آشنایی کامل با موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق در سال 1401

موارد مشمول بیمه حقوق

در این مقاله قصد داریم به ارائه اطلاعاتی در مورد موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق بپردازیم، اگر می خواهید در زمینه موارد مشمول بیمه حقوق و مالیات حقوق اطلاعاتی را بدست آورید در این مقاله همراه ما باشید.

سوال از موارد و مزایای مشمول بیمه حقوق و مالیات حقوق معمولا زیاد پرسیده می شود؛ بیمه حقوق به مانند مالیات، جزئی از کسورات قانونی محسوب می شود که کارفرما وظیفه دارد هر ماه طبق قانون آن‌ها را از حقوق کارکنان و کارگران خود کسر کند و به سازمان های مربوطه پرداخت کند. به هر صورت این کارفرما است که مسئول پرداخت بیمه حقوق و مالیات است که از جمله مهم‌ترین کسورات در حقوق به حساب می آیند البته بیمه حقوق و مالیات که از حقوق کسر می شوند باید طبق قانون باشد و بیشتر و کم تر از مقدار تعیین شده نمی توان کسورات گفته شده را لحاظ کرد. میزان مالیات بر حقوق هر ساله از سوی هیئت دولت تعیین می شود و پرداخت آن به وزارت اقتصاد و دارایی است، اما پرداخت بیمه حقوق به تامین اجتماعی می باشد. موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات در مواردی با هم مشترک هستند و در برخی موارد نیز با هم تفاوت‌هایی را دارند.

در ادامه به طور مفصل به موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق خواهیم پرداخت.

حتما بخوانید: آخرین خبر حقوق و دستمزد 1401 + جدول حداقل حقوق و دستمزد 1401

بیمه حقوق چیست؟

پیش از پرداختن به موارد و مزایای مشمول بیمه حقوق به تعریف بیمه حقوق می پردازیم. همه کسانی که طبق قرارداد مشخص و تابع نهادهای قانونی در شرکت، کارخانه، اداره و … مشغول کار می باشند دارای بیمه هستند. برای بیمه کردن این افراد مبلغی را کارفرما از حقوق کارکنان و کارگران خود کسر می کند و چون کارفرما هم بابت بیمه سهمی دارد آن را هم اضافه می کند و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. طبق قوانین، بیمه حقوق برای دستمزدی که کارگران دریافت می کنند سی درصد است که خدمات مختلفی را شامل می شود.

حتما بخوانید: پایه سنوات چیست و نحوه محاسبه پایه سنوات چگونه است؟

بیمه حقوق برای چه خدماتی پرداخته می شود؟

همان طور که گفته شد حقوقی که به کارگران پرداخت می شود 30% آن مشمول بیمه است که به ترتیب شامل موارد ذیل می شود: برای بازنشستگی و فوت بعد از آن دوازده درصد در نظر گرفته می شود، برای فوت پیش از بازنشستگی دو درصد در نظر می گیرند، برای کارافتادگی چهار درصد شامل می شود، برای درمان نه درصد و برای بیکاری نیز سه درصد در نظر می گیرند.

از کل سهم بیمه ای که پرداخت می شود، هفت درصد برای بیمه شده و بیست و سه درصد نیز شامل کارفرما می شود در ادامه به موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه خواهیم پرداخت.

مزایای مشمول بیمه حقوق در سال 1401 چیست؟

موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه بسیار متعدد است و موارد مختلفی را شامل می شود، همه وجوه و مزایایی که چه به صورت نقدی و غیر نقدی تحت هر عنوان به کارگران و کارکنان پرداخت می شود می تواند از موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه باشد؛ این موارد مشمول بیمه حقوق می تواند تحت عناوینی مثل مزد، دستمزد، کارمزد، کارآموزی و… باشد، به طور کلی پرداختی های ذیل جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق و مزایای مشمول بیمه هستند:

حتما بخوانید : فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

 • مزد، حقوق و دستمزد
 • مزایای شغلی مستمر و فوق‌العاده
 • بابت اضافه کار
 • حق‌الزحمه
 • شیفت کاری
 • کار در شب و کشیک فوق‌العاده
 • فوق‌العاده برای کارهای سخت و زیان آور
 • حق مربوط به حضور در جلسات
 • مزد بابت روزهای تعطیلی و مرخصی
 • کمک هزینه مسکن
 • پاداش مستمر
 • هزینه مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه پرداخت می شود
 • دستمزد کارکنانی که به صورت کارمزدی مشغول کار هستند.
 • دستمزد کارآموزان (در صورتی که به آن‌ها در حین یادگیری و آموزش حقوق پرداخت می شود.)

 موارد مشمول بیمه حقوق

خدمات ذیل جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق نیستند ( موارد معاف از حق بیمه)

در این بین خدماتی نیز برای کارکنان و کارگران ارائه می شود که جزئی از موارد مشمول بیمه حقوق نیستند این خدمات عبارتند از:

 • بازخرید مربوط به ایام مرخصی
 • هزینه عائله مندی
 • پرداختی های عیدی
 • هزینه های سفر و ماموریت فوق‌العاده
 • حق شیر
 • ما به التفاوتی که به ازای کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری پرداخت می شود.
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • حق التضمین
 • مزایایی که برای پایان کار پرداخت می شود
 • خسارت های مربوط به اخراج از کار
 • پاداش های مربوط به افزایش تولید (در شرایطی که بیشتر از حقوق 2 ماه در طول سال پرداخت نشود)

موارد مشمول بیمه حقوق

مالیات حقوق چیست؟

مالیات بر حقوق نیز مانند بیمه حقوق یکی از کسورات قانونی محسوب می شوند که کارفرما موظف است آن‌ها را از حقوق کارگران کسر کند، میزان مالیات بر حقوق هر ساله از سوی هیئت دولت تعیین می شود و پرداخت آن به وزارت اقتصاد و دارایی است، اما پرداخت بیمه حقوق به تامین اجتماعی می باشد. موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات در مواردی با هم مشترک هستند و در برخی موارد نیز با هم تفاوت‌هایی را دارند.

موارد مشمول مالیات حقوق در سال 1401 چیست؟

در ادامه به منظور این که تفاوت های بین موارد مشمول بیمه حقوق و موارد مشمول مالیات حقوق را بیشتر متوجه شوید به موارد مشمول مالیات اشاره خواهیم کرد، این موارد از مجموعه دریافتی‌هایی که یک کارگر دارد کسر می شود که شامل موارد زیر هستند:

 • مزد، حقوق و دستمزد
 • حق اولاد
 • اضافه کاری
 • خواروبار
 • دریافتی های مربوط به عیدی
 • فوق العاده‌هایی که برای بدی آب و هوا پرداخت می شود.
 • هزینه مربوط به سفر و ماموریت فوق‌العاده
 • کمک هزینه عائله مندی
 • پاداش های مربوط به آخر هر سال
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سواد آموزی
 • کمک هزینه ای که برای مسکن و خواربار در دوران بیماری پرداخت می شود.
 • خسارت مربوط به اخراج از کار

جدول موارد مشمول بیمه و مالیات

در جدول زیر به طور کامل موارد مشمول و غیر مشمول بیمه و مالیات حقوق را درج کرده ایم که میتوانید با هم مقایسه کنید.

ردیف عنوان مالیات بیمه
۱ حقوق اصلی (ثابت) * *
۲ اضافه کار * *
۳ فوق العاده بدی آب و هوا * *
۴ محرومیت از تسهیلات زندگی * *
۵ فوق العاده محل خدمت * *
۶ فوق العاده مرزی * *
۷ فوق العاده شرایط محیط کار * *
۸ نوبت کاری * *
۹ فوق العاده کشیک * *
۱۰ فوق العاده جذب * *
۱۱ مزایای ارزی * *
۱۲ ایاب و ذهاب * *
۱۳ حق خوار و بار * *
۱۴ حق امضاء * *
۱۵ حق باجه * *
۱۶ حق سرپرستی * *
۱۷ حق مدیریت * *
۱۸ حق خزانه * *
۱۹ حق سرایداری * *
۲۰ حق حسابرسی * *
۲۱ حق پاسداری * *
۲۲ حق نمایندگی بیمه * *
۲۳ حق ترانسپورت و سرویس * *
۲۴ حق دیپلم * *
۲۵ برودت (بدی آب و هوای سردخانه) * *
۲۶ حق فنی * *
۲۷ حق انبارداری * *
۲۸ حق شیفت * *
۲۹ حق یک وعده غذا * *
۳۰ حق پول نهار و شام * *
۳۱ فوق العاده نگهبانی * *
۳۲ فوف العاده کشیک * *
۳۳ حق ثابت * *
۳۴ حق افزایش بهره وری تولید * *
۳۵ حق تولید * *
۳۶ حق کمیسیون فروش * *
۳۷ جمعه کاری * *
۳۸ جیره نقدی * *
۳۹ مزایای نقدی * *
۴۰ پول صبحانه * *
۴۱ مزایای تولید * *
۴۲ کارمزد * *
۴۳ فوق العاده محل خدمت * *
۴۴ پول اتوبوس (غیر از خرج خرید ) * *
۴۵ فوق العاده سیاری * *
۴۶ حق آنکال * *
۴۷ حق آکورد (تولید) * *
۴۸ فوق العاده کیلومتری * *
۴۹ حق مشاوره * *
۵۰ پول جارو * *
۵۱ حق مسکن *
۵۲ سایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده * *
۵۳ مسکن با اثاثیه * به قیمت تمام شده مشمول حق بیمه تا سقف مربوطه
۵۴ مسکن بدون اثاثیه *
۵۵ اتومبیل اختصاصی با راننده *
۵۶ اتومبیل اختصاصی بدون راننده *
۵۷ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال * در صورتیکه بیش ار دو بار باشد
۵۸ سایر مزایای پرداختنی غیر نقدی به کارگران *
۵۹ تغذیه *
۶۰ پول شیر *
۶۱ حق تأهل *
۶۲ حق عیال *
۶۳ حق اولاد *
۶۴ پول لباس کار *
۶۵ بهای صابون *
۶۶ کسری انبار *
۶۷ فوق العاده اشتغال خارج از کشور *
۶۸ اشتغال مأمورین در خارج از مرکز *
۶۹ حق العمل کار *
۷۰ هزینه سفر
۷۱ فوق العاده کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان
۷۲ خانه های کارگری
۷۳ وجو حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
۷۴ وجوه پرداختنی بابت هزینه معالجه کارکنان
۷۵ بازخرید خدمت و خسارت اخراج
۷۶ هزینه تأمین کالاهای ضروری بیمه شدگان (بن)  –
۷۷ باز خرید مرخصی
۷۸ حقوق بازنشستگی
۷۹ وظیفه و مستمری و مستمری وراث

 

فینتو:

فینتو یک سیستم آنلاین برای محاسبه حقوق و دستمزد می باشد.با این سیستم شما به سادگی قادر خواهید بود تا حقوق و دستمزد کارکنان خود را با صرف کمترین زمان و پرداخت کمترین تعرفه ها،محاسبه کنید و فیش حقوقی چاپ کنید. همچنین در نرم افزار حقوق و دستمزد فینتو می توانید دیسکت بیمه، مالیات و بانک را به سادگی در یافت کنید.منتظر چی هستید! ثبت نام کنید و لذت ببرید.
نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

 

 

اشتراک گذاری:

21 در مورد “آشنایی کامل با موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق در سال 1401”

 1. بابت همه چی ازت پول میگیرن و کل حقوقت مشول بیمه است
  اما وقتی میخوای بری دارو بگیری شامل بیمه نیست

  1. باز حداقل بابت ۷ درصدی که ازت کم میشه بعد سی سال یه حقوق بازنشستگی میدن ولی هر ماه ده درصد ازت مالیات کم میشه و هیچکس توجه نمیکنه که این مالاتی که میده با اینکه بیشتر از نبلغ بیمه اس هیچ خدماتی در ازاش نمیگیری این از وضع خیابونها ، پارکها، بیمارستانها، مدارسخلاصه هر جا رو بگی هیچدخدماتی نمیگیریم و صدامون هم در نمیاد که هیچ توقعی هم نداریم چرا واقعا ؟

 2. این قانون های بیمه و مالیات رو چرا ساده نمیکنن؟
  یک عدد مشخص بزارن برای حقوق و این همه تعریف های مسخره رو حذف کنن

 3. کمیل افشاری

  موضوع حق اولاد رو متوجه نشدم
  اگر شرکتی حق اولاد پرداخت نکنه شامل بیمه نمیشه؟
  یا اینکه اگر پرداخت کنه اما توی فیش حقوقی نزنه شامل بیمه و مالیات نمیشه؟

  1. آیا موارد مشمول حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران بخش خصوصی و کارکنان دولتی تابع قانون کار و تامین اجتماعی با هم فرق داره یا ارگانهای دولتی هم باید حق بیمه را کامل پرداخت کنند؟ باتشکر

 4. کیوان کفایتی

  سلام
  ممنون بابت خوبتون
  یه سوال داشتم
  آیا حق مسکن هم جز مزایای مشمول بیمه هست؟

 5. سلام
  برای محاسبه مبلغ حق بیمه، باید جمع حقوق و مزایا رو در فرمول قرار داد؟
  چون نوشتید یکسری مزایای مشمول بیمه هست
  و اینکه اگر یک کارمند مشمول مزایای حقوقی باشه که بهش بیمه تعلق نمیگیره باید چطور محاسبه کرد؟

 6. موارد مشمول بیمه برای سالهای مختلف با هم فرق داره؟
  مثلا سال 1400 با سال 1401 موارد مشمول بیمه اشون با هم فرق داره؟

  1. حق اولاد مشمول بیمه نمی شود و در صورتی حق اولاد مشمول بیمه خواهد شد که در در فیش حقوق کارمند پرداخت شود. پس شرکت ها در هنگام ارسال لیست مالیات حقوق باید به این نکته توجه داشته باشند.

   1. اگر می شود بیشتر توضیح دهید. هر آیتمی که در فیش هست کم و وجه می شود و مانده پرداخت می شود. حالت دیگری به نظر نمی رسد که باشد. یعنی همیشه حق اولاد در فیش هست.

 7. سلام
  بیمه حقوق کارکنان واحد تولیدی که مبنای محاسبه حقوقشون تعداد کالای تولیده شده است رو چجوری باید حساب کنیم؟
  مثلا واحد تولیدی پوشاکی که بابت هر یک واحد تولید پوشاک ۵۰,۰۰۰به کارکنانش میده لیست بیمه حقوقشون رو باید چجوری ارسال کنه؟

 8. سلام
  وقت بخیر
  موارد مشمول کسر بیمه از حقوق کارکنان کدام ماده یا تبصره یا قانون است؟
  با تشکر از شما

 9. سلام شرکت مافقط حقوق ثابت و حق مسکن رو توی لیست حق بیمه رد میکنه مثلا من اگه ۱۰میلیون دریافتیم باشه با اضافه کار و سبکاری وجمعه کاری واسم همون ۶میلیون رو رد میکنه ایاحق همچین کاری داره میشه بافیشی که داریم پیگیری کنیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا