آموزش ثبت نام کد اقتصادی

آموزش ثبت نام کد اقتصادی

در این مقاله تلاش بر این است تا با آموزش کامل و جامع ثبت نام کد اقتصادی در سیستم اداره امور مالیاتی کشور به شما یاری رسانیم تا کد اقتصادی خویش را بتوانید به راحتی اخذ نمایید. بعد از ثبت موسسه تنها ۲ ماه زمان دارید که به اخذ شناسه اقتصادی دست بزنید. در نخستین وهله بایستی به سایت اداره امور مالیاتی کشور رجوع نموده و پروسه ثبت نام کد اقتصادی را در سیستم کنش های الکترونیکی مودیان مالیاتی اجرا نمود.
در پروسه ثبت نام بایستی نخست پیش ثبت نام را اعمال نمود و کد اقتصادی را اخذ نمود. بعد از ارسال اسم کاربری و پسورد عبور می توان روال ثبت نام و ویرایش اطلاعات را به پایان رساند.
به دلیل مسائل فراوانی که در قدیم در سامانه مالیاتی کشور وجود داشته، سامانه کامل مالیاتی برای برطرف نمودن این مشکلات و اخذ مالیات و روشن سازی اعمال اقتصادی راه اندازی شد. هر موسسه و نهادی بعد از ثبت نیازمند اخذ کد اقتصادی است که این عمل بایستی در طول ۲ ماه بعد از ثبت موسسه و صدور آگهی تکوین صورت گیرد. کد اقتصادی معمولا یک عدد ۱۲ رقمی است که مطابق قانون از سوی کنش های اداره مالیاتی برای افراد حقیقی و حقوقی که به ساخت و خدمات می پردازند مربوط می شود. از این شناسه برای معرفی و شناخت موسسات در بخش های مالیاتی به کار برده می شود. و در حقیقت برای معلوم شدن کارایی موسسات در قولنامه ها و صورت حساب ها عرضه می شود. مطابق قانون بایستی کلیه موسسات مبادرت به ثبت نام کد اقتصادی نمایند. با ما همراه باشید تا با مراحل مختلف ثبت نام شناسه اقتصادی بیشتر آشنا شوید و بتوانید کلیه ابهاماتی که در این خصوص دارید را با مطالعه این مبحث برطرف نمایید.

حتما بخوانید: کد اقتصادی چیست و چگونه کد اقتصادی بگیریم؟

آشنایی با پیش ثبت نام کد اقتصادی

پیش ثبت نام کد اقتصادی در واقع نخستین وهله ورود افراد چه حقیقی و چه حقوقی به سیستم طرح کلی مالیاتی به شمار می آید. در زمان تکوین پرونده در حیطه مالیاتی شما بایستی پیش ثبت نام شناسه را به پایان رسانده باشید. مسئولیت عمده شما تنها پیش ثبت نام یا ثبت نام در برنامه کامل مالیاتی نخواهد بود و در نخستین گام عمده بایستی گزارش داد و ستد خویش را به شکل Offline اعلام نمایید.
مودیانی که در وهله پیش ثبت نام میباشند و تاکنون اطلاعات آنها پذیرش نشده و یا شناسه کاربری و رمز عبور اخذ ننموده اند و یا از سامانه ها رایانه ای داد و ستد استعمال می نمایند در این صورت بایستی اطلاعات وابسته به داد و ستد خویش را با این روش ارسال نمایند.
مسئله حائز اهمیتی که در این مبحث لازم است به ذکر آن بپردازیم این است که اگر پایان سال مالی افراد حقوقی در ضمن یکی از فصل ها قرار گیرد شیوه کار بدین صورت است که بایستی برای فصل شمسی دو لیست داد و ستد ساماندهی و ارسال نمود. به این ترتیب که از آغاز فصل شمسز تا انتهای سال مالی یک لیست و از آغاز سال مالی تا انتهای فصل شمسی ذکر شده نیز یک لیست مجزا تمهید و عرضه نمود.
در بعضی موارد مفروضات ارسالی پویندگان اقتصادی با مشکلات و خرابی هایی روبرو بوده که برای برطرف نمودن آن دو شیوه وجود دارد که در زیر به آنها خواهیم پرداخت:

 • اگر افراد به صورت آنلاین مفروضات داد و ستد فصلی خویش را ارسال نمایند، برای تصحیح آن ها بایستی وصف تصحیحات را با بیان جزئیات به ضمیمه پایانی ارسال مفروضات در خلال یک نامه به سازمان کل امور مالیاتی وابسته گزارش نمایند. اداره مربوطه نیز اسناد و شواهد را به دفتر اطلاعات مالیاتی فرستاده و فرصت تصحیح و ارسال مجدد از این دفت به مودی گزارش می گردد.
 • چنانچه افراد به صورت غیر برخط مفروضات و معلومات داد و ستد فصلی خویش را به شکل CD به نهادات کل امور مالیاتی واگذار نمایند برای تصحیح آنها می بایست تمام مفروضات تصحیحی را در خلال یک CD و به همراه یک نامه در باب تقاضای حذف مفروضات پیشین و جایگزین CD جدید به سازمان کل امور مالیاتی وابسته برای تصحیح مفروضات واگذار نمایند. در ضمن برای آن گروه از پویندگان اقتصادی که به وظایف تعیین شده در این تبصره عمل ننموده و یا به صورت کامل و درست به انجام آن نپرداخته اند جرایمی تعیین شده است. بعد از مراحل ذکر شده می توان به ثبت نام کد اقتصادی مبادرت نمود.

مطلب پیشنهادی: حسابداری تعهدی چیست؟مزایا و معایب حسابداری تعهدی کدام اند؟

آشنایی با مراحل ثبت نام کد اقتصادی

مراحل ثبت نام کد اقتصادی به شیوه الکترونیکی به وسیله سیستم اداره امور مالیاتی به بیان زیر است:

 • پیش ثبت نام کد اقتصادی

در آغاز پروسه ثبت نام کد اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی وهله پیش ثبت نام شناسه اقتصادی می باشد. در این وهله مفروضات و معلومات اولیه از مودیان اخذ می گردد. شماره همراه تصویب شده و ضروری است گواهینامه پستی مربوط با کد پستی مکان فعالیت در سامانه  آپلود شود. پس از کامل نمودن معلومات و اطلاعات خواسته شده و فشردن سوئیچ تایید نهایی به وهله بعدی وارد می گردد. چنانچه تا یک هفته معلومات وارده را ثبت ننمایند پرونده تشکیل شده به شیوه اتوماتیک از سامانه حذف می شود.

 • صحت سنجی اطلاعات

از مراحل ثبت نام کد اقتصادی می توان به صحت سنجی مفروضات اشاره نمود. در این وهله قسمتی از مفروضات درج شده به وسیله مودیان مالیاتی در وهله پیش ثبت نام از ماخذ متنوع تشکیلاتی استفسار و ارزیابی شده و درستی آن مورد آزمایش قرار می گیرد. در صورتی که بنا بر هر علتی در معلومات و اطلاعات آن تناقضی پیدا شد این مسئله با پیامک به مودی خبر رسانی می شود و بایستی دوباره وارد سیستم پیش از  ثبت نام کد اقتصادی شده و مرحله مربوطه را تکرار نمود‌

 • تولید و ارسال اطلاعات کاربری

در صورتی که مفروضات و معلومات اولیا پیش از ثبت نام کد اقتصادی مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع شد برای مودی یک شناسه کاربری و رمز عبور درست خواهد شد. این مفروضات و اطلاعات به شیوه پیامک  بر روی شماره همراه که در وهله نخست مورد قبول واقع شده است ارسال خواهد شد. شایان ذکر است که معلومات کاربری ارسال شده قطعا محرمانه و خصوصی بوده و وظیفه سواستفاده از آن بر دوش شخص مودی می باشد.

 • ثبت نام الکترونیک

از دیگر مراحل مربوط به ثبت نام کد اقتصادی می توان ثبت نام الکترونیک را نام برد. بعد از اخذ  معلومات کاربری به وسیله سیستم تلفن همراه بایستی وارد سیستم ثبت نام شوید. بعد از ورود بایستی معلومات کامل شده درباره موسسه اقتصادی خویش را در فرم های این سیستم کامل نمود. و نیز می توانید اطلاعات اساسی که در رده ثبت نام درج نموده اید را ویرایش نمایید. در پایان بعد از کامل نمودن کلیه معلومات و اطلاعات تقاضا شده کلید ثبت نهایی را بایستی فشار دهید.

 • اعتبار سنجی واحد های سازمانی و میدانی مفروضات و رسیدن به وهله نهایی ۴۵

در این وهله کلیه مفروضات و اطلاعات مودی در وهله ثبت نام شناسه در بخش های سازمانی و بخش های میدانی و نیز پیشینه فیزیکی مالیاتی شما در حیطه مربوطه وارسی شده و چنانچه در اطلاعات مربوط تناقض وجود داشته باشد پیامکی برای تصحیح ایرادات به شخص شما ارسال خواهد شد. در پایان در صورتی که مفروضات ثبت نام کد اقتصادی مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع شود به وهله پایانی ۴۵ رسیده و احتمال فرستادن اظهارنامه الکترونیک و همچنین به کارگیری دیگر سرویس های تشکیلات را خواهید داشت.

فرایند ثبت نام  کد اقتصادی در سیستم ثبت نام الکترونیکی

پروسه ثبت نام کد اقتصادی در سامانه الکترونیکی مشمول دو مرحله  پیش ثبت نام و ثبت نام می باشد. برای آغاز نخست بایستی وارد سیستم پیش ثبت نام شده و معلومات و داده های خویش را کامل نمود. بعد از کامل نمودن این بخش و ثبت داده به وسیله شما و اخذ شناسه ۱۰ رقمی رهگیری، اداره امور مالیاتی کشور داده های ثبت شده شما را برای صحت آنها مورد آزمایش قرار می دهد.
برای مودیانی که کلیه داده ها و معلومات آنها از سوی تشکیلات تصویب گردد برای اجرای وهله دوم ثبت نام، شناسه کاربری و رمز عبور صدور گشته و به وسیله پیامکی به شماره همراه ثبت شده ارسال می گردد.
در پایان بعد از ورود به سیستم ثبت نام و کامل نمودن اطلاعات تقاضا شده و تصویب آنها از سوی تشکیلات شما به شرایط پایانی ۴۵ رسیده و می توانید از سرویس های الکترونیک نهاد مربوطه استفاده نمود.

آشنایی با جرائم عدم ثبت نام کد اقتصادی

چنانچه افراد ذی ربط  به مضمون ثبت نام کد اقتصادی و اصول و ضوابط مربوط به آن دقت لازم را نداشته باشند سازمان امور اقتصادی و دارایی و تشکیلات مربوطه از عرضه هر نوع امکانات مالی و تسهیلات به ایک افراد ممانعت خواهد نمود. فقدان صدور صورت های مالی یا فقدان ثبت شناسه اقتصادی و همچنین فقدان ملاحظه این ضوابط افزون بر غیر معتبر شدن موسسه مرتبط از لحاظ مالیاتی و جرایم ثبت شده در ماده ۸ عرف تعزیرات حکومتی شامل جرایم ذیل می شود:

 • برای دفعه اول جریمه ای حدود ۲ برابر وجه مورد مبادله
 • برای دفعه دوم به تعطیل شدن مکان کسب و کار یا متوقف نمودن کسب و کار مدنظر به مدت زمان ۳ ماه، می انجامد.
 • برای دفعه سوم حبس تعزیری که معمولا از ۳ ماه الی ۶ ماه برای افراد تخلف کننده و در خصوص افراد حقوقی برای مسئول و مسئولان موسسه‌.

چه افرادی بایستی اقدام به ثبت نام کد اقتصادی نمایند؟

در زیر به کلیه اشخاصی که حتما بایستی مبادرت به ثبت نام کد اقتصادی نمایند خواهیم پرداخت:

 • کلیه افراد حقوقی که در حیطه ساخت، مونتاژ، واردات و صادرات، پخش محصولات و رویداد های خدماتی فعالیت دارند.
 • کلیه افراد حقیقی که در حیطه ساخت، مونتاژ، واردات، صادرات، پخش محصولات و سرویس های کارآمد می باشند و یا مجوز کسب و کار دارند یا محلی برای امور تجاری خویش دارند.
 • مقصود از جواز کسب و کار از ماخذ وابسته کلیه مجوز های کسب و کار صدور یافته از طرف وزارتخانه ها، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن های صنفی و دیگر ماخذ دارای صلاحیت می باشد.

افراد غیر متعهد به ثبت نام کد اقتصادی شامل:

 • افراد حقیقی که درگیر امور هنری نظیر نقاشی، خطاطی، نویسندگی، مترجمی کتاب، گرافیک، فیلمسازی و ویراستاری می باشند.
 • افراد حقیقی که به امور تحقیقی و آکادمیک یا مشاوره فنی که مشغول به کار هستند. من جمله کارمندان هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش علمی
 • انجمن های امور صنفی
 • افراد حقیقی که در امور مربوط به پیمانکاری مشغول به کار هستند.
 • مساجد و تکیه ها
اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا