فرمول محاسبه حقوق و دستمزد- حقوق و دستمزد 1400

محاسبه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری به چه صورت است؟

یکی از مهمترین و البته حساس ترین بخش هایی که در قسمت امور مالی هر شرکتی می بایست با دقت عمل بسیار زیادی انجام گیرد، فرمول محاسبه حقوق و دستمزد می باشد. برای هر مزایا و کسوراتی که وابسته به حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان شرکت ها و موسسات مختلف است، یک فرمول دقیق و استانداردی تعبیه شده است که در طی دوره های آموزشی که به کارگزینان و مسئولین امور مالی و حسابداری شرکت ها به طور دقیق  و موشکافانه آموخته اند، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس فرمول های مشخص و دقیق می باشد.

بنا بر قانون کلیه مدیران شرکت ها و متولیان امور مالی و حسابرسی شرکتها و موسسات مختلف می بایست کاملا ریزبینانه در طی بازه زمانی مشخص و در یک پایان هر ماه کلیه فعالیت های کارکنان خود را به طور دقیق ثبت و ضبط نموده تا در پایان تمامی این اعداد و ارقام و آمارهای مختلف را در قالب فرمول محاسبه حقوق و دستمزد پیاده نموده تا در نهایت به حقوق خالص هر کارگری بنا بر مزد و نوع فعالیت و ساعت کاری فعالیت وی در پایان هر ماه حق واقعی خود را کسب نماید. در اینجا با تمامی این فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد بیشتر آشنا می شویم.

مبلغ حقوق خالص چیست؟

حقوق خالص به مبلغی گفته می‌شود که پس از محاسبه کسورات و مبالغی مانند اضافه کاری و شب کاری و … در آخر ماه به کارگر تعلق می‌گیرد.

محاسبه حقوق و دستمزد

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد با توجه به مزایا و کسورات مختلف

با توجه به مزایا و کسورات مختلف که یک کارگر در طی بازه زمانی یک ماهه برای خود ثبت نموده است و کارمندان امور مالی آن ها را در لیست حقوق و دستمزد به طور کاملا دقیق ثبت و ضبط نموده اند، برای هر قسمتی فرمولی خاص وجود دارد که در اینجا به تک تک آن فرمول ها اشاره می ورزیم تا در نهایت بتوانیم عدد و ارقام های بدست آمده را حساب و کتاب کرده و به حقوق خالص هر فرد نائل آییم.

حتما بخوانید :مدیریت حقوق و دستمزد در زمان بحران مالی

 • نحوه محاسبه و فرمول اضافه کاری حقوق و دستمزد

اولین فرمول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس ساعات اضافه کاری کارکنان شرکت مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد که این فرمول به شرح زیر می باشد:

 ( (ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ) ×( ۱.۴ ) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ  =ﭘﺎﯾﻪﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ

بر اساس ماده 59 ساعات اضافه کاری طبق دو شرط ضروری زیر برای کارگر الزام آور است:

الف) موافقت شخصی کارگر نسبت به کار کردن در ساعات اضافی

ب) پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

طبق این دو شرایط ساعات اضافه کاری برای کارگران ثبت می گردد و بر اساس فرمول بالا در پایان هر ماه این ساعت های اضافه کاری برآورد شده و آن ها را در حقوق نهایی فرد تأثیر می گذارند و به عنوان مزایایی کارگر علاوه بر حقوق پایه خود بتواند از آن بهره مند گردد و حقوقی فراتر از حقوق اولیه خود بدست آورد.

مطلب پیشنهادی: اضافه کار چیست و چه شرایطی دارد؟

 • فرمول محاسبه تعطیل کاری

طبق ماده 62 روز جمعه به عنوان روز تعطیلی هفتگی کارگران می باشد که در این روز نیز مزد فرد می بایست در فرآیند کلی حقوق و دستمزد برآورد گردد. در صورتی که کارگری در این روز نیز بنا بر دستور کارفرمای خود مشغول به فعالیت گردد، علاوه بر محاسبه مزد این روز تعطیلی در فرآیند نهایی محاسبه 40 درصد نیز مضاف بر مزد اولیه کارگر در پایان ماه به وی تعلق می گیرد. بنابراین فرمول محاسبه تعطیل کاری به شرح زیر است:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ) × (۱.۴) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  =  ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎﺭﯼ

 • فرمول محاسبه شب کاری در حقوق و دستمزد

بر حسب ماده 58 برای هر ساعت کاری در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 درصد مضاف بر مزد ساعت کاری عادی به وی تعلق می گیرد که بر اساس فرمول زیر در پایان هر ماه مورد محاسبه و سنجش قرار می گیرد:

 ((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ) × (۱.۳۵) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ))  ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺷﺐ ﮐﺎﺭﯼ

 • فرمول محاسبه نوبت کاری

برای محاسبه کار نوبت کاری یا همان شیفت کاری بنا بر ساعت های شیفت کاری فرمول های مختلفی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

محاسبه نوبت کاری

الف) کار نوبت کاری در بازه زمانی صبح و ظهر (ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × (0.1) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = ﺣﻘﻮﻕ

ب) کار نوبت کاری در بازه زمانی ظهر و عصر و شب (ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب) ) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) × (0.15) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ

ج) کار نوبت کاری در بازه زمانی شب و صبح (ساعت 10 شب تا 6 صبح) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:
((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) ×(0.225) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ 

حتما بخوانید: چند راه برای جلوگیری از اشتباه در محاسبه حقوق و دستمزد

 • فرمول محاسبه سنوات

در محاسبه حقوق و دستمزد بنا بر ماده 24 کارفرمایان شرکت ها و موسسات مختلف موظف هستند که به کارگرانی که مطابق با قرارداد یک سال یا بیشتر از یک سال بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به حساب آن ها تحت عنوان سنوات واریز نمایند. فرمول محاسبه سنوات اینگونه محاسبه می شود:

 ((ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ) ×( ۳۶۵ ﺭﻭﺯ )) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = ﺳﻨﻮﺍﺕ 

به عنوان مثال با فرض حقوق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگری که در تاریخ ۱/ ۷/ 1397 شروع به فعالیت نموده است می بایست سنوات وی را اینگونه در پایان سال برآورد نمود:

سنوات = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ /۳۶۵ = ۲۷۳۹۷٫۲۶ ۲۷۳۹۷٫۲۶*۱۸۰ (تعداد روز های فعالیت و کارکرد)= ۴،۹۳۱،۵۰۶٫۸

مطلب پیشنهادی: هشت راه برای تقویت برند شخصی یا پرسونال برندینگ

 • نحوه محاسبه عیدی کارمندان

با توجه به اینکه طبق قانون هیچ کارمندی نباید حقوقی کمتر از پایه حقوق دریافت کند، پس به طور ساده عیدی کارمندان نیز نباید کمتر از دو برابر حداقل حقوق باشد. برای محاسبه عیدی با شروع سال جدید می بایست دو برابر حقوق پایه مورد محاسبه و سنجش قرار گیرد. البته مشروط به اینکه مبلغ اعلام شده از سه برابر حداقل حقوق همان سال نیز فراتر نرفته باشد و بیشتر از این مبلغ نباشد.

با این وجود فرمول عیدی بنا بر شرط مذکور به صورت زیر محاسبه می شود:

عیدی و پاداش پایان سال = 365 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا))

به عنوان مثال با فرض دریافت حقوق پایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یک کارگر، عیدی وی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بنا بر اینکه مبلغ اعلام شده سه برابر حقوق پایه پایان سال بیشتر از این مبلغ می باشد؛ بنابراین همان مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عیدی به فرد تعلق می گیرد و کارفرمایان شرکت موظف به پرداخت این مبالغ جاری به کارکنان خود می باشند.

در صورتی که سال کبیسه بوده و دارای 366 روز باشد، تعداد روزهای سال در فرمول محاسبه عیدی را به 366 تغییر می دهیم و فرمول به شکل زیر می شود.

عیدی و پاداش پایان سال کبیسه= 366 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا))

بنابراین کلیه متولیان امور مالی و حسابداران شرکت ها و موسسات مختلف می بایست تمامی این فرمول ها را با رعایت انصاف و دقت عمل و ظرافت بسیار زیاد به صورت کامل دقیق بر اساس مفاد اعلام شده و بر طبق فرمول های داده شده و ثابت آن ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند تا با برآورد اعداد و ارقامی که به دست می آید، تمامی حقوق و دستمزدهای کارکنان شرکت را بدست آورده تا کارفرمای شرکت تمامی این مبالغ را به کلیه کارکنان شرکت خویش پرداخت نماید و هر کسی بنا بر فعالیت خود و بر حسب تمامی مزایا و کسوراتی که در طی بازه های زمانی مشخص در شرکت فعالیت نموده و یا غیبت نموده حق واقعی خود را بدست آورد تا تفاوتی میان کسانی که به طور دقیق  و منضبط بر سر کار می آیند و عمده فعالیت خویش را انجام می دهند و حتی در صورت لزوم به اضافه کاری و مزایای دیگر روی می آورند با کسانی که مشتمل بر کسورات و غیبت و تأخیر می گردند، به خوبی و منصفانه رعایت گردد و هر کسی حق خود را بازستاند.

 نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در حسابداری بر اساس قانون کار

معرفی فینتو

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که به خاطر یکسری از مشکلات نتونید به محل کار برید یا برای مثال خارج از ساعت کاری باید گزارشی رو آماده کنید تا برای مدیرتون که داخل جلسه است ارسال کنید.
و یا اینکه به دلیل نوسانات برق برای سیستم داخل شرکتتون مشکل پیش اومده و تقریبا همه اطلاعاتتون از بین رفته.
همه این اتفاقات و صدها مسائل دیگه باعث شدن تا کم کم نرم افزار های سنتی و یا به اصطلاح local جای خودشون رو به سیستم های ابری بدن که از لحاظ امنیت و دسترسی به مراتب قوی تر هستند.
ما در فینتو با بهره گیری از آخرین دانش روز فناوری اطلاعات تونستیم یک نرم افزار حقوق و دستمزد ابری بسیار قوی طراحی و عرضه کنیم تا شما دوستان بتونید به راحتی از هرکجا و با هر دستگاهی کارهاتون رو انجام بدید و امور مربوط به محاسبه حقوق و دستمزد رو انجام بدید

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

15 دیدگاه دربارهٔ «فرمول محاسبه حقوق و دستمزد- حقوق و دستمزد 1400»

 1. این مطلب عالی بود
  همیشه میخواستم فرمول محاسبه حقوق و دستمزد رو یاد بگیرم
  به نظرم به درد همه ما کارمندا میخوره

 2. راحتترین راه برای محاسبه حقوق و دستمزد به نظرم استفاده از فینتو هست
  2 روزه ثبت نام کردم و رایگان استفاده میکنم و میتونم بگم بهترین نرم افزاری هست که تا حالا دیدم

 3. سلام
  اگر کارفرما اون طور که وزارت کار گفته حقوق و دستمزد رو محاسبه نکنه، چطور میشه شکایت کرد؟
  طوری که بعدا اخراج هم نشی؟
  امکانش هست طوری شکایت کنیم اصلا نفهمه کی این کار رو کرده؟

  1. برای شکایت کردن اول از همه باید قرارداد داشته باشید
   اگر هم قرارداد رو امضا کردین که دیگه نمیشه شکایت کرد
   این مساله به نظرم از کمبود اطلاعات هست که معمولا کارگرها با اون طرف هستن

  2. بنده جاهای زیادی کار کردم
   باید اول از همه که دارید قرارداد میبندین صحبتهاتون رو بکنین
   تقریبا میشه گفت هیچ قانون مشخصی وجود نداره
   مثلا فرمول محاسبه اضافه کاری تقربا تو هر شرکت به یک شکل متفاوت هست

 4. حقوق و دستمزد در حسابداری یک مبحث پیچیده است
  معمولا خیلی از حسابدارها در محاسبه حقوق و دستمزد مشکل دارند

  1. در قانون اومده که نباید کمتر از مزد ثابت کارگر باشه
   اما دقیق مشخص نشده چقدر هست
   در اصلی یک موضوع توافقی هست

  2. به شکل عمومی برای ماموریت ساعتی چیزی به کارمند تعلق نمیگیره
   تعریف معموریت این هست که کارمند باید شب رو در جایی بمونه

  1. سلام وقتتون بخیر باشه
   بله میتونید با رای دادگاه بابت دیرکرد خسارت دریافت کنید
   دادگاه با توجه به شاخص بانک مرکزی بابت تورم رای برای خسارت صادر میکنه

  1. سلام دوست عزیز
   طبق فرمول حقوق و دستمزد، هر ساعت اضافه کاری به این صورت محاسبه میشه
   مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار+ مزد یک ساعت کار
   در سال 1400 این مبلغ حدودا ۱۶۹/۰۶۲ ریال است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا