چه هزینه هایی در مالیات قابل قبول هستند؟ لیست کامل

هزینه های قابل قبول مالیاتی

مالیات برای هر کسب و کاری یک دغدغه مهم و همیشگی است. اما مطابق با قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی هستند که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته میشوند و سازمان امور مالیاتی این هزینه ها را از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میکندد. در این مقاله از فینتو به صفر تا صد هزینه قابل های قبول مالیاتی و  لیست کامل هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخته ایم پس مثل همیشه تا انتها همراه ما باشید.

 

 

هزینه های قابل قبول مالیاتی چگونه مشخص می شوند؟

از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحد های اقتصادی به دو دسته هزینه های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند.
هزینه های قابل قبول: هزینه هایی هستند که در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می شوند و مبلغ آن ها از درآمد مودیان مالیاتی کسر می شود.
هزینه های غیرقابل قبول:  هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصلاحا رد می شوند و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود.
نکته مهم که باید توجه داشته باشیم این است که مبنای تصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم است که در ماده 147 و 148 قانون مالیات مستقیم مشخص شده است. در مواردی که قانون صراحتا درباره آن ها اعلام نظر نکرده نیز نظر شخصی کارشناس یا ممیز مالیاتی با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مودی مالیاتی تاثیر گذار است.

 

هزینه های مورد قبول در مالیات
هزینه های مورد قبول در مالیات

 

هزینه های قابل قبول مالیات باید دارای چه ویژگی هایی باشند؟

ماده 147 قانون مالیات مستقیم درباره هزینه های قابل قبول مالیاتی آورده است:

” هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود “

با دقت در ماده 147 متوجه می شویم که هزینه های قابل قبول مالیات باید شرایط زیر را داشته باشند:
1) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می تواند صورتحساب، مدارک پرداخت و … باشد.
2) منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.
3) حد نصاب های مقرر شده بابت هزینه ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینه ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی شود.
4) هزینه های مربوط به درآمد های معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می گردد به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می شود و شما نمی توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

 

” بیشتر بخوانید: مالیات شرکت زیان ده – نحوه محاسبه مالیات شرکت زیان ده

لیست هزینه های قابل قبول مالیاتی

مطابق با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح زیر هستند:
1) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
2) هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب) مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.
ج) هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوع مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.
3) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.
4) اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
5) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
6) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).

8) هزینه‌های تحقیقاتی. آزمایشی و آموزشی. خرید کتاب. نشریات و لوح‌های فشرده. هزینه‌های بازاریابی. تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه. براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9) هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:

اولا- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

10) هزینه‌های فرهنگی. ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل دوملیون و پانصد ریال(2.500.000ریال ) به ازای هر کارگر.

11) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

12) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.

13) هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

14) هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15) مخارج حمل و نقل

16) هزینه‌های ایاب و ذهاب. پذیرایی و انبارداری.

17) حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل. دلالی. حق‌الوکاله. حق‌المشاوره. حق حضور. هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی. هزینه نرم‌افزاری. طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه. سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی

18) سود،کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها . صندوق تعاون. صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هم‌چنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین می‌روند.

20) مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21) هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22) هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.

24) زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25) ضایعات متعارف تولید.

26) ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27) هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی. هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون به ازای هر نفر.

29) ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

البته باید توجه داشت هزینه های ذکرشده در ماده 148 در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده 147 را داشته باشند.

اولین قدم برای استفاده از معافیت های مالیاتی ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی است و لازم است که صورتحساب الکترونیکی خود را در موعدد مقرر به سامانه مودیان ارسال کرده باشید. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو میتوانید بدون نیاز به کمک گرفتن از شرکت های معتمد و یا خرید نرم افزارهای نصبی و گران قیمت، در هر زمان و با هر دستگاهی صورتحساب الکترونیکی خود را به سامانه مودیان ارسال کنید. نرم افزار حسابداری فینتو 30 روز مهلت استفاده رایگان از تمامی امکانات نرم افزار را برای شما پیش بینی کرده است و شما میتوانید همین حالا و با کلیک بر روی تصویر زیر، حساب کاربری خود را ایجاد کنید و رسیدگی به تمام امور مالی و حسابداری و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان را با فینتو آغاز کنید.

نرم افزار حسابداری آنلاین

اشتراک گذاری:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا