نحوه محاسبه مالیات کسب و کار های اینترنتی

نحوه محاسبه مالیات کسب و کار های اینترنتی

هر آنچه بایستی در خصوص کسب و کار های اینترنتی دانست. در طول چند سال گذشته گونه ای مدرن از کسب و کار ها در شبکه های اجتماعی بوجود آمده است که این حرفه ها در اعمال مضمون اقتصاد مقاومتی و قانونی در مورد ادای مالیات مورد عنایت اداره امور مالیات واقع شده است. مطابق قوانین تایید شده هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی بایستی به میزان درآمدی که به دست می آورد وجهی را به عنوان مالیات نیز پرداخت نماید که مالکان فروشگاه های اینترنتی از این مسئله مبرا نخواهند بود.
نهاد امور مالیاتی کشور با صدور نمودن یک آگهی مسئولیت های مالیاتی مرتبط به صاحبان مشاغل اینترنتی را گزارش نمود. صاحبان مشاغل اینترنتی هم نظیر سایر پویندگان حیطه اقتصادی مشمول دستورالعمل های مالیاتی می باشند و علاوه بر اینکه در چه مکانی مشغول به کار هستند بایستی مسئولیت مالیاتی خود را به خوبی ادا نمایند تا مطابق ضوابط و دستورالعمل های وابسته جریمه نشوند.
بدان جهت که مشاغل اینترنتی یک کنش اقتصادی در دنیای مجازی محسوب می شوند و داد و ستد محصولات تنها در دنیای مجازی صورت می گیرد و گونه خرید و فروش تفاوت آنچنانی با دنیا واقعی ندارد پس افرادی که دارای کسب و کار اینترنتی می باشند بایستی همانند کسب و کار های فیزیکی به ضوابط و دستورالعمل های وابسته دقت نمایند. مالکان مشاغل اینترنتی نظیر دیگر پویندگان اقتصادی از پرداخت مالیات در امان نیستند و جدا از مکان انجام فعالیت بایستی وظایف قانونی خویش را ادا نمایند تا دستخوش جرائم قانونی تعیین شده نشوند. اگر صاحبان این گونه مشاغل تکالیف مالیاتی خود را اعمال ننمایند سبب می شود از بخشودگی مالیاتی بهره مند نشوند و بعضی جرایم مالیاتی بر کارایی آن ها افزوده شود.

آشنایی با نکات عمده در خصوص مالیات کسب و کار های اینترنتی

آشنایی با نکات عمده در خصوص مالیات کسب و کار های اینترنتی
آیا از نکات مالیات کسب و کار های اینترنتی باخبر هستید؟ اداره امور مالیاتی بیان می کند که معافی های تعیین شده در این عرف با توجه به دستورالعمل ماده ۱۲ تنها بر ارائه محصول یا عرضه خدمات صریح در آن رایج بوده و هیچ نوع بخشودگی جهت مشاغل اینترنتی پیش بینی نشده است.‌ ولی خیلی از مالکان مشاغل اینترنتی نمی دانند که مالیات چه زمانی و چطوری یقه او را خواهد گرفت.
خیلی از مالکان کسب و کار های اینترنتی تاکنون گرفتار مشکلات مربوط به مالیات نشده اند و فرض می کنند که هنوز زمان آن فرا نرسیده ولی این یک خطای راهبردی است امکان دارد خیلی زودتر از آنچه که تصورش را می کنند برای آنها ایجاد ضرر و زیان نماید.
نکات مالیات کسب و کار های اینترنتی به شما یاری رسانده تا مشاغل اینترنتی خود را به خوبی دنبال نمایند. نکات کوچکی هستند که اگر به آنها بی توجهی نمایید امکان دارد با شکست خیلی بزرگی روبه رو شوید.
مشاغل اینترنتی برای مالیات چه طرحی دارند؟ همواره طرح های نوین و خلق فرصت می تواند سرچشمه ایجاد مشاغل نوپا باشد و عرصه مناسبی برای ارتقا و  به دست آوردن درآمد عالی برای کارآفرینان شود. با دقت با وضعیت کنونی، پیشرفت و گسترش این گونه طرح ها در حیطه IT بیشتر از بازار حقیقی می باشد، به همین دلیل تجارت الکترونیک بازار حقیقی فعالیت  مشاغل های نوین در دنیا شده است.

حتما بخوانید: پر کاربردترین اصطلاحات مالی و مالیاتی که هر صاحب کسب و کار باید بداند

پس از پیدایش و چینش پیکره اساسی مسئله فعالیت، حرکت و عمل در بازار های رقابتی آغاز می شوند. همواره در پشت پرده این نوسان یک اکیپ و یا یک شخص موقر واقع شده است که هر کدام از اشخاص آن با مهارت های ویژه مسئول قسمتی از این گونه تجارت های الکترونیکی می باشند و بعد از پژوهشات و وارسی های فنی و مبادی بازاریابی و عقد قولنامه میان همدیگر پا به زمینه بازار ها می گذارند.
مسائل مالیات کسب و کار های اینترنتی از کجا و چطوری شروع می شود؟ یکی از خطاهای اصولی در اعمال مشاغل جدید، موجه سازی اجرای ضوابط مالیاتی با مدرنیسم می باشد بدین مفهوم که مسئولان این اکیپ ها تصور می کنند در صورتی که تا به حال ثبتی و تشکیل پرونده ای صورت نگرفته احتیاجی به وارد شدن به مطالب و وظایف مالیاتی نیست.
۲ مسئله خیلی عمده امکان دارد اینگونه رقم خورد:

 • نوع اول

عقد قرارداد های اعمال سرویس و یا فروش کالا شما با سایرین نخستین نشانه گزارش کار شما را به اداره مالیاتی می دهد. چون احتمالا شما اسمی در سامانه ثبت موسسات و امور مالیاتی ثبت نکرده اما طرف خرید و فروش شما امکان دارد خودش و یا به وسیله ارتباط به سایر شبکه ها، اعلان هایی از اجرای داد و ستد با شما در دفتر خود ضبط و عرضه نماید.
نوع دوم
مسئله دوم هم می تواند همان افکار نوگرایی مسئولان و یا شخص وضع کننده باشد. دقت نمایید با ثبت و ایجاد پرونده در اداره امور مالیاتی، اعمال ضوابط و دستورالعمل های مالیاتی برای شما قطعا ضروری است.

آشنایی با معافیت های مالیاتی کسب و کار های اینترنتی

معافیت های مالیاتی کسب و کار های اینترنتی چگونه است؟ تقریبا چند سالی است که مسئله ای در مورد بخشودگی مالیاتی نداریم و معمولا مالیات با نرخ صفر ارزیابی و تخمین زده می شود و بایستی کلیه مشاغلی که مالیات خویش را با نرخ صفر ادا می نمایند موقعی می توانند معافیت مالیاتی را به کار بگیرند که کلیه وظائف مالیاتی خویش را مانند دیگر کسب و کار ها و مشاغل که دربردارنده پرداخت مالیات می باشند را به خوبی اعمال نموده باشند.
همان گونه که مستحضرید معافیت مالیاتی به مفهوم فقدان اعمال وظایف مالیاتی نیست و برخی از مالکان کسب و کار که مالیات به آنها تعلق می گیرد و سهوا خویش را معاف از اعمال وظائف مالیاتی می دانند.
در خصوص معافیت مالیات کسب و کار های اینترنتی که در حیطه رویداد های انتشار دیجیتال می توان بیان نمود که چنانچه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه فروش فایل را دریافت نموده باشند بر اساس بند ل ماده ۱۳۹ ق م م از ادای مالیات بخشیده خواهند شد.

آشنایی با تکالیف مالیات کسب و کار های اینترنتی

وظایف اشخاص حقیق و حقوقی در قبال مالیات کسب و کار های اینترنتی به چه نحوی است؟ نهاد امور مالیاتی در مهر ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغیه ای صدور نمود مبتنی بر اینکه مالکان کسب و کار و مشاغل اینترنتی چه حقوقی و چه حقیقی مانند دیگر پویندگان اقتصادی از ضوابط و دستورالعمل های مالیاتی مبرا نخواهند بود و معمولا مالیات به آنها نیز تعلق می گیرد و جدا از مکان فعالیت بایستی وظائف مالیاتی تعیین شده را اعمال نمایند. بهتر است بدانید فقدان اجرای وظائف مالیاتی مالکان کسب و کار و مشاغل اینترنتی و دیگر مودیان مالیاتی سبب فقدان وضوح و روشنی امور مالی و فقدان بهره مندی از معافیت های مالی و تعلق گرفتن جرایم مالیاتی به کارایی آنها می شود.
خلاصه ای از تکالیف مالیات کسب و کار اینترنتی شامل:

 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • اسم نویسی به شیوه الکترونیکی و دریافت کد اقتصادی در سیستم سازمان امور مالیاتی و اسم نویسی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده براساس درخواست های هفت گانه
 • صدور صورت مورد نظر در ماده ۸ آیین نامه ماده ۹۵ دستورالعمل های مالیات و دریافت عوارض ارزش افزوده از محصولاتی این نوع مالیات به آنها تعلق می گیرد.
 • انتقال بیانیه مالیاتی در زمان مقرر و ادای مالیات مربوطه
 • تمهید لیستی از داد و ستد های فصلی و عرضه آن
 • تمهید لیستی از حق و حقوق پرسنل، عرضه آن و ادا نمودن مالیات مربوطه
 • نگهداری دفاتر، لیست مخارج و درآمد های ماهانه و سالانه و اسناد مربوطه و واگذاری آنها به مسئولان مالیاتی

مودیان مالیاتی بیان شده بایستی در زمان لزوم مخارج مربوط حق تمبر را نیز پرداخت نمایند.

مهلت قانونی تشکیل پرونده مالیات کسب و کار های اینترنتی

مهلت قانونی تشکیل پرونده مالیات کسب و کار های اینترنتی
مطابق آگهی نهاد امور مالیاتی کشور در مورد مالیات کسب و کار های اینترنتی، مالکان کسب و کار موظفند طی مدت زمان ۴ ماه از زمان آغاز فعالیت موضوع را بصورت کتبی به سازمان امور مالیاتی محل شغل مورد نظر خود گزارش نماید و برای تشکیل پرونده مبادرت نماید.
افراد حقوقی بعد از تکوین، موظفند دفترچه ثبت اسم افراد حقوقی را از سازمان امور مالیاتی وابسته اخذ نمایند و به تشکیل پرونده و ادای حق تمبر مبادرت نمایند؛ و یا اینکه این اشخاص می توانند به واسطه رجوع به وب سایت های معتبر به درگاه عملیاتی الکترونیکی به اسم نویسی الکترونیکی و اخذ کد اقتصادی مبادرت نمایند.

مطلب پیشنهادی: فرار مالیاتی چیست و چه عواقبی را به همراه دارد؟

آشنایی با بهترین شیوه محاسبه مالیات کسب و کار های اینترنتی

در این مبحث قصد داریم در مورد شیوه محاسبه مالیات کسب و کار های اینترنتی مطالبی آموزنده را ارائه نماییم. شیوه فروش یا استحصال درآمد شخص هیچ گونه رابطه ای با معافیت او ندارد و براساس عرف قطعا مالیات به او تعلق می گیرد. برای مثال زمانی که شما از کالایی را از یک سایت معتبر نظیر دیجی کالا تهیه و خریداری می کنید ارزش افزوده آن را پرداخت می نمایید. این وضعیت برای مالیات کارکرد نیز تایید کننده می باشد و اینکه محاسبه مالیات کسب و کارهای اینترنتی به چه شیوه ای است؟
گونه قولنامه شما با تمهید کننده محصول بسیار حائز اهمیت است. چنانچه شخص فروشنده خود، محصول را تمهید و تشریح کند مالیات ارزش افزوده آن هم بر اساس مدل محصول و تدبیر فروشنده مشخص می شود.
پیوست به اینکه اگر شما صاحب محصولی با قصد فروش شوید در این صورت مالیات با شرایط یک کسب و کار (حقیقی یا حقوقی) به شما تعلق می گیرد. اگر صاحب این مشاغل  نیستید و تنها مسیر فروش برای این کسب و کار ها باشید و فقط درصدی از این فروش به شما می رسد مالیات شما بر اساس سرویس هایی که عرضه نمودید ارزیابی می شود. شایان ذکر است که مالیات موسسات ۲۵ درصد سود و افراد با دقت به ماده ۱۳۱ ارزیابی می شود.
مالیات کسب و کار اینترنتی هم مانند کسب و کار های معمولی محاسبه می شود و شیوه ارزیابی و محاسبه آن وابسته به شیوه مالکیت آن وب سایت که آیا شخص حقیقی یا حقوقی است انجام می گیرد.
بهترین نرم افزار حسابداری آنلاین
مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو یک سیستم تحت وب و آنلاین است که شامل خدماتی از جمله سیستم حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، تنخواه گردان و حسابداری آنلاین می‌شود. آنلاین بودن خدمات فینتو باعث می شود تا کاربران علاوه بر امکان دسترسی آسان از هر مکان و در هر زمان، هزینه های کمتری نسبت به سیستم های قدیمی بپردازند.
با نرم‌افزار حسابداری آنلاین فینتو، شما به راحتی می‌توانید با نرم‌افزارهای پیچیده خداحافظی کنید و مدیریت تمام نیازهای کسب و کار خود را با یک راه حل حسابداری ساده انجام دهید. فینتو به عنوان نرم‌افزار مبتنی بر ابر، مزایای بیشماری دارد که برای آگاهی بیشتر می توانید به صفحه زیر مراجعه کنید.
نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

1 دیدگاه دربارهٔ «نحوه محاسبه مالیات کسب و کار های اینترنتی»

 1. سید محمدرضا محقق

  سلام و وقت بخیر
  اگر یک سایت داشته باشیم مطالب مختلف قرار بدیم و هیچ هزینه‌ای هم از کاربر دریافت نکنیم، چطور مالیاتش محاسبه میشه؟
  منظورم مثل وبسایتهای معروف در حوزه مختلف هست که فقط مطالب علمی میزارن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا