پایه سنوات چیست و نحوه محاسبه پایه سنوات 1400 چگونه است؟

پایه سنوات یکی از مسائل مهمی است که برای کارگران درست توضیح داده نشده. در این مقاله همراه ما باشید تا همه چیزرا درمورد پایه سنوات و نحوه محاسبه آن بیاموزید