چگونگی ایجاد رقابت سالم بین کارمندان

چگونگی ایجاد رقابت سالم بین کارمندان

رقابت کارمندان با یک رابطه سالم چگونه است؟

معمولا اکثر افراد در پی راهی می باشند که مسئولیت های خود را به بهترین شیوه ممکن انجام دهند  حس رقابت  معمولا در میان کلیه کارمندان وجود دارد ولی مسئله ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که این رقابت بایستی حتما سالم باشد نه اینکه از روش های غلط و غیر منطقی استفاده شود. در این مبحث می توان روند ایجاد رقابت کارمندان در محوطه کار را بیاموزید تا بدین وسیله توانست رقابتی مطلوب و سالم را با دوستان خود تجربه نمود و مسئولیت های خویش را در فضای کاری به صورت صحیح انجام داد.
یکی از سران جهان صنعت به نام Schwab بیان نموده است اعمال امور بایستی به صورتی باشد که رقابت ایجاد نماید. تلاش او بر این بود که در میان نوبت های زمانی معین برای کار در شب و روز با بیان مقدار تولید در هر بازه زمانی یک رقابت سالم و دوستانه را صورت دهد.
رقابت سالم میان کارمندان
هر کسی که دارای هر نوع حرفه ای است می تواند تکنیک های مدیریتی این چنینی را در شغل خود به کار ببرد تا پرسنل بتوانند پیروزی و کامیابی خویش را در قیاس با همکاران خود استنباط نمایند، مطلوب ترین کارایی را در هر کدام از پرسنل ترغیب نمایید و انگیزه کافی در پرسنل رل برای راه یابی به اهداف شرکت ایجاد نمایید. کلیه حرفه ها بایستی از این گونه تعادل میان کار جمعی و رقابت منطقی و سالم بهره گیرند.

در محل کار چگونه به ایجاد رقابت کارمندان با یک رابطه سالم بپردازیم؟

در این مبحث قصد داریم در خصوص رقابت کارمندان مطالب آموزنده و سودمندی را در اختیار شما قرار دهیم.

 • افراد را ترغیب به گفتگوی درست و ارتباط آزادانه نمایید.

در نخستین گام برای ترغیب رقابت سالم در محیط کار بایستی پیرامونی را ایجاد نمود که در آن گفتگوی کارساز و ارتباطی آزادانه وجود داشته باشد. در چنین وضعیتی کارمندان با یکدیگر مباحثه می کنند و از همدیگر چیزهای متنوعی می آموزند. در این محیط انتقادات متنوع آزادانه به اشتراک گذاشته می شوند و مطلوب ترین پیشنهاد ها طرح شده و کلیه این ها مواردی عمده برای خلاقیت و بهسازی پروسه ها است.
اشاعه گفتگوی درست و سالم با ترغیب به گفتگوی آزادانه و ارائه پیشنهادات آغاز می شود. اساسی است که مسئولان به پرسنل خود نشان دهند که عقاید آنها ارزشمند است و آنها را ترغیب نمایند که آزادانه ولی با حرمت تمام صحبت نمایند. بهتر است بدانید که اگرچه چالش یا کشمکش و اختلافی ایجاد شد چگونه بایستی آن را رفع نمود.

حتما بخوانید: اثر هاله­ ای چیست و چگونه بر مدیریت شما تاثیر می گذارد؟

 • برای رقابت یک هدف و نیاز معین برگزینید.

رقابت زمانی سودمند است که پایانی برایش مشخص نمایید و کلیه افراد آگاه باشند که بر سر چه مسئله با همدیگر رقابت می کنند. به عنوان مثال زمانی هدف رقابت را 《 تعیین مطلوب ترین فروشنده موسسه》 مشخص میکنید، اشخاص می دانند که بر سر چه مسئله در حال رقابت با یکدیگر هستند. و اینکه مهم است  این رقابت را در سمت اهداف موسسه خود به کار گرفت. می توانید برای این عمل یک کادر مشخص و پرسنل را برای رسیدن به اهداف مشترک تشویق نمود. این کار سبب می شود کلیه کارمندان به سوی یک هدف مشترک گام برداشته و به رقابت بپردازند. این عمل از تک روی که باعث ایجاد نتایج نامطلوب می شود جلوگیری می نماید.
رقابت میان کارمندان

 • برای رقابت کارمندان اکیپ تشکیل دهید.

رقابت سالم میان کارمندان همواره نبایستی به صورت سنتی اعمال شود بلکه می توان به شیوه های متنوعی آن را اجرا نمود. به عنوان مثال می توانید دو اکیپ به صورت آزمایشی ایجاد نمایید و به راه اندازی یک بازی اقدام نمایید. با این عمل می توان استنباط نمود که پرسنل در یک اکیپ آزمایشی که برآیند ها و کارایی در آن اثر کمتری دارد، چگونه کار می کنند و در حالتی که این رقابت به صورت واقعی در آید چه برآیندی حاصل می شود.
این عمل نیز سبب بالا رفتن ارتباطات، همیاری و ایجاد رفاقت می شود. مسلما بایستی به این مسئله هم دقت نمود که رقابت سبب بوجود آمدن دشمنی در میان اکیپ ها نشود. می توانید برای مطلوب نمودن کارایی اکیپ ها، پاداش های حقیقی نظیر بالا بردن حقوق و یا کمک هزینه سفر برای آنها اعمال نمایید. ولی توجه نمایید که کلیه این امور برای این است که از کنار هم بودن در یک اکیپ لذت کافی برد و شناخت کافی از هم به دست آورید و همیاری شما بهتر شود.

 • محدودیت های زمانی مشخص نمایید.

رقابت کارمندان عمل مطلوبی است اما رقابت بیش از حد می تواند نتایج منفی نظیر کلافه شدن کارمندان و روحیه کاری اشخاص را به هم می ریزد. برآیند های حاصل از پژوهشات نشان داده که رقابت سخت اما کوتاه مدت سبب ایجاد سازندگی و کارایی مطلوب در اشخاص می شود، در صورتی که رقابت سخت ولی بی وقفه شور و هیجان را در مدت زمان طولانی از بین می برد. مطلوب ترین عمل برای ایجاد رقابت کارمندان وضع یک برنامه سه الی شش ماهه می باشد که در آن بایستی هدف و پاداش را مشخص نمایید و پس از اتمام این دوره و با سنجش ارزشیابی کارایی، بگذارید پرسنل به حالت و ذهنیت همکاری بازگردند.

 • انگیزه های درونی دراز مدت وضع نمایید.

انگیزه های بیرونی مانند انتخاب پاداش برای رقابت امکان دارد خیلی کلافه کننده شود، در صورتی که انگیزه های درونی مانند افزایش علاقه به کار می تواند در دراز مدت سبب رهنمون کارایی پرسنل و مطلوب شدن آن می شود.
برای وضع رقابت درونی دراز مدت بایستی سامانه ای بر طبق مقیاس ها، عکس العمل ها و ارتباطات آزادانه ایجاد نمود. مقیاس ها بایستی به صورت آشکار و مبرهن رسم شوند.  عکس العمل شخص بایستی ویژه و به موقع، بی واسطه و دارای هدف باشد و به صورت نظری بتوان آن را اجرا نمود. بدین ترتیب می توانید یک رقابت سالم را در فضای کار ایجاد نمایید و کارایی پرسنل خود را افزایش دهید.

 • تنها برآیند ها را مورد سنجش قرار ندهید ، ارزش ها را نیز مدنظر قرار دهید.

لازم نیست به این توجه نمایید که در پایان چه پیشامدی رخ می دهد و برآیند حاصل چه چیزی است. آیا رقابت سبب ایجاد ارزشی شده است؟ تعلیم تبحر های نوین ، روابط درون اکیپ و برآیند های مثبت و مطلوبی نظیر بحث آزادانه و اشتراک گذاری پیشنهادات متنوع ، همه این موارد ذکر شده می تواند از اجزای عمده ارزش ها ی ایجاد شده در مسیر رقابت باشد. با وضع یک محیط رقابتی سالم میان کارمندان می توان اشخاص را برای یک هدف مشترک هماهنگ نمود.

مطلب پیشنهادی: اشتباهات رایج و کلید موفقیت کسب و کارها ی کوچک

آشنایی با انواع روش های ایجاد رقابت کارمندان

در این مبحث می خواهیم در خصوص روش های ایجاد رقابت کارمندان با رابطه ای سالم مطالب آموزنده ای را ذکر نماییم:

 • به یاد داشته باشید که رقابت تنها یک بازی است.

اگر سوال نمایید که مناسب ترین پیشنهاد برای یک شخص ۱۸ ساله چیست؟ می توان بیان نمود که این فرد بایستی پی در پی به خود خاطرنشان نمود که مشاغل همانند ورزشی است که مردم با افزایش سنشان به آن خواهند پرداخت. هیچکس  بخاطر اشتباهی سبب مرگ شخص دیگری نمی شود، دست کم در بیشتر حرفه ها.

 • اشخاصی را استخدام نمایید که خواستار موفقیت باشند و انسانیت داشته باشند.

یکی از روش های ایجاد رقابت کارمندان انتخاب اشخاصی است که خواستار موفقیت هستند. زمانی با درخواست کنندگان کار مصاحبه می نمایید به این مسئله دقت داشته باشید که آیا این فرد در واقع خواستار پیروزی است؟ برخی از مردم براین باورند که پیروزی در دسترس دیگران می باشد. و بعضی هم معتقد هستند پیروزی از آن  آنها می باشد. اگر بتوانید شخصی را بیابید که هم دارای هدف و هم شخصی محبوب ، به تلفیقی  شگفت انگیز رسیده اید. زمان مصاحبه با اشخاص به این مسئله توجه نمایید که آیا می توانید با این فرد در نشست های ۱ ساعته فکری کار کنید و یا اینکه می توانید در سفر های کاری چند ساعت این شخص را تحمل نمایید اگر جواب شما به این سوالات بله است پس این همان شخصی است که برای اکیپ خود به آن احتیاج دارید.

حتما بخوانید: 4 روش برای افزایش عملکرد کارمندان

 • اهداف خود را به صورت شفاف ذکر نمایید و از پیامد ها نیز تقدیر نمایید.

مطمئن شوید که  کلیه اشخاص در چالش رسیدن به اهداف حضور دارند و از تقلا و تلاش آنها قدردانی می شود. برای ایجاد رقابت کارمندان با رابطه ای سالم بهتر است فضایی را برای پرسنل ایجاد نماید که آنها را ترغیب به تلاش بیشتر نماید پس هر ماه در حیطه کار جلساتی را برپا دارید و به اشخاصی که نتیجه کاری قابل ملاحظه ای داشته اند را مورد تقدیر قرار دهید.
افزون بر ترغیب اشخاص موفق ، سایرین را نیز ترغیب نمایید تا تلاش نمایند با آموزش به واسطه آنها به کامیابی دست یابند. اگر حیطه کار به صورتی ساماندهی شده باشد که اشخاص با آسایش خاطر در پیرامون پرسنل ، امور مربوط به فعالیت خود را پی جویی نماید و با شرایط ایجاد از کمک یکدیگر برخوردار شوند می توانید این خلق و خوی را در محیط کار اشاعه نمایید.

 • حس مالکیت بوجود آورید.

از دیگر روش های ایجاد رقابت کارمندان بوجود آوردن حس مالکیت در شخص است. همه بایستی تصور نمایند که از صاحبین آن حرفه هستند و به گونه ای در تشکیلات قدم بردارند که انگار در موسسه خود راه می روند. اگرچه پرسنل جز سهامداران این موسسه می باشند بایستی آنها را ترغیب نموده تا برند کاراکتری خود را با برند موسسه آغشته نماید.
در این صورت می توان یک وایت برد را در شرکت قرار داد تا هر کدام از پرسنل بتوانند انتقادات خود را بر روی آن درج نمایند پس از آن این فرد بایستی پژوهشات و وارسی های ضروری را انجام دهد و طرح خویش را عملی نماید.

 • رقابت را به گونه ای به سرگرمی مبدل سازید.

برای ایجاد رقابت کارمندان بهترین راهکار مبدل رقابت به سرگرمی است. نیازی نیست رقابت بصورت جدی یا اینکه اساسا بی واسطه به اهداف کاری مربوط باشد.
افزون بر مشخص نمودن اهداف تلاش نمایید مقداری چالش های سرگرم کننده را در موسسه خود فرهنگ سازی نمایید به عنوان مثال اجلاسی در بیرون از محیط کار به پا کنید و در آن مسابقاتی نظیر کُشتی، طناب کشی و… ترتیب دهید. با این اعمال اشخاص از محدودیت هایی که برای خود ایجاد نموده اند خارج شده و خود را همانند عضوی از یک اکیپ می بیند.

معرفی فینتو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر یکسری از مشکلات نتونید به محل کار برید یا برای مثال خارج از ساعت کاری باید گزارشی رو آماده کنید تا برای مدیرتون که داخل جلسه است ارسال کنید.
و یا اینکه به دلیل نوسانات برق برای سیستم داخل شرکتتون مشکل پیش اومده و تقریبا همه اطلاعاتتون از بین رفته.
همه این اتفاقات و صدها مسائل دیگه باعث شدن تا کم کم نرم افزار های سنتی و یا به اصطلاح local جای خودشون رو به سیستم های ابری بدن که از لحاظ امنیت و دسترسی به مراتب قوی تر هستند.
ما در فینتو با بهره گیری از آخرین دانش روز فناوری اطلاعات تونستیم یک نرم افزار حقوق و دستمزد ابری بسیار قوی طراحی و عرضه کنیم تا شما دوستان بتونید به راحتی از هرکجا و با هر دستگاهی کارهاتون رو انجام بدید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «چگونگی ایجاد رقابت سالم بین کارمندان»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا