چند نکته مهم مدیریت کسب و کار برای کارفرمایان

چند نکته مهم مدیریت کسب و کار برای کارفرمایان

مدیریت کسب و کار به مفهوم کنترل و سرپرستی کلیه جوانب تجاری و فنی کسب و کار و تصمیم گیری برای ماخذ نیروی انسانی برای رسیدن به آماج مشترک می باشد و عرصه های متنوعی نظیر بازاریابی، حسابداری و مالی را در بر دارد. مسئول یک حرفه بایستی بر کلیه جوانب مدیریتی سایر نهاد های نظارت و از تبعیت تدابیر آن اعتماد حاصل نماید. مبادی عمده در مدیریت کسب و کار به تشریح زیر است:

  • طرح های یک حرفه معمولا در اولویت می باشند و شاید از خود آن حرفه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
  • مشاغل بایستی از اماج و هدف های بزرگی تبعیت نمایند.
  • یک شغل پیروز و موفق بایستی برخلاف کلیه مسائل اقتصادی در جریان پیشرفت و ترقی گام بردارد.
  • حرفه و کسب و کار یک ماهیت اقتصادی می باشد و بایستی دارای معیار های معینی باشد.
  • موفقیت و کامیابی کسب و کار قابل تخمین و ارزشیابی باشد.

مشاوره کارآفرینی چگونه سبب پیشرفت  عرصه مدیریت کسب و کار می شود؟

سوالی که امکان دارد برای هر کسی پیش آید این است که کارآفرینی چگونه سبب پیشرفت مدیریت کسب و کار می شود؟ کارآفرین معمولا خطاب به کسی گفته می شود که به جای اینکه وظیفه خود را همانند یک پرسنل در یک نهاد بپذیرد، در پی آن است که پیشه و کسب و کار خودش را به راه بیاندازد و پذیرنده خطر ها و برآیند های احتمالی آتی می شود. کارآفرینان همواره منشا اساسی برای پیشرفت اقتصادی یک کشور به شمار می آیند چرا که با دور اندیشی و پیش بینی احتیاجات آتی سبب خلاقیت در محصولات سرویس ها و ایجاد ارزش افزوده می شود.
در این صورت برای کارآفرینی یکی از مسائل عمده ای که بایستی پیش از اتلاف وقت و هزینه بدانید وارسی کلیه جوانب احتمالی، کشمکش ها و تصمیم هایی که در آتی خواهید گرفت. کارآفرینی و مدیریت کسب و کار نوبنیاد کار آسانی نخواهد بود و مسلما ملزم وارسی اساسی کشمکش های پیش رو خواهد بود. همچنین بایستی دلایل موفقیت و فقدان موفقیت، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها را مورد وارسی قرار داد. اگر چه در اینجا نظارت و تفحص خود به تنهایی و بدون راهبر هم مقدور است ولی همانطور که مستحضرید راهبر های فردی بیرونی که خبرگی، پیشینه و اصول های متنوعی با شما دارد مسلما در آسان سازی تصمیم گیری و پیاده سازی آغاز کارتان بسیار سودمند خواهد بود و می تواند نوع دیدگاه شما را متحول سازد. من جمله فعالیت هایی که در مشاوره کارآفرینی صورت می گیرند وارسی مسائل موجود در مسیر کار یک کارآفرین و عرضه استراتژی های مطلوب برای برطرف و حل آن است.

حتما بخوانید: دلایل شکست ‌استارت آپ ها و عواملی که باید از آنها دوری کرد؟

متخصصان مشاوره مدیریت کسب و کار با توجه به دیدگاه درست و ‌کاملی که از بازار کار دارند و پیشینه ای که در طول سال های متمادی از مدل های کارآفرینی استحصال نموده اند و بینشی که نسبت به شیوه تحولات بازار دارند می توانند راهبر های مطلوبی برای به راه انداختن یک شغل مطلوب برای شما باشند.
مجموعه مشاوره مدیریت کسب و کار، کلید کارشناسان مدنظر در حیطه های بازاریابی و اقتصاد را استفاده نموده تا با دیدی باز و مدرن خط سیر دشوار کارآفرینان برای تصمیم گیری جهت آغاز یک حرفه و مدیریت آن را مسطح تر نمایند و هزینه آن را به کمترین حد ممکن برساند.

آشنایی با نکاتی عمده در خصوص مدیریت کسب و کار

آشنایی با نکاتی عمده در خصوص مدیریت کسب و کار
در این مطلب قصد داریم در خصوص مدیریت کسب و کار اطلاعات و نکاتی عمده را ذکر نماییم.

  • دقت به مشخصه های مبرم مالی کسب و کار ها

شما به سان مالک یک حرفه چطوری هزینه های مالی خویش را مدیریت می نمایید؟ برای یک حرفه در حال ترقی دقت به چند مشخصه  مبرم مالی لازم است:
هزینه جذب مشتری جدید:
میزان مخارجی که بایستی برای جذب ارباب رجوع جدید ادا نمود.
بهای حفظ مشتری:
این مشخصه نیز همانند هزینه ریزش مشتری شناسایی می شود.
درآمد تا پایان عمر مشتری:
ای مشخصه مبرم برآیند درآمد شما را از مشتریان معلوم می کند.
برگشت مخارج تبلیغات:
اگر تمایل دارید برای کسب و کار خویش هزینه تبلیغات اعمال نمایید بایستی هزینه برگشت آن را با تسهیم فروش ناشی از تبلیغات ارزیابی نمایید.
حاشیه سودآوری:
آرامش خیال از اینکه کار شما به نقطه ای رسیده که شما و سرمایه گذاران تمایل دارید آن را داشته باشید پس اینجا نقطه آغاز پیشرفت کسب و کار شما است.
شناسایی و توضیح دقیق مسائل کسب و کار:
یکی از نکات عمده مدیریت کسب و کار، شناسایی و توضیح دقیق مسائل کسب و کار می باشد‌. رفع یک مسئله همواره در طبقه بازشناسی آن است و شناخت و توضیح مسائل، اصول مدیریت کسب و کار می باشد. مسائل یک حرفه نوبنیاد به صورت اساسی در مقوله های زیر خلاصه می شود:
شناسایی مشتری، طرح ها را اولویت بندی نمایید، بازاریابی و شناساندن کالا، جذب سرمایه و تنظیم مخارج و مهم تر از همه حفظ داعیه و اراده در خود و یا مجموعه ای که دور خود گرد آورده اید. شما همانند مدیر یک حرفه بایستی کشمکش ها و مشکلات مقوله های متنوع کسب و کار خویش را موشکافی نمایید.
مدیریت کسب و کار و دقت خاصی به پتانسیل های دنیای مجازی:
اهمیت دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی در پیشرفت و تداوم کسب و کار ها در حال حاضر بر کسی پنهان نیست. اغلب حرفه ها یا مالک وب سایت هستند یا قسمت بزرگی از رویداد های خود را در قشر شبکه های مجازی ایجاد می نمایند. به کارگیری صحیح و همراه با برنامه ریزی منظم از شبکه های اجتماعی این فرصت را در دسترس پیشه های نو پا قرار می دهد که با مخارج کم کالا و سرویس های خویش را به مشتری های خود شناسایی نمایند و به همین شیوه اضطراب های خود را در خصوص بازاریابی رفع نمایند.
این مشکل به خصوص در حرفه های نوپا که در آغاز کار خود می باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین حرفه ها می توانند به واسطه دنیای مجازی و سرو کار با مشتری های خود آزمون و خطا را در مراحل شروع سپری نمایند و به نمایی دقیق تر از خط سیر آینده خود برسند.
کسب و کار
مدیریت ریسک:
یکی دیگر از نکات عمده مدیریت کسب و کار می توان به  مدیریت ریسک اشاره نمود. و به مفهوم بازشناسی خطرات احتمالی آنها، موشکافی آنها و اعمال مبادرت های پیشگیرانه برای منوط نمودن یا کم نمودن خطرات است. کلیه حرفه ها در خط سیر خود با ریسک های متعددی روبه رو هستند که پیروزی آن ها را  مورد تهدید قرار دهد. قسمت بسیاری از این ریسک ها هم احتمالا از طیف اختیارات پیشه شما خارج باشد ولی جهت کسب موفقیت در مدیریت کسب و کار بایستی دایما موارد متعددی را در نظر گرفت و تهدید ها و هراس ها را باز شناسی نمود. مدیریت ریسک در حقیقت، قسمت عمده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی پیشه شما را پی ریزی می نماید. در یک مدیریت فعال و با تدبیر در کلیه اوضاع اثربخش ترین تصمیمات اتخاذ می شود و کلیه این موارد جز با شناسایی دقیق تهدید ها و فرصت ها به دست نمی آید.

حتما بخوانید: 4 روش برای افزایش عملکرد کارمندان

کنترل موجودی و سرمایه:
یک کسب و کار به هر اندازه هم در مراحل اولیه تاسیس خود احتیاج به سرمایه آنچنانی نداشته  باشد در امتداد رویداد های خود برای گسترش و اعتبار آن احتیاج به برنامه ریزی های منظم سرمایه گذاری چه به واسطه درآمد زایی و چه به واسطه جذب سرمایه خواهد داشت. یکی از عمده ترین نکات در خصوص مدیریت کسب و کار تنظیم موجودی است. اکثر کسب و کار ها با برنامه ریزی غلط مقدار بسیاری از موجودی خویش را جهت فعالیت های بیهوده تلف می کند این مسئله می تواند منتهی به کاهش سطح موجودی و یا اتمام آن شود.
کسب و کارهای تازه تاسیس همواره تلاش می کنند تا برای فروش فوری کالاهای خود قیمت گذاری خوبی را لحاظ نمایند یا اینکه بر روی آنها تخفیف بگذارند تا از زیان خود دوری نمایند. این یکی از دغدغه های برنامه ریزی صحیح برای دوری از مشکلات مبرم در مدیریت کسب و کار های تازه تاسیس است.

آشنایی با اهمیت مدیریت کسب و کار کوچک

آشنایی با اهمیت مدیریت کسب و کار کوچک
هر شخصی می تواند یک کسب و کار کوچک را آغاز نمایند ولی شمار کمی از اشخاص می توانند آن را در خط سیر درست و کامیابی قرار دهند. کسب و کارهای کوچک به علت کشمکش های حقوقی، مسائل مالی، بازاریابی بی قدرت، کار زدگی همواره ناچار به قفل درهای خویش می شوند. براساس بررسی های صورت گرفته همواره حدود ۴۰ ٪ موسسات نوپا دچار شکست می شوند چرا که دیگر احتیاجی به بازار برای کالا ها یا سرویس های آن ها نیست. تقریبا ۲۳ درصد مشاغل کوچک از تجارت بیرون می روند چرا که اکیپ مطلوبی ندارند.

مطلب پیشنهادی: چرا هر کسب و کار کوچکی به یک نرم افزار حسابداری نیاز دارد؟

دانشگاه اشفورد《 مدیریت تجارت را پروسه یکنواختی و ساماندهی تمامی رویداد های تجاری از ساخت و بازاریابی گرفته تا کار تیمی تعریف می نماید.》 این مدیریت اگر به صورت صحیح صورت گیرد می تواند به اشخاص در ساخت کالا های مطلوب تر، بالا رفتن بینش از نام تجاری و دسترسی به کاربران هدف خود در به صرفه ترین شیوه یاری رساند. این پروسه همچنین  استنباط دقیق تری از تجارت را به شخص می دهد. در این صورت شخص مشتری های خود را شناخته و می تواند توقعات آنها را برآورده سازد.
مدیریت کسب و کار کوچک به تبحر های با نفوذ رهبری احتیاج دارد. کارآفرینان پیروز ارتباط خویش را با سهامداران، تمهید کنندگان و شریکان نهفته اعمال و مدیریت می نمایند. آنها نیز حافظه توانا و قوی دارند و تکنولوژی های مدرن را برای رهنمون  بهره وری و عملکرد بیشتر محقق می سازند. ان ها می دانند چه زمانی بایستی خطر نمایند و تمایل دارند از خطا های خود درس بگیرند.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.
نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا