معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان 1402

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

معافیت مالیاتی از مواردی است که تمام شرکت های دانش بنیان در اولین قدم پس از دانش بنیان شدن میخواهند که درباره آن بدانند و این موضوع که معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان چه مواردی هستند و چطور میشود از آن ها بهره مند شد سوال تمام شرکت های دانش بنیان است. در مقاله قصد داریم تا جدیدترین معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان و همینطور شرایط آن ها برای شما توضیح دهیم پس مثل همیشه تا انتها همراه فینتو باشید.

 

 

ارسال اظهارنامه برای شرکت های دانش بنیان

اگر میخواهید از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان بهره مند شوید، اولین شرط این است که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر ارسال کرده باشید. این اشتباه رایج بسیاری از اشخاص است که گمان میکنند اگر مشمول یک معافیت مالیاتی هستند، دیگر نیازی به ارسال اظهارنامه ندارند در حالی که فارغ از اینکه شما معاف یا مشمول مالیات هستید لازم است که هرسال در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنید. در مقاله رو به رو آموزش تصویری ارسال اظهارنامه مالیاتی را برای شما قرار داده ایم.

 

 

محصولات دانش بنیان معاف از مالیات:

در ادامه با هم میخوانیم که کدام از محصولات دانش بنیان معاف از مالیات محسوب میشوند:

  •       کالا یا خدمات دانش بنیان که در حوزه فناوری های بالا و با ارزش افزوده فراوان تجاری سازی و تولید میشود. لیست
  •       محصولات دانش بنیان که توسط دبیرخانه تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان ارائه میشود و هر لیست ارائه شده به مدت 3 سال اعتبار دارد. در ادامه فایل لیست کامل کالا و محصولات معاف از مالیات دانش بنیان را برای شما قرار داده ایم:

 دانلود فایل pdf لیست کالاهای دانش بنیان

  •       سایر کالاها یا خدمات دانش بنیانی که سطح فناوری آن ها متوسط رو به بالا است.

 

معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان نوپا

مطابق با ماده 4 شیوه نامه تخصیص حمایت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان نوپا مشمول معافیت ها حمایت های مالیاتی زیر هستند:

 

معافیت ماده 105 قانون مالیات مستقیم:

درآمدهای ناشی از محصولات دانش بنیان تا سقف حد نصاب درآمد این شرکت ها، معاف از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات مستقیم است.

ماده 105 قانون مالیات مستقیم: جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

 

نکته:

 شرکت هایی که مطابق ماده (7) آیین نامه ارزیابی مصوب کارگروه مورخ /2 1400/11 قبالا به صورت مستعد دانش بنیان تأیید شده اند، مشمول این معافیت مالیاتی نیستند

 

     

میزان معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان نو پا

سقف معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان نوپا حداکثر تا سقف درآمد عملیاتی مجاز تعیین شده در ماده 3 آیین نامه است (برای سال 1402 درآمد عملیاتی شرکت در آخرین اظهارنامه مالیاتی کمتر از 50 میلیارد ریال باشد. این نرخ به صورت سالیانه ممکن است تغییر کند)

” بیشتر بخوانید: ترازنامه چیست؟ آموزش کامل ترازنامه + نمونه

معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان فناور و نوآور

در ادامه شرایط و ضوابط معافیت های مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان فناور و نوآور را با هم میخوانیم:

 

معافیت ماده 105 قانون مالیات مستقیم:

برای شرکت های دانش بنیان فناور و نوآور، صرفا درآمد حاصل از فروش محصولات حوزه فناوری های بالا یا ارزش افزوده فراوان مشمول معافیت ماده 105 قانون مالیات مستقیم میشود (یعنی سایر محصولات آن ها مشمول پرداخت مالیات است)

 

معافیت مالیات بر درآمد قراردادهای تحقیق و توسعه

هر یک از شرکت ها و موسسات دانش بنیان (فارغ از نوع شرکت) تا سقف مبلغ صد میلیارد ریال از پرداخت مالیات بر درآمد متعلق به قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان معاف هستند. دریافت معافیت بیش از این مبلغ لازم است که به تایید معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور برسد اما به هر حال در نظر باشید که سقف معافیت مالیاتی برای  قراردادهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی و تولید محصول دانش بنیان در هیچ شرایطی نمیتواند بیشتر از میزان مالیات بر درآمد حاصل از فروش محصولات دانش بنیان شما باشد.

 

شرایط دریافت معافیت مالیات بر درآمد برای قراردادهای تحقیق و توسعه

برای برخوردار شدن از این معافیت، میزان هزینه کرد شما برای آن پروژه یا قرارداد مورد بررسی قرار میگیرد و مبنای تعیین این هزینه کرد، دستورالعمل اعتبار مالیاتی و اعمال ضرایب تشویقی زیر است:

  •   میزان رشد فروش محصولات دانش بنیان در 2 سال قبل از سال مورد ارزیابی مشروط بر آن که حداقل 50% رشد فروش محقق شده باشد(حداکثر تا 2 برابر هزینه کرد تحقیق و توسعه)
  •   ضریب تشویقی 3 برابری در اولین سال صادرات به میزان حداقل %10 فروش کل شرکت
  •   میزان رشد صادرات به صورت رسمی در سال مالی مورد درخواست نسبت به سال قبل، بر اساس جدول زیر:
میزان رشد صادرات ضریب تشویقی
تا 50 5 1.5
50% تا 100% 2
100% تا 150% 2.5
بیش از 150% 3

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

 

شرایط اعتبار مالیاتی در قراردادهای تحقیق و توسعه

1- اگر اعتبار مالیاتی یک شرکت زیر مجموعه کافی نباشد، کارگروه میتواند برای محاسبه میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه به نسبت سهام شرکت مادر در زیر مجموعه اعتبار لحاظ کند

2-   شرکت های نوآور و فناور که محصولات دانش بنیان آن ها مشمول معافیت مالیاتی نیست، مطابق با شرایط و ضوابط اعتبار مالیاتی میتوانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند.

3-   شرکت ها و موسسه هایی که از اعتبار مالیاتی برخوردار میشوند، در همان سال مالی امکان استفاده از معافیت مالیاتی را ندارند

4-   شرکت ها و موسسه هایی که از اعتبار مالیاتی برای پروژه های تحقیق و توسعه برخوردار شده اند، محصول یا نتیجه به دست آمده از پروژه مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.

 

مراحل دریافت معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

1- ثبت محصول درخواستی و نام های تجاری مرتبط در سامانه یکپارچه دانش بنیان برای دریافت معافیت مالیاتی حداکثر تا پایان سال مالی توسط شرکت

2-  ارزیابی انطباق محصول درخواستی با فهرست محصولات مشمول معافیت مالیاتی توسط کارگزار تخصصی

3- ارزیابی انطباق نامهای تجاری اعلام شده (مصادیق دانش بنیان) با محصول مشمول معافیت مالیاتی تأیید شده توسط کارگزار تخصصی

4-  بررسی مستندات فروش محصول در صورت لزوم توسط کارگزار تخصصی

5-  نهایی سازی محصولات مشمول معافیت مالیاتی توسط دبیرخانه و اعلام به شرکت حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی

6-  ارسال اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فهرست محصولات مشمول معافیت و مصادیق دانش بنیان تأیید شده آنها توسط کارگروه به سازمان امور مالیاتی

7-  راستی آزمایی اسناد فروش مصادیق دانش بنیان و اسناد هزینه کرد تحقیق و توسعه اعلامی کارگروه، توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص معافیت مالیاتی

 

در صورتی که پس از طی کردن مراحل فوق با درخواست شما موافقت شود، تا 2 سال مالی اعتبار خواهد داشت و پس از آن مجددا ارزیابی میشود.

 

 

دانلود فایل دستورالعمل معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

در این قسمت فایل pdf دستورالعمل معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان را برای شما آماده کرده ایم : دانلود فایل

 

معافیت مالیات حقوق پارک علم و فناوری

مطابق با تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه 1394/11/14 به شماره 11/98686، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری و شهرک های فناوری از معافیت مالیات حقوق برخوردار هستند (معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی). این قانون از سال 94 تا به امروز تغییری نکرده است.

 

نرم افزار حسابداری برای شرکت های دانش بنیان

با نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو میتوانید با کم ترین هزینه، در هر زمان و از هر کجا به تمامی امور حسابداری و مالی خود و همینطور ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان رسیدگی کنید. فینتو به دلیل قابلیت ابری (cloud) بودن نیازی به نصب و راه اندازی نرم افزارهای گران قیمت و پیچیده ندارد و میتوانید تنها با ایجاد یک حساب کاربری از هر کجا و با هر دستگاهی به حساب کاربری خود دسترسی داشته باشید. نرم افزار حسابداری فینتو 15 روز مهلت استفاده رایگان از تمامی امکانات نرم افزار را برای شما پیش بینی کرده است و شما میتوانید همین حالا و با کلیک بر روی زیر تصویر زیر به تمامی امور مالی و حسابداری خود با فینتو رسیدگی کنید:

نرم افزار حسابداری آنلاین

 

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا