حسابداری بازرگانی چیست؟

حسابداری بازرگانی چیست

حسابداری بازرگانی چیست؟

در حال حاضر ساماندهی به امور مالی یک موسسه، تشکیلات یا سایر مشاغل  به تنهایی برای مسئولان آن پیشه مقدور نیست چرا که ضوابط مالیاتی و حسابداری خیلی دشوار شده است و اگر مسئولان مایل باشند امور مالی حرفه خود را یک تنه ساماندهی نمایند امکان دارد دستخوش خسارت مالی عظیمی شوند. دانش مربوط به حسابداری یکی از جامع ترین علوم در عرصه جامعه می باشد که از آن برای عرضه تجزیه و آنالیز های آماری و صورت حساب های مالی به مالکان مشاغل متنوع به کار برده می شود.
بدین منظور که بتوان در این رشته موفق شد بایستی افزون بر علم نظری روی نرم افزار هایی نظیر اکسل یا مهارت های هفت گانه تسلط کافی داشت و این کم و کاستی را می توان فقط با پژوهش و تحقیقات فراوان و حصول تجربه به دست آورد.
معمولا زبان تجارت را حسابداری می نامند. وظیفه آن تدوین تشریحات مالی برای روشن سازی پیشامدها رخ داده در یک حرفه یا موسسه را دارد تا مفروضات و معلومات دقیق مالی را در اختیار سهامداران و صاحبان قرار دهند. یک حسابدار بازرگانی بایستی با اقسام محاورات اداری، ضبط و بایگانی اسناد، شیوه کار با تجهیزات اداری، ساماندهی تفسیرات و اسناد مالی، نحوه اعمال امور بانکی، ضوابط مالیاتی و بیمه ای، ضوابط گمرک، بورس، اوراق بهادار، ضوابط تجاری ایران و چندین کشور مهم، حسابداری داد و ستد ارزی و… به طور کامل شناخت داشت. با ما همراه باشید تا با عمده ترین تفاوت های حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی و همچنین با اساسی ترین وظایف این نوع حسابداری آشنا شوید.
آشنایی با استاندارد های حسابداری بازرگانی

تفاوت های اصلی حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی چیست؟

در این بخش می خواهیم به تفاوت های حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی بپردازیم که در زیر موارد اصلی آن را نام خواهیم برد:

 • تفاوت در اهداف

هدف عمده شرکت های بازرگانی دستیابی به سود است. و مقصود اساسی از بنیان گذاری تشکیلات دولتی عرضه سرویس ها و محصولات به مردم برای برطرف نمودن احتیاجات اصلی آنان، بالا بردن آسایش و رفاه، اعمال وظایف حاصل از مسئولیت دولت و… است.

 • تفاوت در صورت حساب های مالی

صورت حساب های مالی اصلی در حسابداری بازرگانی عبارتند از:
لیست وضعیت مالی یا ترازنامه
لیست سود و زیان
سیاهه سود و زیان انباشته
لیست جریان پول های نقد
لیست مالی تشکیلات دولتی:
صورتحساب وضعیت مالی هر کدام از حساب های جداگانه و ترازنامه تلفیقی از همه حساب های جداگانه
سیاهه درآمد ها، هزینه ها و تحولات در مازاد برای هر کدام از حساب های مجزا و نیز لیست تلفیقی آنها
لیست تطبیق درآمدهای شناخته شده با درآمدهای پیش بینی شده و مخارج های اعمال شده با سندیت تصویب شده.

 • تفاوت در اعمال ضوابط و دستورالعمل ها

در حسابداری دولتی، ضوابط و دستورالعمل ها افزون بر بررسی و تسلط بر اعمال حسابداری، مشخص کننده اختیارات، وظایف صاحبان حساب، مسئولان و سرپرستان مالی و اداری تشکیلات دولتی هم هستند. این ضوابط و دستورالعمل ها چنانچه با مبادی قبول شده حسابداری در تضاد هم باشد تا موقعی که تغییر نیافته یا تصحیح نشده اند اجرای آنها ضروری است.

 • ضرورت تدوین و اعمال بودجه و و اجرای وارسی بودجه ای

وارسی بودجه ای از تطبیق درآمدهای پیش بینی شده با درامد های دریافت شده و سندیت پیش بینی شده در بودجه تصویب شده در قیاس با هزینه های اعمال شده انجام می گیرد.

 • تفاوت در حساب های مجزا

حساب های مجزا یکی از عمده ترین تفاوت های حسابداری بازرگانی و حسابداری دولتی می باشد. هر حساب مجزا عبارتند از مبالغ نقد یا دارایی های دیگر و ماخذ مالی که برای اعمال پروگرام ها و فعالیت های مشخص یا رسیدن به اهداف معین براساس ضوابط و دستورالعمل ها ایجاد می شود.

 • تفاوت در اصول حسابداری

در سامانه حسابداری بازرگانی اصول تعهد به کار گرفته می شود اما در حسابداری دولتی می توان  اصول نقدی، تعهدی، تعهدی تراز شده، نیمه تعهدی و نقدی تراز شده را به کار گرفت.

 • تفاوت در فرم و تلفیق تشکیلاتی و حدود وظائف

در تشکیلات دولتی حدود مسئولیت، تفویض اختیار و وظایف پرسنل توسط ضوابط و دستورالعمل های مشخص شده اند و مسئولان این نظیر از سازمان ها در برابر همه مردم قوه مقننه و قوه قضاییه و سرانجام رئیس های خود موظفند.
آشنایی با وظایف حسابداری بازرگانی

استاندارد های حسابداری بازرگانی چیست؟

در کشور ایران معمولا ۳۳ استاندارد مربوط به حسابداری موجود می باشد که استانداردهای حسابداری بازرگانی هم دربردارنده آن خواهد شد. این ضوابط مربوط به حسابداری بازرگانی به وسیله کمیسیون تمهید استاندارد های مربوط به حسابداری  تمهید گشته و برای کلیه حسابرسان و حسابداران اجرای آن ضروری و حتمی است. این استاندارد های حسابداری بازرگانی شیوه عرضه فهرست های مالی، شیوه عرضه ترازنامه، لیست سود و زیان، لیست جریان پول نقد و… می باشد. اهمیت این ضوابط به حدی است که به تدریس آن در دانشگاه ها می پردازند و هر شخصی که تمایل و علاقه دارد که به عرصه حسابداری وارد می شود بایستی کلیه آنها را از بر باشد.

حتما بخوانید: حسابداری مالی چیست و چرا اهمیت دارد ؟

وظایف حسابداری بازرگانی چیست؟

یکی از بخش هایی که می تواند مدیریت مالی یک موسسه بازرگانی را آسان سازی نمایید بخش حسابداری بازرگانی آن موسسه می باشد. برای حسابداری در موسسات بازرگانی مسئولیت هایی مشخص شده است که در امتداد این مطلب به وارسی آنها می پردازیم.

 • ضبط اسناد حسابداری موسسه بازرگانی

ضبط مدارک حسابداری بازرگانی یکی از عمده ترین و اصولی ترین اعمال هایی است که در بخش حسابداری موسسه بازرگانی اجرا می شود. در این مدارک محصولات خریداری شده و بهای آن ضبط می شود. همچنین محصول فروش رفته مدرک مرتبط به خود را دارد. ضبط مدارک حسابداری به شکل روزانه صورت  می گیرد و در سامانه ثبت می شود. ضبط سند اساسی ترین عملی است که حسابدار جاری و سایر همکاران او در طی روز این کار را انجام می دهند. با ضبط اسناد می توان به آسانی لیست های مالی را تمهید نمود. تفاسیر مورد نظر برای وارسی شرایط موسسه را نیز استحصال نمود.

 • تمهید صورت مالی

صورت مالی با شکل سالانه و اغلب چند ماه یک بار تدوین می شود. در لیست مالی مقداری بدهکار و بستانکار موسسه تعیین خواهد شد. صورت مالی مطابق اسنادی که حسابداران در طی سال وارد نموده اند تعیین می کنند که آیا این موسسه  توانسته به سود دلخواه خویش پس از زمان مقرر برسد و یا اینکه به این مقصود خود نرسیده اند. اگر موسسه نتواند در مدت زمان معین به اهداف مورد نظر خود که همان سودآوری می باشد برسد بایستی علل آن را مورد وارسی قرار دهد. با تدوین لیست مالی موسسه می تواند به این برآیند برسد که آیا تدبیرهای مدیر مالی توانسته به سودآوری موسسه کمک نماید و یا اینکه بایستی در استراتژی های موسسه تحولات مطلوبی را ایجاد نمود. در یک موسسه بازرگانی اساسا مسئول فروش و بازرگانی است که تدبیر های مالی موسسه را با کمک مسئول مالی مشخص می نمایند. تدوین صورت مالی در حقیقت در 4 کارایی زیر صورت می گیرد:
حسابداری

ساماندهی و کنترل ترازنامه یا صورتحساب شرایط مالی

این ترازنامه در هر موسسه نشان می دهد که آیا مقدار بدهی به بار آمده در موسسه با مقدار بستانکاری به علاوه سرمایه تطابق دارد.
بدهی های موسسه در حقیقت همان محصولاتی است که موسسه از بیرون کشور وارد نموده و در مقابل آن وجه نقد پرداخت کرده اند.
بستانکاری موسسه در حقیقت محصولی است که به فروش رسیده و در مقابل آن پول دریافت کرده  اند.
سرمایه موسسه در حقیقت دربردارنده سرمایه جاری می باشد که در مقابل محصول دریافت و پرداخت می کند به علاوه سرمایه های غیر جاری نظیر میز، ساختمان و هرآنچه که موسسه به کار می گیرد.
تراز سازی مقدار بدهی های موسسه با مقدار بستانکاری و دارایی موسسه در صورتحساب وضعیت مالی تعیین خواهد شد. به همین دلیل اگر مقدار بدهکاری ها با دارایی های موسسه هماهنگی نداشته باشد بایستی برای تغییر تدبیرهای موسسه راه کار های جدیدی را پیش رو قرار داد.

مطلب پیشنهادی: تعریفی از آخرین استاندارد های حسابداری در ایران

 • تدوین سیاهه سود و زیان

تدوین یک گزارش در چارچوب مقدار هزینه های موسسه و درآمد های موسسه در یک  مدت زمان معین را تدوین سیاهه سود و زیان موسسه می نامند. حسابداران موسسه بازرگانی با تدوین تفاسیر ادواری می توانند تعیین نمایند که در مدت زمان معین، موسسه سود مورد نیاز خود را استحصال نموده یا ضرر دیده تفسیر می شود. با وارسی علل این مشکلات می توان مشخص نمود که آیا موسسه در مسیر مطلوبی پیش می رود و یا احتیاج به تغییرات عمده ای دارد.

 • تهیه لیست گردش نقدینگی موسسه

از وظایف حسابداری بازرگانی می توان به تهیه لیست گردش نقدینگی  موسسه اشاره نمود. در تدوین این گردش حساب نقدینگی، حسابداران وارسی می نمایند که بودجه از چه طریقی به موسسه وارد شده و معمولا برای چه مشکلاتی هزینه شده است. این تفاسیر انجام شده نشان می دهد که دارایی وارد شده به موسسه بر چه اساسی هزینه شده است و آیا برگشت دارایی در زمان معین صورت گرفته شده است؟ مسئله حائز اهمیت در این بخش مدت زمان معین است.

 • تدوین لیست سود و زیان کامل موسسه

در تدوین لیست سود و زیان کامل موسسه یک دوره و مدت زمان را مدنظر قرار نمی دهند بلکه این تفاسیر از آغاز احداث موسسه مقدار سرمایه و سود حاصل شده از سرمایه گذاری را مورد وارسی و پژوهش قرار می دهد.

 • حساب حقوق و دستمزد پرسنل

از دیگر وظایف عمده حسابداری بازرگانی می توان به حساب حقوق و دستمزد پرسنل اشاره نمود.

 • تهیه اظهارنامه مالیاتی

عملی دیگری که هر سال بایستی در بخش حسابداری صورت گیرد تدوین اظهارنامه مالیاتی است. اعمال حساب های مرتبط به مالیات در طی سال انجام می گیرد و خلال درخواست سازمان مالیات کل کشور کلیه موسسات اظهارنامه های خویش را به آنجا ارسال می نمایند.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.
نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «حسابداری بازرگانی چیست؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا