تعریف جامعی از اعتبار اسنادی و انواع آن

تعریف جامعی از اعتبار اسنادی و انواع آن

اعتبار اسنادی به اسنادی گفته می شوند که شرکت های مالی به سان اعتبار برای یک فرد حقوقی و حقیقی صدور می شود. به بیان دیگر ضمانتی است جهت پرداخت وجه که بانک به وسیله اعتبار، مدارک و سرمایه خریدار به کابر عرضه می نماید. با ما باشید تا با این اسناد بیشتر آشنا شوید.
اعتبار اسنادی به اسنادی گفته می شوند که شرکت های مالی به سان اعتبار برای یک فرد حقوقی یا حقیقی صدور می شود. به زبان ساده تر می توان بیان نمود که در حقیقت ضمانتی است جهت پرداخت وجه که بانک از طریق اعتبار، مدارک و سرمایه های خریدار به کاربر عرضه می نماید.
این اعتبار یکی از مرسوم ترین شیوه های پرداخت قولنامه های بین المللی است. چرا که بیشترین ضمانت را جهت دو طرف معامله مهیا ساخته و احتمال خطر بسیار داد و ستد های بین المللی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در صورت عرضه مدارک از یک بانک موثق، شخص بایع، محصولات و سرویس های خود را با اعتماد بیشتری عرضه می کند.
در زمان اعمال داد و ستد ها با اعتبار نامه اسنادی، افزون بر داشتن اعتبار نامه،  فاکتور های دیگری هم از دیدگاه های متنوع بایستی مورد وارسی قرار گیرند. به عنوان مثال فرد یا شخص بایع بایستی بانک یا شرکت مالی صدور کننده اعتبار را مورد وارسی قرار دهد. با دقت به این مسئله مواردی نظیر شخص بایع، خریدار، بانک صدور کننده و همچنین بانک ابلاغ کننده که فروشنده شناسایی می نماید از ارزش بسیاری بهره مند است.

حتما بخوایند: مالیات علی الراس چیست؟ همه چیز درباره مالیات علی الراس

همواره در داد و ستد های میان کشور های گوناگون اعتبارات اسنادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. قسمتی از ارزش این اعتبار برای این داد و ستد ها مرتبط به وضعیتی نظیر ضوابط و دستورالعمل های متنوع این کشور ها، مسافت بسیار و… است. با داشتن وضعیتی این چنینی به کارگیری از این اعتبار نامه های کاری منطقی و درست به نظر می رسد. با به کارگیری از این اعتبار نامه ها، در شرایطی که خریدار قادر به پرداخت وجه نقد مدنظر در زمان تعیین شده، نباشد بانک مسئول به پرداخت وجه مدنظر به شخص بایع می باشد. در ادامه شما را با انواع مختلف این اعتبارات آشنا می سازیم پس با ما همراه باشید.

آشنایی با گشایش اعتبار اسنادی

آشنایی با گشایش اعتبار اسنادی
نخست شخص خریدار یا درخواست کننده بایستی تقاضای خود را به بانک گشایش اعتبار اسنادی عرضه نماید. در نخستین مراحل ضروری است خریدار قولنامه و پیش  پرداخت نامه معامله را  به بانک مورد نظر واگذار نماید. مسئله مهم و حائز اهمیت در قولنامه و پیش پرداخت نامه این است که سررسید آن به صورت دقیقی بیان شود. پس از سپری این مراحل، خریدار بایستی اسناد زیر را برای گشایش اعتبار به بانک واگذار نماید.

 • اسناد مربوط به احراز هویت و اجازه فعالیت شغلی
 • بیمه نامه موثق که با توجه به تقاضای خریدار از موسسات بیمه صدور می یابند. شایان ذکر است بعضی از موسسات فروشنده، خود محصول مورد نظر را تا مقصد بیمه می نمایند.
 • دیگر مدارک در بر دارنده: سند ترابری، گواهی وارسی محصول و…

بانک گشاینده این اعتبارات بعد از وارسی موارد ذکر شده در بالا و بعضی از اسناد دیگر که مطابق ضوابط و دستورالعمل های اداری در هر کشوری کاملا متمایز است، نسبت به ارزیابی اعتبار مشتری مبادرت نموده و اگر بدون مشکل بود اعتبارنامه را صادر می نمایند.

آشنایی با مزایای اعتبار اسنادی

در ادامه این مطلب عمده ترین مزایای اعتبار اسنادی را بازگو نمود ه ایم که به شرح زیر می باشد:

 • به کارگیری این اسناد سبب بوجود آمدن حس اعتماد در فروشنده می شود. همان گونه که ذکر شد بعد از ترابری محصول به مقصد و واگذاری آن به خریدار، فروشنده مدارک ترابری را به بانک کارگزار عرضه می نماید و وجه اعتبار را براساس چگونگی و وضعیت اعتبار از بانک وصول می نماید.
 • با گشایش اعتبار اسنادی، بیشتر بانک ها این فرصت را به اشخاص خریدار می دهند تا امکانات مالی و تسهیلات را به کار گیرند و محصول مد نظر خویش را خریداری نماید.
 • تعویق در اخذ سفارشات بیشتر اوقات سبب زیان خریدار می شود که اعتبار اسنادی باعث می شود بایع و خریدار هر دو به تعهدات خود به خوبی عمل نمایند. در واقع این احتمال وجود دارد که زمان ترابری و واگذاری نهایی محصول تعیین و ثبت شود تا محصول در موعد مقرر به خریدار واگذار شود.
 • این اسناد با ضمانت بانک برای پرداخت بها در عوض خریدار باعث پایین آمدن احتمال خطر در داد و ستد ها می شوند.
 • یکی از عمده ترین مزایای اعتبار اسنادی تسریع در انجام داد و ستد ها می باشد. در نگرش جامعی می توان بیان نمود به کارگیری از این اعتبار نامه ها، اقتصاد را پویاتر می نماید و اثربخشی آن بر تولید و سایر واحد ها نیز سودمند تر است.

حتما بخوانید: صفر تا صد حسابداری دولتی

آشنایی با انواع اعتبار اسنادی

آشنایی با انواع اعتبار اسنادی
در این بخش برای شما در خصوص انواع اعتبار اسنادی صحبت می نماییم تا بیشتر به تفاوت میان آنها آگاه شوید.

 • اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی

اعتباری وارداتی به اعتباری گفته می شود که خریدار گشایش اعتبار جهت واردات به کشور  انجام می دهد. این اعتبار از نظر بایع محصول که در کشور دیگری واقع است اعتبار صادراتی است.

 • اعتبارات اسنادی قابل برگشت

در این گونه اعتبار خریدار یا بانک گشایش اعتبار می تواند بدون خبر دادن به شخص سود برنده هر نوع تغییر یا تصحیحی در وضعیت اعتبار ایجاد نماید. از این گونه اعتبار معمولا استفاده بسیاری نمی شود چرا که فروشنده اعتماد کافی را نسبت به ثابت ماندن اعتبار و اعمال ضمانت خریدار ندارد.

 • اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت

از دیگر انواع اعتبار اسنادی می توان غیر قابل برگشت را اسم برد. در این گونه اعتبار هر نوع دگرگونی و تحول وضعیت اعتبار از سوی خریدار یا بانک گشایش اعتبار محول به توافق و خشنودی فروشنده است. این نوع اعتبار معمولا در میان فروشندگان طرفداران بسیاری دارند.

 • اعتبارات اسنادی تایید شده

به اعتباری گفته می شود که خریدار متعهد می شود تا اعتبار صدور یافته از جانب بانک خود را به تصویب بانک های موثق دیگر که مدنظر فروشنده می باشد برساند. این گونه از اعتبارات بیانگر اعتماد نداشتن به پرستیژ اعتباری بانک صدور کننده و یا شرایط ناپایدار سیاسی یا اقتصادی کشور شخص خریدار می باشد.

 • اعتبارات اسنادی تایید نشده

این گونه اعتبار در وضعیت متداول و بدون احتیاج به تصویب بانک دیگری به گشایش می رسد. اگر در وضعیت اعتبار واژه Confirmed بیان نشود آن اعتبار تصویب نشده محسوب می شود.

 • اعتبارات اسنادی قابل قبول

اعتباری می باشد که براساس آن شخص سود برنده می تواند کل یا قسمتی از اعتبار اسنادی گشایش یافته را به فرد یا افرادی منتقل نماید. در حقیقت این گونه اعتبار برای فروشنده می تواند یک مزیت مهم محسوب شود.
اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
اعتبار غیر قابل انتقال اعتباری است که شخص سود برنده حق وقف  همه یا قسمتی از آن را به شخص دیگری ندارد. در تجارت بین الملل، سنت بر انتقال ناپذیر بودن اعتبار است و در ایران نیز برای گشایش اعتبار اسناد انتقال پذیر احتیاج به مجوز بانک مرکزی خواهد داشت.

 • اعتبارات اسنادی نسیه یا مدت دار

به اعتباری گفته می شود که مبلغ اعتبار فورا بعد از عرضه مدارک از جانب شخص ذی نفع پرداخت نمیشود ایضا پرداخت مبلغ آن پس از مدت زمان مقرر شده انجام می گیرد. در حقیقت فروشنده به خریدار فرصت کافی داده تا هزینه محصول را بعد از وصول و فروش آن بپردازد. داد و ستد مدت دار همواره در کشور هایی صورت می گیرد که محدودیت ارز دارند.

 • اعتبارات اسنادی دیداری

معمولا به اعتباری گفته می شود که بر اساس آن بانک ابلاغ کننده بعد از مشاهده مدارک ترابری عرضه شده از سوی فروشنده، در صورت دقت به کلیه شروط اعتبار از جانب وی فوری مبلغ آن را پرداخت می کند.

 • اعتبارات اسنادی پشت به پشت

اعتبارات اسنادی پشت به پشت از دو اعتبار مجزا از هم تشکیل شده اند. اعتبار نخست به سود شخص ذینفع گشایش می یابد که خود شخص به هر علتی توانایی تمهید و ارسال محصول را ندارد. بدین جهت با تکیه بر اعتباری که به سود او گشایش شده است اعتبار دیگری برای ذینفع دوم که می توان محصول را تمهید و ارسال نماید از سوی فروشنده اول گشایش می یابد.

 • اعتبارات اسنادی ماده قرمز

در این گونخ اعتبارات دی نفع می تواند پیش از فرستادن محصول مبلغی را به شکل پیش پرداخت از سوی بانک ابلاغ کننده یا بانک تصویب کننده وصول نماید. دلیل اسم گذاری اعتبار اسناد ماده قرمز آن است که نخستین بار که این اعتبار  گشایش یافت بانک افتتاح کننده اعتبار جهت جلب نظر بانک ابلاغ کننده وضعیت اعتبار را که به اندازه ای از مبلغ اعتبار را برای پیش پرداخت به فروشنده میدهد را با جوهر قرمز مینویسد که از آن پس به این اعتبار شهرت یافت.

 • اعتبارات اسنادی گردان

به منظور اعتباری است بعد از هر بار به کارگیری فروشنده از اعتبار، همان وجه اسناد به میزان اعتبار اولیه  بالا رود در حقیقت  بدون نیاز به باز نمودن یا تصحیح اعتبار نو، اعتبار موجود به صورت خودکار تمدید می شود.

طرف های اعتبار اسنادی چه افرادی می باشند و چه مسئولیتی را در این گونه معامله ایفا می کنند؟

طرف های اعتبار اسنادی چه افرادی می باشند و چه مسئولیتی را در این گونه معامله ایفا می کنند؟
برای اینکه اعتبار اسنادی صورت گیرد و بتوان به وسیله آن در بازار بین المللی به داد و ستد و مبادله دست زد بایستی حتما شروط و طرف های فروشنده ای موجود باشد و هر کدام براساس ضوابط و دستورالعمل تالیف شده به وسیله اتاق بازرگانی بین المللی اجرا شوند.
نتیجه گیری
اعتبار اسنادی در حقیقت یکی از تجهیزات آسان سازی در داد و ستد ها می باشد. یکی از مزایای آنها بالا بردن اطمینان دو طرف معامله می باشد و شکی که ذی نفع در رسیدن به ارزش محصول خود دارد را از بین می برد.
از طرفی دیگر خریدار هم تمایل دارد تا موقعی که محصول را نظارت و بررسی ننموده مبلغ آن را پرداخت نکند و واگذاری و مطابقت محصول با سطح کیفی مورد نظر به صورت فوری مقدور نخواهد بود. بدین جهت به کارگیری اعتبارات اسنادی شیوه میانه مورد خشنودی و سازش دو طرف داد و ستد خواهد بود.
معرفی فینتو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر یکسری از مشکلات نتونید به محل کار برید یا برای مثال خارج از ساعت کاری باید گزارشی رو آماده کنید تا برای مدیرتون که داخل جلسه است ارسال کنید.
و یا اینکه به دلیل نوسانات برق برای سیستم داخل شرکتتون مشکل پیش اومده و تقریبا همه اطلاعاتتون از بین رفته.
همه این اتفاقات و صدها مسائل دیگه باعث شدن تا کم کم نرم افزار های سنتی و یا به اصطلاح local جای خودشون رو به سیستم های ابری بدن که از لحاظ امنیت و دسترسی به مراتب قوی تر هستند.
ما در فینتو با بهره گیری از آخرین دانش روز فناوری اطلاعات تونستیم یک نرم افزار حسابداری بسیار قوی طراحی و عرضه کنیم تا شما دوستان بتونید به راحتی از هرکجا و با هر دستگاهی کارهاتون رو انجام بدید.
نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو، در حسابداری و رسیدگی به امور پرداختی به شما کمک می­کند تا بهترین راندمان کاری و بیشترین سود­آوری را داشته باشید.
نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو
اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «تعریف جامعی از اعتبار اسنادی و انواع آن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا