ابلاغ تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی در سال ۱۴۰۱

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ نمود:

ضمن تاکید بر اهمیت حصول و واریز به موقع نقدی عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم و همچنین به قصد تجلیل مودیان گرامی مالیاتی و تسریع و تسهیل در فرآیند وصول بدهی های مودیان، تقسیط و بخشودگی جرائم قابل بخشش با رعایت مقررات مواد ذکر شده و سایر مقررات مربوط، به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی کشور ابلاغ می شود:

 

| برای دانلود بخشنامه اینجاکلیک کنید |

 

الف) معافیت جرایم قابل بخشش

  1. بخشودگی و معافیت جرایم مالیاتی از تاریخ 1/1/1401 الی 31/6/1401، با رعایت سایر بند های این بخشنامه، طبق جدول زیر تعیین می شود:

سال / دوره

1394 و ماقبل

1395

1396

1397

1398 و به بعد

70 80 85 95 100

حداکثر درصد بخشودگی جرائم

  1. حداکثر میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش از تاریخ مذکور با رعایت سایر بند های این بخشنامه در موارد پرداخت / ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سر رسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط، به میزان هشتاد و پنج درصد تعیین می شود.

بیشتر بخوانید: شرایط تبصره 100 قانون مالیات ها در سال 1401

  1. درصد های تعیین شده در بند های اول و دوم این بخشنامه، در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است،) حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ برگ مالیاتی قطعی است. لازم به ذکر است که در ازای گذشت هر ماه، دو واحد درصد از بخشودگی هر سال یا دوره های مربوطه کسر می شود.
  1. برای سال های 1394 و ماقبل، بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، درصورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تسلیم می شود.
  1. میزان بخشودگی جریمه های موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، همگر با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا هنگام تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم ذکر شده است. چنانچه این این امر ارائه نگردد، تمام یا قسمتی از فهرست معاملات سال مربوطه، حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا چهل درصد خواهد بود.
  1. مضمون و محتوای این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین جریمه تاخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۷، نسبت به فرجه های اعلام شده به موجب بخشنامه های صادر شده این سازمان نخواهد بود.
  1. معافیت جرایم موضوع این ابلاغیه در خصوص مودیانی که در اجرای تبصره دو ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است، جاری نمیشود. بدیهی است در صورت حکم برائت از سمت مراجع قضایی، مفاد این بند جاری نخواهد بود.
  1. چنانچه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و همچنین تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مودیان احراز شده است، مبلغ خسارت های نام برده شده از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها / سال های مالیاتی درخواست شده، حسب مورد کسر و بعد از آن نسبت به بخشودگی جرائم اقدام شود.
  1. مودیانی که در اجرای دستورالعمل پیشین با پرداخت بدهی تا پایان سال 1400، مشمول برخورداری از تمام یا حتی قسمتی از جرائم طبق دستور العمل شده اند، اما نسبت به اعمال بخشودگی اقدامی نکرده اند، برای جرائم ذکر شده همان دستورالعمل در نظر گرفته می شود.

ب) تقسیط بدهی:

10.حداکثر زمان تقسیط بدهی از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی برای درخواست های ارائه شده تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه با سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و همچنین برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه ماه تعیین می شود.

10 – 1. پس از گذشت یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط، به ازای گذشت هر ماه، یک ماه از مدت زمان در نظر گرفته شده تقسیط کم می شود تا به حداکثر شش ماه برای مالیات و ارزش افزوده و یک سال برای مالیات های مستقیم برسد.

بیشتر بخوانید: لیست کالاهای معاف از مالیات

11.حداقل بیست درصد از اصل مالیات و عوارض هر دوره / سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط حصول گردد.

12.برای تقسیط بدهی پس از محاسبه تمامی جرایم تا تاریخ پایان دوره تقسیم و تصمیم گیری در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش طبق این ابلاغیه، اصل بدهی جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن موافقت نمی شود، به صورت توامان تقسیط شده و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرایم لحاظ گردد. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسید مقرر می باشد.

13.در تمامی مواردی که بنا به اختیار اصل از ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان گرامی مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت شده است، چنانچه مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به وصول آن اقدام نکند، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرائی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از سوی اداره امور مالیاتی موظف است، با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به دریافت کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از سوی اقدامات اجرایی با رعایت قوانین مربوطه اقدام کند.

ج) سایر مقررات:

14.بخشودگی و تقسیط جرائم بسته به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط است.

15.برای قسط بندی و بخشودگی جرائم مالیاتی، حوزه کاری حسابداری مودیان ادارات کل امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به بررسی شرایط، مستندات و دلایل مودیان اقدام نماید.

16.بخشی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب معین و با رعایت موارد مذکور، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

 

نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا