضیح کامل شب کاری پرداخته ایم اما به طور خلاصه شب کاری به معنای کاری است که تنها و تنها در شیفت شب اتفاق میفتد. اما منظور از نوبت کاری یا شیفت کاری، کاری است که به صورت گردشی و ترکیبی در دو یا چند نوبت اتفاق میفتد. اگر کاری به صورت دائم تنها در شیفت شب باشد، به معنای شب کاری است و مطابق با قانون کار هر ساعت از شب کاری مستلزم پرداخت 35% مزد اضافه نسبت به ساعت عادی روزانه است.

با استفاده از نرم افزار حضور و غیاب فینتو میتوانید انواع شیفت از جمله شب کاری، نوبت کاری و… را تعریف کنید و انواع گزارش های متنوع را متناسب با نیاز خود، دریافت کنید.

 

قوانین نوبت کاری

نوبت کاری در قانون کار شرایط و قوانین اختصاصی دارد که در ادامه این قوانین را توضیح خواهیم داد:

  •   جمع ساعت کاری نوبت کاری یا شیفت کاری  در 4 هفته متوالی یا یک ماه نباید بیشتر از 176 ساعت باشد. نوبت کاری میتواند در شبانه روز بیشتر از 8 ساعت و در یک هفته بیشتر از 44 ساعت باشد، اما همانطور که گفتیم مجموعا در یک ماه نمیتواند بیشتر 176 ساعت باشد.
  •   شرط پرداخت فوق العاده نوبت کاری، وجود کار گردشی در ماه است
  •   اگر ساعت های نوبت کاری به گونه ای باشد که نصفی از ساعت های نوبت کاری با نوبت کاری شیفت دیگری تداخل داشته باشد، مبنای محاسبه فوق العاده نوبت کاری ، همان نوبتی است که بیشتر به نفع کارگر است. به طور مثال اگر نوبت کاری شخصی از ساعت 10 صبح تا 2 ظهر و در نوبت دوم 8 شب تا 12 شب باشد یعنی 2 ساعت از شیفت او در نوبت عصر و 2 ساعت از شیفت او در نوبت شب باشد، مبنای محاسبه فوق العاده نوبت کاری او شیفت صبح و شب که با نرخ 22.5% است محاسبه میشود است.

 

 

مرخصی نوبت کاری – مرخصی شیفت کاری

پیش تر قوانین انواع مرخصی را توضیح دادیم اما قوانین مرخصی برای افرادی که نوبت کاری دارند به  طور کلی به شرح زیر است:

  • در صورتی که کارگری که نوبت کاری یا شیفت کاری دارد در یک ماه از مرخصی استحقاقی خود استفاده کند، مبلغ فوق العاده نوبت کاری آن ماه را به صورت کامل دریافت خواهد کرد
  • اگر کارگری بیشتر از 8 ساعت در روز شیفت داشته باشد، به همان نسبت مستحق دریافت مرخصی بیشتری نسبت به کارگران عادی که 8 ساعت شیفت دارند است.

بیشتر بخوانید:  انواع مرخصی – آموزش محاسبه و قوانین تمامی مرخصی ها

 

عیدی و پاداش نوبت کاری

در قسمت های بالا توضیح دادیم که کارگرانی که شیفت کاری دارند بسته به اینکه شیفت های کاری آنان در چه نوبتی انجام میشود از 10% تا 22.5% درصد فوق العاده نوبت کاری دریافت میکنند اما مهم است بدانید که در دریافت عیدی و پاداش، فوق العاده نوبت کاری تاثیری ندارد. به عبارتی مطابق با قوانین ماده کار، مبنای محاسبه عیدی و پاداش، پایه حقوق کارگران است و مبلغی که تحت عنوان فوق العاده کاری دریافت میکنند در محاسبه عیدی و پاداش آنان منظور نمیشود

 

 

نوبت کاری جمعه

اگر شیفت کارگر در روز جمعه باشد چه؟ این سوال بسیاری از کارفرمایان و کارگران است. مطابق با ماده 62 قانون کار در صورتی که شیفت کارگری که نوبت کاری دارد در روز جمعه باشد، علاوه بر دریافت فوق العاده نوبت کاری، مشمول دریافت 40% مزد بیشتر به نسبت مزد عادی برای هر ساعت به عنوان جمعه کاری است. همچنین مطابق با قانون کار لازم است که در ازای جمعه ای که او مشغول به کار بوده است، یک روز دیگر در هفته را تعطیل باشد.

 

بیشتر بخوانید: جمعه کاری چیست؟ آموزش محاسبه و قوانین جمعه کاری

 

با استفاده از نرم افزار حضور و غیاب فینتو میتوانید انواع شیف، قوانین تردد و همچنین انواع سیاست کاری را برای پرسنل خود تعریف کنید. فینتو علاوه بر ثبت تردد آنلاین، قابلیت اتصال به دستگاه حضور و غیاب را نیز دارد بنابراین شما میتوانید به روش دلخواه، حضور و غیاب پرسنل مجموعه را ثبت کنید. از دیگر امکانات نرم افزار حضور و غیاب فینتو، امکان اعمال انواع مرخصی، امکان ثبت تردد مبتنی بر تشخیص چهره و اتصال به نرم افزار حقوق و دستمزد فینتو است که به صورت یک سیستم یک پارچه و جامع امکان ثبت تردد و محاسبه حقوق و دستمزد پرستل را به صورت یکپارچه فراهم کرده است. فینتو 30 روز مهلت استفاده کاملا رایگان برای شما  پیش بینی کرده است بنابراین همین حالا و با کلیک بر روی تصویر زیر رسیدگی به تمامی امور مربوط به حقوق و دستمزد خود را با فینتو آغاز کنید.

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا