فرمول محاسبه حقوق و دستمزد (آخرین بروزرسانی حقوق و دستمزد 1403)

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین مواردی است که دانستن آن برای تمام کارمندان و کارفرماها ضروری است و به کمک آن میتوانند دستمزد استحقاقی خود یا کارکنان را محاسبه کنند. در این مقاله از فینتو به توضیح کامل هرآنچه که لازم است درباره حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن بدانید پرداخته ایم، پس مثل همیشه تا انتهای مقاله همراه فینتو باشید.

 

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری

خوب است که ابندا مروری به توضیح حقوق و دستمزد در حسابداری داشته باشیم. یکی از مهمترین و البته حساس ترین بخش هایی که در قسمت امور مالی هر شرکت و کسب و کاری می بایست با دقت عمل بسیار زیادی انجام گیرد، فرمول محاسبه حقوق و دستمزد است، به همین دلیل برای دستمزد، مزایا و سایر کسوراتی که وابسته به حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان است، یک فرمول دقیق و استانداردی پیش بینی شده است که در طی دوره های آموزشی به مسئولین امور مالی و حسابداری شرکت ها به طور دقیق و کامل آموزش داده میشود. بمطابق با قانون کلیه مدیران و متولیان امور مالی و حسابرسی شرکت ها و موسسات می بایست در طی بازه زمانی مشخص و در پایان هر ماه کلیه فعالیت های کارکنان خود را به طور دقیق ثبت و ضبط نموده و در انتهای ماه تمامی این اعداد و ارقام و آمارهای مختلف را در قالب فرمول محاسبه حقوق و دستمزد پیاده نموده تا در نهایت به حقوق خالص دریافتی هر کارگر را به طور دقیق و درست محاسبه کنند. در انتها با هم  تمامی فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد را مرور خواهیم کرد.

 

حقوق و دستمزد سال 1403چقدر است؟

حقوق اداره کار 1403 مطابق با اعلام اداره کار به شرح زیر است.  رقم حق مسکن علی رغم جلسه های متعدد برگزار شده، بدون تغییر باقی ماند.

حداقل حقوق و مزایا 1403
مزد روزانه (ریال)
ماه 30 روزه (ریال)
ماه 31 روزه (ریال)
حداقل دستمزد
2.388.728
71.661.840
74.050.568
بن کارگری
466.666
14.000.000
14.000.000
حق مسکن
300.000
9.000.000
9.000.000
حق اولاد برای هر فرزند
238.872
7.166.184
7.166.184
حق تاهل (حق عائله مندی)
5.000.000
5.000.000
حداقل حق بیمه سهم کارگر
6.626.329
6.793.540
حداقل دریافتی کارگران مجرد بدون سابقه پس از کسر حق بیمه
88.035.511
90.257.028
حداقل دریافتی کارگران متاهل بدون فرزند پس از کسر حق بیمه
93.035.511
95.257.028
حداقل دریافتی کارگران متاهل با یک فرزند پس از کسر حق بیمه
100.201.695
102.423.212
حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند پس از کسر حق بیمه
107.367.879
109.589.396
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری
456.237 به ازای هر ساعت
456.237 به ازای هر ساعت
جمعه کاری
955.491 به ازای هر روز
955.491 به ازای هر روز
شب کاری
325.884 به ازای هر شب
325.884 به ازای هر شب
نوبت کاری صبح و عصر (10%)
7.166.184
7.405.054
نوبت کاری صبح عصر شب (15%)
10.749.276
11.107.585
نوبت کاری صبح و شب یا نوبت کاری عصر و شب (22.5%)
16.123.914
16.661.378

 

در سال 1403 حقوق کارگران بدون سابقه و حقوق کارگران با بیش از یک سال سابقه با فرمول متفاوتی محاسبه میشود. پیشنهاد میکنیم برای مشاهده و آموزش سفر تا صد نکات حقوق 1403 این آموزش را مطالعه کنید: حقوق 1403 – جدول حقوق  + آخرین اخبار

حتما بخوانید :مدیریت حقوق و دستمزد در زمان بحران مالی

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد بر حسب ساعت کاری

برای محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس تعداد ساعت های کاری از فرمول زیر کمک میگیریم:

مزد روزانه تقسیم بر 7.33

 

فرمول محاسبه اضافه کاری

اولین فرمول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس ساعات اضافه کاری کارکنان شرکت مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد که این فرمول به شرح زیر می باشد:

 (ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ) ×( ۱.۴ ) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ  =ﭘﺎﯾﻪﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ

بر اساس ماده 59 قانون کار، ساعات اضافه کاری طبق دو شرط ضروری زیر برای کارگر الزام آور است:

الف) موافقت شخصی کارگر نسبت به کار کردن در ساعات اضافی

ب) پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

طبق این دو شرایط ساعات اضافه کاری برای کارگران ثبت می گردد و بر اساس فرمول بالا در پایان هر ماه این ساعت های اضافه کاری برآورد شده و آن ها را در حقوق نهایی فرد تأثیر می گذارند و به عنوان مزایایی کارگر علاوه بر حقوق پایه خود بتواند از آن بهره مند گردد و حقوقی فراتر از حقوق اولیه خود بدست آورد.

مطلب پیشنهادی: اضافه کار چیست و چه شرایطی دارد؟

فرمول محاسبه تعطیل کاری

طبق ماده 62 روز جمعه به عنوان روز تعطیلی هفتگی کارگران می باشد که در این روز نیز مزد فرد می بایست در فرآیند کلی حقوق و دستمزد برآورد گردد. در صورتی که کارگری در این روز نیز بنا بر دستور کارفرمای خود مشغول به فعالیت گردد، علاوه بر محاسبه مزد این روز تعطیلی در فرآیند نهایی محاسبه 40 درصد نیز مضاف بر مزد اولیه کارگر در پایان ماه به وی تعلق می گیرد. بنابراین فرمول محاسبه تعطیل کاری به شرح زیر است:

(ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ) × (۱.۴) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  =  ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ ساعتی

 

فرمول محاسبه شب کاری

بر حسب ماده 58 برای هر ساعت کاری در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 درصد مضاف بر مزد ساعت کاری عادی به وی تعلق می گیرد که بر اساس فرمول زیر در پایان هر ماه مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد:

(دستمزد هر ساعت کار) x 0/35 x (تعداد ساعات شب‌کاری)= ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ ساعتی

فرمول محاسبه نوبت کاری

ابتدا جدول نرخ محاسبه نوبت کاری را باهم مشاهده میکنیم و بعد در مثال یاد میگیریم که هر ساعت نوبت کاری با توجه به زمان انجام شیفت کاری چگونه محاسبه میشود.

 

عنوان
نرخ
نوبت کاری صبح عصر شب 
15% مزد مضاعف بر مزد عادی به ازای هر ساعت
نوبت کاری صبح و عصر 
10% مزد مضاعف بر مزد عادی به ازای هر ساعت4
نوبت کاری صبح و شب یا نوبت کاری عصر و شب
22.5% مزد مضاعف بر مزد عادی به ازای هر ساعت

 

در بالا نرخ نوبت کاری را متناسب با زمان انجام مشاهده کردیم. برای محاسبه مبلغ حقوق ماهانه شخصی که نوبت کاری داشته است مطابق با زمان انجام و نرخ های بالا میتوانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم:

الف) کار نوبت کاری در بازه زمانی صبح و ظهر (ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × (0.1) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = ﺣﻘﻮﻕ

 

ب) کار نوبت کاری در بازه زمانی ظهر و عصر و شب (ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب) ) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) × (0.15) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ

 

ج) کار نوبت کاری در بازه زمانی شب و صبح (ساعت 10 شب تا 6 صبح) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

 

(ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) ×(0.225) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ 

حتما بخوانید: آیا گارفرما میتواند از حقوق کارگر برداشت کند؟

 

 

نحوه محاسبه حق سنوات

در محاسبه حقوق و دستمزد بنا بر ماده 24 کارفرمایان شرکت ها و موسسات مختلف موظف هستند که به کارگرانی که مطابق با قرارداد یک سال یا بیشتر از یک سال در آن شرکت یا مجموعه مشغول به کار بوده اند، بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به حساب آن ها تحت عنوان  حق سنوات واریز نمایند. فرمول محاسبه حق سنوات اینگونه محاسبه می شود:

 (ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ) ×( ۳۶۵ ﺭﻭﺯ )) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = حق سنوات 

به عنوان مثال با فرض حقوق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگری که در تاریخ ۱/ ۷/ 1397 شروع به فعالیت نموده است می بایست سنوات وی را اینگونه در پایان سال برآورد نمود:

سنوات = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ /۳۶۵ = ۲۷۳۹۷٫۲۶ ۲۷۳۹۷٫۲۶*۱۸۰ (تعداد روز های فعالیت و کارکرد)= ۴،۹۳۱،۵۰۶٫۸

مطلب پیشنهادی: حق سنوات چیست؟ تفاوت حق سنوات با پایه سنوات

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

با توجه به اینکه طبق قانون هیچ کارمندی نباید حقوقی کمتر از پایه حقوق دریافت کند، پس به طور ساده عیدی کارمندان نیز نباید کمتر از دو برابر حداقل حقوق باشد. برای محاسبه عیدی با شروع سال جدید می بایست دو برابر حقوق پایه مورد محاسبه و سنجش قرار گیرد. البته مشروط به اینکه مبلغ اعلام شده از سه برابر حداقل حقوق همان سال نیز فراتر نرفته باشد و بیشتر از این مبلغ نباشد.

با این وجود فرمول عیدی بنا بر شرط مذکور به صورت زیر محاسبه می شود:

عیدی و پاداش پایان سالیاننه = 365 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا)

به عنوان مثال با فرض دریافت حقوق پایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یک کارگر، عیدی وی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بنا بر اینکه مبلغ اعلام شده سه برابر حقوق پایه پایان سال بیشتر از این مبلغ می باشد؛ بنابراین همان مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عیدی به فرد تعلق می گیرد و کارفرمایان شرکت موظف به پرداخت این مبالغ جاری به کارکنان خود می باشند.

در صورتی که سال کبیسه بوده و دارای 366 روز باشد، تعداد روزهای سال در فرمول محاسبه عیدی را به 366 تغییر می دهیم و فرمول به شکل زیر می شود.

عیدی و پاداش پایان سال کبیسه= 366 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا)

 

چند نکته مهم درباره حقوق و دستمزد

باید توجه کنید هرچه بیشتر از قانون بدانید، حق شما کمتر پایمال خواهد شد. معمولا دانش کم افراد دلیل اصلی برای سو استفاده دیگران است. در این بخش ده نکته درباره حقوق و مزایا را عنوان خواهیم کرد که شاید قبلا کمتر به آنها توجه می کردید.

 • هر ساله در نزدیکی سال نو دولت حداقل حقوق و دستمزد سال آینده را مشخص می کند، این نکته را باید توجه کرد که عدد معین شده حداقل دستمزد یک کارگر است و همه افراد نباید عدد گفته شده را دریافت کنند.
 • حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در ایران «رقم پایه روزانه × ۳۰ روز ماه» نیست، بلکه با اضافاتی مثل حق مسکن، بن خرید و اولاد و امثال آن، حدود ۳۰ درصد از مبلغ پایه بیشتر است.
 • در مورد نوع کاری که انجام میدهید و قراردادتان کمی مطالعه کنید و بدانید که چه قراردادی را با محل کارتان بسته اید. در مورد ساعت کاری ، اضافه کاری ، مرخصی و … به خوبی آگاه باشید.  به تمامی کلمات درون قرارداد توجه کنید و هر قسمت را که نامفهوم به نظر می رسید سوال کنید. ممکن است نکته کوچکی در قرار داد ذکر شود که شما بدون اینکه بدانید و فکر  کنید اهمیت داشته باشد آن را امضا کنید.
 • بعضی کارفرمایان تمایل به پرداخت سنوات و عیدی کارگران خود به صورت ماهانه را همراه حقوق کارگر دارند. بنابراین مبالغ عیدی و سنوات به نسبت دوره پرداخت تقسیم می‌شوند.
 • بهتر است که از انواع معافیت هایی که از طرف سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر روی حقوق کارگران اعمال میشود آگاهی داشته باشید. با اعمال برخی از این معافیت ها بر روی حقوق و دستمزد از طرف کارفرمایان، کارگران حقوق بیشتری دریافت میکنند.
 • همیشه در قرارداد نوشتن اول خودتان را در نظر بگیرید. رفاه شما و خانواده شما مهمترین نکته است و همیشه حرفهای خود را قبل از نوشتن قرارداد حتما ذکر کنید.
 • اگر مدتی از بیمه بیکاری خود استفاده کنید هم گزینه خوبی است تا به دنبال یک کار مناسب بگردید.شما مدت کوتاهی نیروی کافی دارید و جوان هستید پس بهتر است دنبال شرکت و کاری بگردید که از همه لحاظ مناسب است.
 • ممکن است که شرکت های خصوصی به دلیل اینکه قدرت کمتری نسبت به ادارات دولتی دارند حقوق و مزایای پایین تری به کارمندان خود بدهند اما در میان شرکتهای خصوصی هم می توان یک جای مناسب را پیدا کرد.
با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد فینتو که با افتخار برای چندمین سال متوالی نرم افزار شماره 1 حقوق و دستمزد ایران است میتوانید تمام امور مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل از جمله تعریف بی نهایت شیفت و پرسنل، ثبت حقوق، مزایا و کسورات، تهیه انواع دیسکت های بیمه و مالیات، تهیه دیسکت پرداخت گروهی بانک، تعریف انواع وام و مساعده و… را انجام دهید. نرم افزار حقوق و دستمزد فینتو به مدت 30 روز مهلت تست رایگان دارد و شما میتوانید همین حالا و با کلیک بر روی تصویر زیر کار خود را به صورت رایگان با نرم افزار فینتو آغاز کنید و با تمامی امکانات نرم افزار حضور و غیاب فینتو به صورت کاملا رایگان آشنا شوید.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

48 دیدگاه دربارهٔ «فرمول محاسبه حقوق و دستمزد (آخرین بروزرسانی حقوق و دستمزد 1403)»

 1. این مطلب عالی بود
  همیشه میخواستم فرمول محاسبه حقوق و دستمزد رو یاد بگیرم
  به نظرم به درد همه ما کارمندا میخوره

 2. راحتترین راه برای محاسبه حقوق و دستمزد به نظرم استفاده از فینتو هست
  2 روزه ثبت نام کردم و رایگان استفاده میکنم و میتونم بگم بهترین نرم افزاری هست که تا حالا دیدم

  1. باسلام ما نه اضافه کاری برامون رد میشه و نه جمعه کاری اینارو حذف کردند مرخصی ک بریم از حقوقمون کسر میکنند

 3. سلام
  اگر کارفرما اون طور که وزارت کار گفته حقوق و دستمزد رو محاسبه نکنه، چطور میشه شکایت کرد؟
  طوری که بعدا اخراج هم نشی؟
  امکانش هست طوری شکایت کنیم اصلا نفهمه کی این کار رو کرده؟

  1. برای شکایت کردن اول از همه باید قرارداد داشته باشید
   اگر هم قرارداد رو امضا کردین که دیگه نمیشه شکایت کرد
   این مساله به نظرم از کمبود اطلاعات هست که معمولا کارگرها با اون طرف هستن

  2. بنده جاهای زیادی کار کردم
   باید اول از همه که دارید قرارداد میبندین صحبتهاتون رو بکنین
   تقریبا میشه گفت هیچ قانون مشخصی وجود نداره
   مثلا فرمول محاسبه اضافه کاری تقربا تو هر شرکت به یک شکل متفاوت هست

  3. کارفرما نمیتواند بر خلاف حقوق و مزایا پایه وزارت کار با شما قرداد ببندد حتی اگر شما امضا هم کرده باشید چون کارفرما تخلف کرده میتوانید شکایت کنید و حق و حقوق خود را طلب کنید اگر هم قرداد ندارید میتوانید از صورتحساب بانک کمک بگیرید

 4. حقوق و دستمزد در حسابداری یک مبحث پیچیده است
  معمولا خیلی از حسابدارها در محاسبه حقوق و دستمزد مشکل دارند

  1. در قانون اومده که نباید کمتر از مزد ثابت کارگر باشه
   اما دقیق مشخص نشده چقدر هست
   در اصلی یک موضوع توافقی هست

  2. به شکل عمومی برای ماموریت ساعتی چیزی به کارمند تعلق نمیگیره
   تعریف معموریت این هست که کارمند باید شب رو در جایی بمونه

  1. سلام وقتتون بخیر باشه
   بله میتونید با رای دادگاه بابت دیرکرد خسارت دریافت کنید
   دادگاه با توجه به شاخص بانک مرکزی بابت تورم رای برای خسارت صادر میکنه

  1. سلام دوست عزیز
   طبق فرمول حقوق و دستمزد، هر ساعت اضافه کاری به این صورت محاسبه میشه
   مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار+ مزد یک ساعت کار
   در سال 1400 این مبلغ حدودا ۱۶۹/۰۶۲ ریال است.

 5. مصطفی کیوانی

  با سلام
  بنده اولین بیمه ام را سال اول مهر ماه ۱۳۷۵ پرداخت کردم.ولی شرکتی که در آن مشغول بکار بودم یک حسابدار داشت یکماه یا دوماه بیمه پرداخت کرده چهار ماه پرداخت نکرده،اونموقع هم چون لیست بیمه دستی بود قابل پیگیری سریع نبود همان گونه که من هم سال ۸۶ متوجه شدم که ۵ سال از عمرم به باد رفته و تا سال ۸۱ به همین صورت واریز شده است،یکبار رفتم بیمه گفتند شاهد و فیش حقوقی و مدارکی که ثابت کند شما اونجا بودی بیار با خودت و شکایت کن،ولی هم اون میدانست و هم من که شکایت یک کارگر بجایی نمی رسد،ولی به هرکس گفتم که چرا این شرکت بیست بار من را اخراج کرده و دوباره از اولین روز چهار ماه دیگه استخدام کرده جوابی نداشتند. مثلا فروردین و اردیبهشت کارکرد من کامل است بعد چهار ماه کارکرد ندارم یعنی اخراج شده بودم بعد دوباره از اول مهر کامل بودم ،
  فقط خدا تقاص نون زن و بچه ما کارگران را از رفسنجانی و دولتش بگیره چون دولت اون بود که درصد استخدام دولتی را اورد پایین و واگذار کرد به شرکت های خصوصی انهم بدون نظارت و چقدر حق من و امثال من از بین رفت و حالا هم رفتم میگم حق بیمه را دوباره خودم میدم ولی کارکردم را رد کنید و قبول نمی کنند ،به خاطر خدا اگر کسی راهی میداند من را راهنمائی کنه که چطور می توانم اون چندین ماه از دست رفته دوباره برگردانم،من حتی حاضرم دوباره حق بیمه را پرداخت کنم

 6. سلام کارگران روز مزد که در سال ۱۴۰۰روزی ۲۲۰هزارتومان دریافت میکردن در سال جدید چقدر باید بگیرن با این ۵۷درصد افزایشی..

  1. ما وقتی میریم مرخصی از حقوقمون کم میکنند یا وقتی سقف 220ساعت اضافه کاریمو بیشتر میشه بهمون نمیدنش جمعه کاری و تعطیل کاری هامونو حذف کردند

 7. سلام وقت بخیر.درصورتیکه واریزی حقوق شما از طریق سیستم‌بانکی صورت گرفته باشد.میتواتید به اداره کار مراجعه و ضمن ارائه پرینت بانکی، نسبت به سابقه خود شکایت کنین علیه کارفرما..کارفرما در تمامی روزهای کارکرد،باید بیمه شما را پرداخت کرده باشه ونه بصورت سلیقه ای

 8. سلام ما توشرکت میخواهند آمار بدهند در 8 ساعت چجوری محاسبه میشود لطفا راهنمایی کنید ممنون

 9. سلام این 220 ساعت که بالا دارین ضرب و تقیسم میکنین رو از کجا آوردین!!!!!
  ساعت قانونی طبق وزارت کار در هفته 44 ساعت و در هر ماه 176 ساعت هست که در جمع ساعت کاری هر ماه بیشتر از 176 ساعت میشه اضافه کاری با ضریب1.4 واگر در روز تعطیل بیفته باضریب1.8 محاسبه میشه

 10. سلام وقتتون بخیر. اگر قرارداد کاری پاره وقت کارشناس گلخانه یعنی دو روز در هفته ۶ ماه اول کتبی باشد و ۲و نیم سال بعد قرارداد شفاهی باشد ولی مستنداتی هست که بیان کند ارتباط کاری در این مدت وجود داشته از اسکرین شات های ارائه گزارش کار تمام بازدیدها و فیش های پرداختی و پرینت پرداخت بانکی به گروه حاوی پرسنل و گلخانه دار و وجود گزارش کارای کتبی در این مدت هم هیچ بیمه ای هم رد نشده است و قرارداد قانون کار هم بسته نشده و پرداختی قانون کار نبوده و فقط حق بازدید بوده فدر این صورت که ۶ ماه اول یک قرارداد کتبی عادی و الباقی شفاهی است در حالیکه گلخانه از تسهیلات بانکی دولتی برای احداث استفاده کرده است … و همون پرداخت ها با تاخیرات فراوان انجام شده است امکان شکایت وجود دارد؟ و می توان ادعایی جهت تامین خسارت و بیمه داشت؟
  سپاسگزارم

 11. سلام من کارمند یک شرکت مهندسی مشاور هستم با مدرک کاردانی و 12 سال سابقه کار در بخش اداری کار می کنم جمع کل حقوق و مزایای ماهانه من ، 77،378،150 ریال هست حقوقی که دریافت می کنم کمتر از این مقدار هست یعنی با کسورات میشه حدود 5 میلیون. سوالی که داشتم اینه که از کجا بفهمم بعنوان یک کارمند با سابقه حقوقم باید ماهی چقدر باشه؟ میخوام برای قرارداد جدید حواسم باشه. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 12. سلام کاش اینم بگید کسی که سال قبل حقوقش مثلا 7500 بوده که ینی قانون کار و مزایا +حق مسئولیت در سال جدید حقوقش میشه قانون کار جدید + اون حق مسئولیته چقد بهش اضافه میشه؟

 13. سلام بنده کارگر بیمه ای رسمی هستم درخصوص فوق العاده ویژه وحق مهارت ودرصد تعلق از پایه حقوق توضیح بدی با مشکل مواجه شدم

 14. سلام
  کارفرمای ما درخواست افزایش حقوق را تو قالب حق سرپرستی و حق جذب اعمال میکنه.و مبلغ دستمزد روزانه را افزایش نمیده. با اینکه تو همه ی مزایا از قبیل عیدی و سنوات و .. هم این موضوع اعمال میشه ولی دلیل اینکه زیر بار افزایش دستمزد روزانه نمیره را متوجه نمیشم. دلیلش چی هست ؟

 15. سلام من از سال 93تو یه شرکت کار میکنم اما برای نده تو این نه سال پایان کار و…..نداده است او اینم بگم که هر سال با حداقل حقوق محاسبه میشه و کار فنی هستش میخوام از اداره کار شکایت کنم کسی میتونه راهنمای کنه تا بدونم چقد از حق بنده را نداده و باید بده

 16. با س بنده به مدت نزدیک به دوماه برای شرکت خصوصی که رولکاغدی با قطر ۳ سانت برای کارخانه فولاد میزدیم که قرار شدماه اول روز مزد کار کنم ماه بهد قرداد باهام ببنده که به گفته خودش میگه که روزی ۳۵۰ هزارتومانی ات حساب کردم که حدود ۷ ملیونی پول خورد خورد دا د خواستم بدونم که تو این مدت باید من بیمه داشته باشم روزهای که کار به دلیل اینکه دستگاه خراب بوده ساعت ۱۰ شروع شده در عوضش بعدظهر یک ساعت دیرتر رفتیم و های که یدفعه زنگ میزد میگفت کار بانکی دارم امروز کار نیست ولی روز قبلش نمی‌گفت صبح ش میگفت اینا رو حساب نکرده ودستمزد من با این شرایط کا ری چقدر ممنون

 17. سلام من‌ حدودا بیست سال که در جایی مشغول به کارم میخواستم بدونم حقوق من با کسی که امروز شروع به کار کرده فرق نمی‌کند یا اگر فرق می‌کند من از کجا باید سوال کنم ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. تیم تحریریه فینتو

   سلام جناب عقلمند وقتتون بخیر.
   هر شخصی پس از سپری کردن یک سال در یک کارگاه مشمول دریافت پایه سنوات هست که رقم اون هر سال توسط اداره کار اعلام میشه. و پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، این آموزش رو بخونید و محاسبه کنید که پایه سنوات تجمیعی شما با 20 سال سابقه کار چقدر میشه : https://blog.finto.ir/399/ . کسی که به تازگی در کارگاه شما استخدام شده، از اونجایی که هنوز یک سال کاری رو در کارگاه شما سپری نکرده مشمول دریافت پایه سنوات نیست.
   موفق باشید.

 18. سارا عزیزی

  سلام وقت تون بخیر اگه توی صورت سوال نرخ دستمزد رو نداده باشه،چه طوری باید متوجه شد که نرخ دستمزد چنده؟
  چه طوری نرخ ها ساعت اضافه کاری رو باید بدست آورد وقتی نرخ دستمزد صورت سوال بهمون نداده؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا