مالیات

چگونه به صورت قانونی مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

بهره مندی از معافیت مالیاتی امروزه یکی از مهمترین دغدغه های فعالان اقتصادی می باشد لذا در این مقاله شما را با مهم‌ترین راهکار های بخشش و معافیت مالیاتی آشنا خواهیم کرد.

راهکارهای پیش بینی شده در قانون برای بخشش یا معافیت‌های مالیاتی

قانون مالیات‌ های مستقیم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۶ در ۲۸۲ ماده به تصویب رسید. متولی اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد در قانون فوق الذکر ساز و کارهای اخذ مالیات، جریمه مالیاتی، مجازات‌های مالیاتی و معافیت مالیاتی خاصی در آن پیش‌بینی شده است در این بخش راهکارهای استفاده از بخشش یا معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون ذکر می‌شود:

۱- مطابق مواد ۸۱ و ۸۴ قانون مالیات های مستقیم اشخاصی که مبادرت به فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری می‌کنند از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. پس توصیه می‌شود اشخاصی که قصد فعالیت اقتصادی دارند، بخشی از سرمایه خود را به فعالیت‌های فوق الذکر تخصیص بدهند تا بدین وسیله از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بهره مند شوند.

۲- مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از راه های بخشش یا معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون مالیات های مستقیم استفاده از مجوز و پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط می‌باشد. پس توصیه می‌شود اشخاصی که تمایل به فعالیت‌های تولیدی و معدنی دارند از قبل مجوزهای مربوطه را دریافت نمایند.

۳ -یکی از راهکارهای دیگر پیش بینی شده در قانون برای بخشش و معافیت مالیاتی مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۳ فعالیت در قالب تعاونی‌های روستایی، عشایری، کشاورزی و کارگری است. افرادی که تمایل به فعالیت‌های اقتصادی دارند می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب‌های فوق الذکر گنجانده و از بخشش و معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بهره مند شوند.

معافیت مالیاتی
معافیت مالیاتی

استفاده از راه‌های بخشش یا معافیت مالیاتی در بازار اقتصادی

 علاوه بر قانون  اشخاص حقیقی یا حقوقی که مکلف به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می‌باشند با استفاده از راهکارهایی که ارائه می‌شود می‌تواند از بخشش یا معافیت های مالیاتی بهره مند شوند:

۱-اولین راهکار تنظیم دقیق و به موقع اسناد و مدارک مالی است. اشخاصی که اسناد خود را دقیق و به موقع تنظیم کنند و مراودات اصلی و ضروری نه لزوماً همه آنها را در آن ذکر کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می‌شوند چرا که مالیات بر مبنای این اسناد صورت می‌گیرد.

۲-دومین راهکار کمک کردن به امور خیریه و مؤسسات عام المنفعه می باشد. چرا که مطابق قانون اشخاص که به این مؤسسات کمک می‌کنند با ارائه اسناد و فاکتور از معافیت مالیاتی یا بخشش مالیاتی برخوردار خواهند شد.

۳- سومین راهکار با توجه به اینکه مالیات بر دارایی به میزان دارایی اشخاص بخش می‌شود. توصیه می‌گردد برای استفاده از بخشش یا معافیت های مالیاتی دارایی خود را میان اعضای خانواده تقسیم نموده تا بدین وسیله دارایی شما از حد نصاب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی تجاوز نکند.

راه‌های بخشش جرایم مالیاتی

  1. اولین راهکار پرداخت به موقع مالیات می‌باشد. اشخاصی که مالیات خود را به موقع پرداخت می‌کنند مشمول بخشش جریمه مالیاتی و معافیت مالیاتی می‌شوند.
  2. دومین راهکار بخشش جریمه مالیاتی تنظیم دفاتر تجاری و اسناد و مدارکی که مبنای مالیات می‌باشد بر مبنای قانون سازمان امور مالیاتی است.
  3. سومین راهکار همکاری با سازمان امور مالیاتی در پرداخت مالیات می‌باشد.

چگونه به صورت قانونی مالیات کمتری پرداخت کنیم؟

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن