تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها

تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها- فینتو

مدیریت دانش که برخی از آن به عنوان مدیریت دانایی یاد می کنند در واقع نوعی مفهوم در علوم مدیریتی محسوب می شود. اما آنچه که این روزها به مدیریت دانش اثربخشی بیشتری بخشیده است نقش آن در استارت آپ ها است!

مدیریت دانش چیست؟

در سازمان های امروزی برای اینکه تغییرات محیط با مدیریت بیشتری صورت بگیرد اهمیت زیادی به سطح انطباق پذیری داده شده است. در واقع سازمان ها به دنبال بکارگیری دانش و اطلاعات به روز هستند و همینطور سبب می شوند که عملیات و خدمات نیز به صورت بهینه بهبود یابد.  در این سازمان نیاز است که سبک جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش استفاده شود.
مدیریت دانش در واقع یک فرایند سیستماتیک منسجم است که سبب می شود ترکیبی مناسب از فناوری های اطلاعاتی و تعامل انسانی به کار گرفته شود. در این زمینه سرمایه های اطلاعاتی سازمان به شکل درستی شناسایی می شود و سبب مدیریت آن شده و تسهیم صورت می گیرد.  در واقع وقتی صحبت از دارایی یک شرکت است تنها مدیریت مالی مطرح نیست بلکه شامل پایگاه های اطلاعاتی، اسناد، سیاست ها و رویه است. از سوی دیگر روش های متنوع و گسترده ای در راستای ذخیره و تسهیم دانش برای یک سازمان در نظر گرفته می شود.
تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها - فینتو

مولفه های اصلی مدیریت دانش چیست؟

هر پروسه ای دارای مولفه هایی است! بنابراین بسیار مهم است که دقت لازم در خصوص مولفه های لازم صورت بگیرد.

  1. فرهنگ:

وقتی صحبت از فرهنگ در مدیریت دانش است در واقع ارزش ها و اعتقادات اعضای سازمان مطرح است که در واقع باید بر اساس مفاهیم اطلاعات و دانش ارزیابی شود! فرهنگ در واقع نوعی پشتیبان سیستم مدیریت دانش در سازمان محسوب می شود. فرهنگ سازمانی به نوبه خود بخشی از خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار می گیرد. فرهنگ در واقع باورها و تصورات است و سبب می شود که ارزش های سازمان و اصول و مقررات نانوشته ارزیابی شود و روش های اجرایی مدنظر قرار بگیرد.

  1. فرآیند عمل:

فرایند عمل یکی از بخش های مهم مدیریت دانش است به طوری که در این مسیر مشخص می شود که افراد چطور می توانند از اطلاعات و دانش در موسسات بهره گیری داشته باشند و سطح مشخص این فرایند ارزیابی می شود.

  1. سیاست ها:

در این بخش دقت اصلی بر روی موانعی است که روی فرایند تسهیم دانش اثر گذار است و به طور کلی شامل اطلاعات خاصی در سازمان می شود.

  1. فناوری:

در پروسه فناوری مشخص می شود که چه سیستم هایی اطلاعاتی در موسسه موجود است.

اهداف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش چیست؟

حال صحبت از این است که مدیریت دانش به دنبال چیست؟ یکی از آشکارترین اهداف مدیریت دانش این است که در سازمان ها ارزش ایجاد نماید. در واقع مدیریت دانش سبب می شود که دانش غیر رسمی و ذهنی و شخصی به دانش ثبت شده رسمی تبدیل شود و در این زمینه یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش را مد نظر قرار می دهد و سبب می شود که سطح ریسک از دست رفتن دانش به حداقل برسد!

مطلب پیشنهادی: پنج مقاله برای کمک به پیشرفت مهارت های مدیریتی

دسته بندی کلی مدیریت دانش

دسته بندی که برای مدیریت دانش در نظر گرفته می شود بسیار کلی بوده و به واسطه هر نسل مشخص می شود. به طور کلی اگر همگرایی را در این میان مورد بررسی قرار دهیم شرایطی در راستای مدیریت دانش سنتی، اجتماعی و معنایی خواهیم داشت و سطح هوشمندی ایجاد می شود. به طور کلی دسته بندی کلی مدیریت دانش بر اساس مقیاس و حجم پروژه صورت می گیرد.
مثلاً نوع اول مدیریت دانش بزرگ است این گزینه شامل یک سری برنامه ها در مقیاس بنگاه اقتصادی بوده و با یک استراتژی بالا به پایین ارزیابی می شود و سبب می شود که دستیابی به دورترین نقاط یک سازمان ارزیابی شود.
گزینه دیگر مدیریت دانش کوچک است و سبب می شود که از روش های سریعی برای مسائل کسب و کار صورت بگیرد و سبب می شود که درک و حس درستی ارزیابی شود.
مدیریت دانش شخصی شامل توسعه آگاهانه منش ها و عادت ها برای شناسایی و مکان یابی بوده و شامل پردازش دانش و سطح اتصالات شخصی نیز می شود و گزینه بسیار مهمی است.
تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها - فینتو

نقش مدیریت دانش در استارت آپ ها چیست؟

وقتی در مورد مزایای مدیریت دانش صحبت کردیم بارها به پروژه و میزان حجم و وسعت آن اشاره شد! بنابراین در همین بین می توان حدس زد که مدیریت دانش در استارت آپ ها اثر بخشی زیادی دارد و باید به دقت ارزیابی صورت بگیرد.
اولین موضوع مهم اینکه مدیریت دانش در یک استارت آپ با شرکت های بزرگ با هم فرق دارد بنابراین باید نکاتی که در این زمینه مطرح است مدنظر قرار بگیرد.
استارت آپ ها شامل سیستم یادگیری فوری هستند حال یعنی چه! استارت آپ ها به صورت مرتب در حال ایده پردازی بوده و آن را به محصول تبدیل می کنند و یا در شرایطی هستند که قرار است فناوری که ارزش فروش دارد به بازار عرضه کنند. این محصول یا فناوری در یک چرخه یادگیری مستمر ارزیابی می شود و سطح شکل گیری و تکامل مناسبی دارد. به طور کلی اشتباهات و موفقیت ها و درس ها در دور بعدی بهبود می یابند. در چنین شرایطی نیاز است که یک سیستم یادگیری فوری وجود داشته باشد تا بتواند درس های آموخته را سریعاً عملی سازد.
موضوع مهم دیگر در استارت آپ ها طراح اولیه است. در واقع اصلی ترین دارایی های دانشی و فکری که در استارت آپ ها وجود دارد در ذهن بنیان گذار یا طراح اولیه صورت می گیرد و سبب می شود که از نظر ریسک از دست دادن آن بالا باشد و یک تهدید جدید برای رشد استارت آپ است. به طور کلی دانش آنها اخذ شده و به سایر بخش ها منتقل می شود.

نکات مهم در خصوص استارت آپ ها

یکی از بخش های مهم در استارت آپ ها کسب اطلاعات است! در واقع فعالیت کسب اطلاعات در استارت آپ ها بر اساس تحقیقات بازار صورت می گیرد. در دنیای استارت آپ برخی از اینترنت برای جمع آورد یک سری اطلاعات استفاده می کنند و برخی نیز نظر سنجی آنلاین راه می اندازند و این موضوع سبب می شود که محصولات و خدمات به کار رفته بهبود یابد.
یکی از موضوعاتی که در استارت آپ ها دیده می شود اینکه مراجعه زیادی به طراح و بنیانگذار در مراحل اولیه رشد دیده می شود و در واقع طراح اولیه منبع اصلی کمک به دیگران محسوب می شود و این رویکرد سبب می شود که حجم زیادی از مراجعات معمولاً منجر به کاهش راندمان کاری شود و در نهایت کار دچار مشکل شود.
از مدیریت دانش می توان به صورت مشارکتی برای استارت آپ ها استفاده کرد. در واقع استارت آپ ها در لیست فرهنگ کار تیمی و مشارکتی قرار می گیرند و با بهره گیری بیشتری همراه هستند. در این زمینه دانش تیمی به سطح بالاتری از دانش منتقل می شود. برخی از استارت آپ های دیگر به دنبال این هستند که محیط کار را در وضعیت مشارکتی دنبال کنند و در این زمینه نرخ نوآوری و خلق دانش جدید نیز بیشتر می شود. زمانی که تیم بزرگ می شود همکاری و تعاملات دانشی نیز سخت تر شده و ارزش مدیریت دانش در استارت آپ مشخص می شود.

حتما بخوانید: دلایل شکست ‌استارت آپ ها و عواملی که باید از آنها دوری کرد؟

بلوغ استارتاپ از منظر مدیریت دانش

به طور کلی وضعیت مدیریت دانش در استارتاپ ها و همینطور شرکت های کوچک شامل سه مرحله بلوغ است. شناخت و رشد و بلوغ.
فاز اول مربوط به ” شناخت ” است. در واقع استارتاپ ها و شرکت های کوچک و متوسط معمولاً با یک سری فرایندهای مدیریت دانش دست و پنجه نرم می کنند. این گروه شامل یک سری تکنیک ها و ابزارهایی هستند که برایشان آشنایی دارد. همینطور روش های عمومی و ابزارهای سنتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این فاز شرکت ها معمولاً در زمینه مدیریت دانش سرمایه گذاری زیادی نمی کنند ما به واسطه راه حل های تکنولوژیکی و سازمانی می توانند حداکثر بهره را کسب کنند که ساختار بسیار روتینی را مدنظر قرار می دهد.
فاز دوم مربوط به رشد است. این فاز به شکلی است که شرکت ها یک سری تکنیک های جدید را در دستور کار خود قرار می دهند اما هنوز هم یک سری ابزارهای سنتی مدیریت دانش وجود دارد. این فاز به شکلی دنبال می شود که شرکت ها می توانند سطح شایستگی های جدید مدیریتی و سازمانی را به شکل اصولی کسب نمایند. به طور کلی در این بخش یک سری تکنیک های جدید و ابزارهای سنتی مدنظر است و شکافی بین تکنیک ها صورت می گیرد و ابزارهایی نیز مورد استفاده می گیرد.
در فاز سوم بلوغ مطرح است. شرکت ها بر روی تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری می کنند بنابراین شرکت می تواند یک سری ابزارهای نوآورانه جدید را برای استفاده هرچه بیشتر در نظر بگیرد . از سوی دیگر فاز دیگری در شرکت ها وجود دارد که مربوط به شایستگی های تکنولوژیکال جدید است. در واقع یک سری شایستگی ها وجود دارد که سبب می شود شکافت ایجاد شده بین تکنیک ها کاهش یابد.
تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها- فینتو

تکنیک های مدیریت دانش در استارت آپ ها

یکی از مهمترین تکنیک های مدیریت دانش در استارت آپ ها بازنگری پس از اقدام است. سپس نوبه به بهینه کاری می شود که به واسطه ابزار های مدیریت دانش مثلاً محاسبات ابری صورت می گیرد.
بارش فکری از دیگر تکنیک های مهم در استارت آپ ها محسوب می شود. در این پروسه کوچینگ و منتورینگ موارد بسیار مهمی هستند. همینطور از تکنیک های مربوط به چرخش وظایف و نقشه دانش نیز استفاده می شود. سپس یادگیری به وسیله مخصوصی انجام می شود. یک سری تکنیک های حل مساله نیز مطرح هستند و به طور کلی نقشه فرآیندها به واسطه ابزارهای پایگاه داده بررسی شود. از سوی دیگر تحلیل شبکه های اجتماعی نیز یکی از بهترین اقداماتی است که مدنظر قرار می گیرد. از تکنیک های گروه های کاری با ابزارهای سیستم های برنامه ریزی سازمانی استفاده می شود.
در بخش نقشه دانش از سیستم مدیریت یادگیری استفاده می شود و در تکنیک فیلتر دانش نیز نیاز است که ابزارهای اشتراک گذاری نفر به نفر منابع ارزیابی شود.
در پروسه مدیریت دانش بسیار مهم است که وضعیت استارت آپ مشخص شود و سپس تصمیم گیری صورت بگیرد.

بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین
مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین می‌شود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.
با نرم‌افزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی می‌توانید با نرم‌افزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرم‌افزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

2 دیدگاه دربارهٔ «تعریف مدیریت دانش و نقش آن در استارتاپ ها»

  1. مدیریت دانش مبحث بسیار مهم و تخصصی هست که نسبت بهش کم لطفی زیادی میشه و مورد توجه قرار نمیگیره
    سازمانها و شرکت ها با مدیریت دانش میتونن دانش سازمان خود رو بسیار غنی تر کنن

  2. ممنون از وب سایت فینتو به خاطر مطالب خوب و آموزنده
    مفاهیمی مثل مدیریت دانش در ایران تقریبا جدید هستند و مدیران نیاز جدی دارند تا به آن توجه کنند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا